Bölümler

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü Neden Önemlidir? Tarım sektörünün ülkemiz ekonomisindeki gücü azımsanmayacak kadar çoktur. Tarım sektörünün ekonomiye olan katkısının arttırılmasında sınırlı kaynakların etkin kullanımının önemi oldukça fazladır. Bu amaca yönelik tarımda yeni teknikler ve teknolojinin kullanımı tarım sektörünün hizmetine sunulmuştur. Fakat bu çalışmaların gelişmeye katkı sağlaması için temel ekonomik prensipler içerisinde kullanılması gerekmektedir. İşletmelerin etkin yönetimi, pazarlama,finansman statejilerinin olması, üretim planlanmasının yapılması ve bunları gerçekleştirecek sermayenin güçlü olması gerekmetedir. Aynı zamanda, bu stratejileri geliştirecek insan kaynaklarının üretim maliyetleri ve piasa bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tarımsal üretimde rastgele faaliyette bulunmak yerine, genel ekonomi, tarım ekonomisi ve işletmecilik bilgilerine göre çalışmak çok daha yararlı olacaktır. (Cennet OĞUZ, Zeki BAYRAMOĞLU – 2018)

Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

Kazanılan Derece / Ünvan

Tarım Ekonomisi Lisans Diploması / Tarım Ekonomisti

Derece Seviyesi

1. Düzey

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Bölüm Programının Profili

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektörünün güncel ekonomik problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir.

Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Tarım Ekonomisti Yeterlilikleri;

 • Tarım, tarımsal üretim ve tarımsla ürünleri tanımlayarak özelliklerini sıralayabilir.
 • Kuramsal ve uygulamalı tarımsal üretim tekniklerini temel düzeyde açıklayabilir.
 • Tarım işletmeciliği ve tarım politikası ile ilgilitemel kavramları tanımlayabilir.
 • Temel ekonomik kavramları ve prensipleri tanımlayabilir.
 • Tarım ile ekonomi bilimi arasındaki ilişkiyi kurabilir.
 • Tarım ekonomisi alanında bir problemi tanımlayabilir.
 • Ekonomik teori ile tarımın ekonomik problemlerinin arasında bağlantı kurabilir.
 • Eldeki bir problemin çözümünde ihtiyaç duruyulan verileri belirleyerek, toplayarak ve işleyerek kullanabilir.
 • Amaca uygun mevbut bilgisayar donanım ve yazılımlarından etkin bir şekilde yararlanabilir.
 • Analiz sonuçlarını yorumlayarak problemlerin çözümünde kullanabilir..
 • Tarımın ekonomisine yönelik bir problem ile ilgili bir çalışmayı bağımsız yürüyebilir.
 • Tarımın ekonımik bir probleminin çözümünde gerek bireysel gerekse grup elemanı olarak sorumluluk alabilir.
 • Tarım ekonomisi alanındaki gelişmeleri takip ederek, bulunduğu şartların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek kendini geliştirebilir.
 • Bir problem için yapılan analizlere dayalı alternatif çözümler formüle edebilir.
 • Tarım ekonomisi ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşabilir.
 • Bir yabacı dili, B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.
 • Tarım ekonomisi problemlerine yaklaşımda doğal kaynaklar ve çevrenin koruması, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal, bilimsel, kültürek ve etik değerlere uygun hareket etme konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Toplumsal sorumululuk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler hazırlayarak uygulayabilir ve etkinlikler düzenleyebilir.

Tarım Ekonomisi Bölümü İş Olanakları

Tarım ekonomisi mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel bir şekilde rol almaktadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler. Son yıllarda tarımın problemleri ekonomik ağılıklı olduğu için, bu problemlerin çözümünde tarım ekonomistleri önemli roller üstleneceklerdir.

Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi Bölümü Maaşları

Tarım Ekonomisi mezunu maaşları 3500 – 5000 TL civarında olup kıdem ve özel durumlara göre değişkenlik göstebilmektedir. Özel Sektörde ise maaşlar asgari ücretten başlar performansınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Tarım Ekonomisti Maaşları
Tarım Ekonomisti Maaşları

Tarım Ekonomisi Bölümü Dersleri

Fakültelere göre ders ismi ve müfredatında değişiklikler olabilir.

(Yeşil renkli ders isimlerine tıklayarak ilgili dersin notlarını ve sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.)

 • 5. Yarıyıl Dersleri
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Avrupa Birliği ve Türkiye
 • Ekonomistler İçin İstatistik
 • Kırsal Sosyoloji
 • Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
 • 6. Yarıyıl Dersleri
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Ekonometriye Giriş
 • Ölçme Bilgisi
 • Tarımsal Finansman
 • Tarımsal Pazarlama
 • Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri
 • 7 . Yarıyıl Dersleri
 • Mezuniyet Çalışması I
 • Tarım Muhasebesi
 • Tarım Politikası
 • Tarımsal İşletmecilik
 • Tarımsal Kooperatifçilik
 • 8. Yarıyıl Dersleri
 • Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi
 • Mezuniyet Çalışması II
 • Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tarıma Dayalı Sanayi
 • Uluslararası Tarım Ticareti

bit.ly/ziraatweb

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
error: Kopyalama Engellendi.