Bölümler

Zootekni Bölümü

Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği, Zootekni maaşları, iş olanakları, ders notları, ders notu, başarı sıralaması..

Zootekni Bölümü Programının Misyonu

Zootekni bölümünün misyonu, zootekni nedir? çağın gerektirdiği bilgilerle donanımlı, disiplinli, öz güven sahibi Ziraat Mühendisi Zooteknistler yetiştirmek,bölge ve ülke hayvancılığının beklentilerine problem odaklı bilimsel araştırma ve projeler ile cevap verebilmektir.

Zootekni Bölümü
Zootekni Bölümü

Zootekni Bölümü Mezunlarının İş Olanakları

Zootekni mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, et ve Balık Kurumu, kamu ve özel sektör Yem fabrikaları, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler. Son yıllarda tarımın problemleri ve bu problemlerin çözümünde zooteknistler önemli roller üstlenebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Sikca Sorulan Sorular

Kazanılan Derece / Unvan

Zootekni Lisans Diploması / Zooteknist

Derece Seviyesi

1. Düzey (Lisans)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Zootekni Bölümü Eğitim Amaçları

Zootekni bölümünün eğitim amaçları öğrencilerine;

 • Mühendislik konusunda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği alanında kullanabilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Zootekni ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme.
 • Zootekni ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri toplama, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Zootekni ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Zootekni ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, bilirkişilik ve danışmanlık yapabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler planlayabilme ve yönetebilme.
 • Zootekni alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşabilme.
 • Zootekni alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil konuşabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme.
 • Zootekni ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Mühendislik uygulamalarında sürdürülebilir üretim yöntemleri ile çalışabilme.
 • Zootekni alanındaki gelişmeleri takip ederek, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bu yönde kendini geliştirebilme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, hayvan refahı konularında yeterli bilince sahip olma, uygulamaların sonuçları hakkında hukuksal farkındalık oluşturabilme.

Gibi yetkinlikler kazandırıp, bu yetkinlikleri sahada kullanabilmesini sağlayabilmektir.

Zootekni Bölümü -2
Zootekni Bölümü

Zootekni Bölümü Mezunu Maaşları

Son verilere göre kamu kurumlarındaki zootekni, zooteknist maaşları 3500 – 5000 TL civarında olup kıdem ve özel durumlara göre değişkenlik göstebilmektedir. Özel Sektörde ise maaşlar asgari ücretten başlar performansınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

zootekni maas

32 Zootekni mezunun kariyer net sitesine yüklemiş oldukları verilere göre maaş ortalaması.

Zootekni Bölümü Ders İçerikleri

(Yeşil renkli ders isimlerine tıklayarak ilgili dersin notlarını ve sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.)

 • 6. Yarıyıl Dersleri;
 • Anatomi ve Fizyoloji
 • Arıcılık
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Beslenme Fizyolojizi ve Metabolizma
 • Çayır ve Mera
 • Hayvan Islahı
 • 8. Yarıyıl Dersleri;
 • Çiftlik Hayvanlarının Uygulamaları Yemlenmesi
 • Et Sığırcılığı
 • Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları
 • Hayvansal Üretim Teknikleri
 • Mezuniyet Çalışması II

( Listede seçmeli ve ara dersler bulunmayıp, ders isimleri, içerikleri ve bulundukları dönemler farklılıklar gösterebilir.)

Zootekni Bölümü Tanıtım Videosu

Atatürk Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu zootekni bölümü ile ilgili youtube videosunu izleyebilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi Zootekni Bölüm Tanıtım Videosu

ZiraatWeb

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.