Bölümler

Bitki Koruma Bölümü

Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır, öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar ile bitkilerde oluşan fungus, bakteri, viral hastalıkları ve tarım alanlarında zararlı olan yabancı otların tanınmaları, simptonları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşın yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi ve araştırma yaptırtmayı amaçlamaktadır. 

Tarım ürünlerinde problem oluşturan çeşitli etmenlerin daha iyi tanınması ve bunlara karşı yapılacak olan mücadelenin bilinçli bir şekilde ortaya konması, güncel gelişimleri takip ederek ve mücadele prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için daha temiz bir çevre, zararlı ve hastalıklardan ari ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir çevrenin oluşması, insanlara daha temiz çevre ve gıda sağlanması konularında bilimsel araştırmalar yaparak toplumu ve çiftçileri bilinçlendirmektir.

Bitki Koruma Bölümü
Bitki Koruma Bölümü

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Kazanılan Derece / Unvan

Bitki Koruma Lisans Diploması / Ziraat Mühendisi

Derece Seviyesi

1. Düzey (Lisans)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Bitki Koruma Bölümü Mezunlarının İş Olanakları

Bitki Koruma bölümü mezunları, bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makineleri üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler.

Bunlarla birlikte “Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı”‘na girip başarı sağladıkları taktirde Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Bayiisi açabilirler.

Bitki Koruma Bölümü Eğitim Amaçları

Bitki Koruma Bölümü eğitim amacı, öğrencilerine;

 • Bitki Koruma ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanma.
 • Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma.
 • Bitki Koruma alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma.
 • Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilme.
 • Bitki Koruma alanındaki uygulamalarda karşılaşabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma.
 • Sürdürülebilir tarım ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
 • Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile ilgili konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
 • Bitki Koruma alanındaki mevzuata hakim olabilme.
 • Bitki Koruma konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme becerisi kazanma.
 • Bitki zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların teşhisi, zararları, biyolojileri ve mücadeleleri ile ilgili bilgileri çiftçilere aktarabilme.
 • Bitki Koruma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 • Temel Bitki Koruma kavramlarını ve prensiplerini tanımlayabilme. – Bitki Koruma ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

Gibi yetkinlikler kazandırıp, bu yetkinlikleri sahada kullanabilmesini sağlayabilmektir.

Bitki Koruma Bölümü Mezunu Maaşları

Bitki Koruma maaşları kamuda ve özel sektörde farklılıklar göstermektedir. Kamu kurumlarında çalışan Bitki Koruma maaşı 3500-4500 lira arasında değişirken, özel sektörde Bitki Koruma maaşları asgari ücret ile 3000-3500 lira arasında değişebilip tecrübenize bağlı olarak şekillenmektedir.

Bitki Koruma bölümünde kamu atamaları KPSS sınavı ile yapılmaktadır.

bkmaas
5 bitki koruma mezunun kariyer net sitesine yüklemiş oldukları verilere göre 
maaş ortalaması.

Bitki Koruma Bölümü Ders İçerikleri

(Yeşil renkli ders isimlerine tıklayarak ilgili dersin notlarını ve sınav sorularını görüntüleyebilirsiniz.)

Bitki Korumayla Alakalı Tüm Ders Notları İçin TIKLAYINIZ!

( Listede seçmeli dersler bulunmayıp, ders isimleri, içerikleri ve bulundukları dönemler farklılıklar gösterebilir.)

ZiraatWeb

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.