Bölümler

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü; İnsanların temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyacının önemli bir kısmı bitkilerde karşılanmaktadır ve toplumlar uzun zamanlardan beri verimli ve kaliteli besin elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı tarım alanında birçok yenilikler ortaya çıkış olup bu yenilikleri sağlayacak insanların eğitim görüp gelişmesi için birçok eğitim sunulmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü bu ihtiyacı karşılayacak bölümlerden birisidir.

Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Kazanılan Derece / Unvan

Tarla Bitkileri Lisans Diploması / Ziraat Mühendisi

Derece Seviyesi

1. Düzey (Lisans)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Bölüm Programının Profili

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi donanımına sahip Tarla Bitkileri uzmanı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve tarla bitkileri konusunda karşılaşılan yöresel, ülkesel veya dünya ölçeğindeki problemlere çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimdünyası ile paylaşmaktır. Tarım alanlarının %85 inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olduğu göz önüne alındığında tarla tarımı ürünleri ülkemiz ekonomisi ve insanımızın beslenmesinde önemli yer tutar. Tarla Bitkileri Bölümünün en başta gelen hedeflerinden birisi bitkisel üretimde karşılaşılan yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve çözümler üretmektir. Bu hedefe ulaşmada eğitim ve öğretimi öncelikli kılarak özel sektöre ve resmi kuruluşlara araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün çeşitliliğini artırmak, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Tarla Bitkileri Bölümü Yeterlilikleri

 • Tarla Bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile yeterli bilgi edinme ve bu edinilen bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.
 • Ulusal ve Uluslararası alanda Tarla Bitkilerinin stratejik önemini kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini değerlendirme becerisi kazanma.
 • Tarla Bitkileri Alanında bireysel veya takım halinde çalışabilme, bu alanda problemler belirleme ve çözebilme becerisi.
 • Tarla bitkileri ile ilgili yeni bilgiler edinme ve sorunların çözümü için yöntemler geliştime ve teknolojiyi kullanabilme becerisi.
 • Tarla Bitkileri yetiştiriciliğinde alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sorunların tespiti ve çözümü için yeterli bilgiye sahip olma.
 • Karar verebilme, teknolojik araçları kullanabilme, araştırma yapabilme ve araştırma sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşabilme becerisi kazanma.
 • Alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip etme ve bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynak araştırması yapabilme.
 • Sürdürülebilir tarımsal üretim için girdikleri etkin kullanabilme ve uygun üretim modelini planyabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili olarak etik değerleye uygun olarak hareket edebilme.
 • Ulusal ve uluslararası tescilli bitki çeşitlerinin adaptasyonunu belirleme ve uygun çeşitlerin üretimini yayabilme becerisi kazanma.
 • Alanı ile ilgili beklenmedik durumlarda etkin karar verebilme, profesyonel olarak iş yapabilme ve liderlik vasfı taşıyabilme becerisi kazanma.
 • Kendi alanlarında bilgi seviyelerini artırarak, danışmalık ve akademik yeteneklerini geliştirme becerisi kazanma.
 • Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanma ve bu konularda toplumu bilinçlendirme becerisine sahip olma.
 • Tarla Bitkileri alanında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili görevlerine ek olarak, tohum ticareti, gübre ve ilaç bayili gibi alanlarda girişimcilik potansiyellerini geliştirebilme becerisi kazanma.
Tarla Bitkileri Bölümü Yeterlilikleri
Tarla Bitkileri Bölümü Yeterlilikleri

Tarla Bitkileri Bölümü İş Olanakları

Tarla Bitkileri mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları , sivil toplum örgütleri ve tohumculuk sektörü bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.

Tarla Bitkileri Bölümü Maaşları

Tarla Bitkileri mezunu maaşları 3500 – 5000 TL civarında olup kıdem ve özel durumlara göre değişkenlik göstebilmektedir. Özel Sektörde ise maaşlar asgari ücretten başlar performansınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Tarla Bitkileri Bölümü Dersleri

Tarla Bitkileri Bölümü derslerinde fakültelere, döneme ve müfredata göre değişiklikler olabilip örnek olarak eklenmiştir.

Ders Programı

(Yeşil renkli ders isimlerine tıklayarak ilgili dersin notlarını ve sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.)

(Seçmeli dersler dahil edilmemiştir.)

ZiraatWeb

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
error: Kopyalama Engellendi.