Bölümler

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, maaşları, iş olanakları, çalışma alanları, nerelerde çalışır, ders notları, ziraat mühendisliği, dersleri..

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
Kazanılan Derece / Unvan

Ziraat Mühendisi

Derece Seviyesi

1. Düzey (Lisans)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü İş Olanakları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler; Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Gıda-Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Belediyeler vb., Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları), Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Büyük Tarımsal İşletmelerde çalışma fırsatı yakayabilmektedirler.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Maaşı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Maaşı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Maaşları

Son verilere göre kamu kurumlarındaki Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunu maaşları 3500 – 5000 TL civarında olup kıdem ve özel durumlara göre değişkenlik göstebilmektedir. Özel Sektörde ise maaşlar asgari ücretten başlar performansınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Amaçları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Amaçları
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Amaçları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün eğitim amaçları öğrencilere;

Bilgi; Kuramsal, Olgusal

 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanı ile yakından ilişkili diğer bölümlerden bilgi edinme.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği konularıyla ilişkili temel bilim ve mühendislik bilgilerini kavrayabilme becerisi.

Beceriler; Bilişsel Uygulamalı

 • Alanında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Kırsal alanların planlanması ile tarımsal yapılar ve yapı malzemeleri konularında genel bilgileri tanıma ve kavrama becerisi.
 • Tarımsal Sulama ve Drenaj Mühendisliği konularında genel bilgileri tanıma ve kavrama becerisi
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliği.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanındaki soruları tanıma ve çözüm önerilerini kavrayabilme becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorunluluk Alabilme

 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışmayı bağımsız bir şekilde yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme yetkinliği.
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği ile ilgili konularda teknolojiye uygun gelişmeleri izleyebilme, algılayabilme ve aktarabilme yetkinliği.

Öğrenebilme

 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkili olumlu tutum geliştirebilme
 • Arazi toplulaştırma, arazi tesviyesi ve toprak-su yapıları konularında temel bilgi, planlama ve projeleme becerisi.
 • Yeryüzü ve arazi şekilleri ile ilgili topoğrafik yapı konularına bilgi edinme, bunların ölçülmesi, haritalandırılması ve değerlendirilme becereisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği alanında yatırım yönetimi yapabilme, kaynak sağlayabilme ve kullanabilme becerisi.
 • Hedef kitleye alanları ile ilgili açıklamalar yapabilme, onları bilgilendirme ve onlara düşüncelerini aktarabilme, problemlerini tanıyabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

Alana Özel Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Çalışma hayatında karşılaşabileceği sorunların çözümünde farklı disiplinleri bir araya getirebilme ve multi-disipliner çalışmalarda yer alabilme
 • Alanındaki kişi ve grupların mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilme

Atatürk Üniversitesi Ders Bilgi Modülü

Zootekni Bölümü Ders İçerikleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ders İçerikleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ders İçerikleri

(Yeşil renkli ders isimlerine tıklayarak ilgili dersin notlarını ve sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.)

1. Yarıyıl Dersleri
Bilgisayarlı Çizim Tekniği I
Biyoloji
Fizik I
Genel Ekonomi
Kimya
Matematik I
Türk Dili I
2. Yarıyıl Dersleri
Bilgisayarlı Çizim Tekniği II
Fizik II
İstatistik
Matematik II
Toprak Bilimi (Bilgisi)
Türk Dili II
3. Yarıyıl Dersleri
Genel Zootekni
İş Sağlığı ve Güvenliği I
Kültürteknikte Bilgisayar Destekli Projelendirme
Mühendislik Matematiği
Statik
Tarım Makinaları
Tarla Bitkileri
Yabancı Dil II
4. Yarıyıl Dersleri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Mukavemet
Ölçme Bilgisi
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Yabancı Dil II
5. Yarıyıl Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Drenaj
Hidrolik
Hidroloji
Toprak Fiziği
Zemin Mekaniği
6. Yarıyıl Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
İnşaat Malzeme Bilgisi
Peyzaj Mimarlığı
Sera Yapım Tekniği
Sulama
7. Yarıyıl Dersleri
İçme ve Kullanma Suyu Sağlaması
Kırsal Yerleşim Tekniği
Mezuniyet Çalışması I
Tarımsal Yapılar
8. Yarıyıl Dersleri
Betonarme
Mezuniyet Çalışması II
Mühendislik Topoğrafyası
Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Toprak Su Yapıları
Listede seçmeli ve ara dersler bulunmayıp, ders isimleri, içerikleri ve bulundukları
dönemler farklılıklar gösterebilir

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tanıtım Videosu

Ege Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu zootekni bölümü ile ilgili youtube videosunu izleyebilirsiniz.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tanıtım Videosu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.