Botanik Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Botanik Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin gaz alış verişini sağlar?Deselect Answer
2.
[ Botanik Vize ]
Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?Deselect Answer
3.
[ Botanik Vize ]
Bitki metabolizmasında önemli fonksiyonları olan parankima hücreleri, üstlendikleri görevler bakımından dört grup altında değerlendirilmektedir. Bunlar; •Assimileme parankiması •Aerankima (havalandırma) parankiması •İletim parankiması •Depo parankimasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Aerankima (havalandırma) parankimasının özelliklerinden biridir?Deselect Answer
4.
[ Botanik Vize ]
Yüksek (gelişmiş) bitkiler, birbirleriyle ilişki içerisinde olan, belirli bir düzen içerisinde birarada bulunan çok sayıda hücrelerden oluşmuş organizmalardır. Bu organizmaları oluşturan hücreler selüloz çeper, plastid, vakuol içerirler ve bu hücrelerde sentriol bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinin vakuol içerir özelliği ile ilgilidir?Deselect Answer
5.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi çiçeklerde bulunan erkek organa ait yapılardan biridir?Deselect Answer
6.
[ Botanik Vize ]
Çiçeklere ve meyvelere sarı, kırmızı ve turuncu rengi veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
7.
[ Botanik Vize ]
Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8.
[ Botanik Vize ]
Bitkilerde gövdeye ait büyüme noktalarına ne ad verilir?Deselect Answer
9.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının görevlerinden değildir?Deselect Answer
10.
[ Botanik Vize ]
Işık enerjisinin klorofil içeren organizmalar tarafından biyolojik olarak kimyasal enerjiye dönüşümü olayına ne ad verilir?Deselect Answer
11.
[ Botanik Vize ]
Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre kaç başlık altında değerlendirilebilir?Deselect Answer
12.
[ Botanik Vize ]
Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?Deselect Answer
13.
[ Botanik Vize ]
Daha çok kurak bölgelerde yayılış gösteren bitkilerde kalın olan ve esas fonksiyonu su depolamak olan koruyucuya ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Botanik Vize ]
Bitki üzerinde değişik sayı ve türde oluşabilen bitki tüylerinin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?Deselect Answer
15.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi canlıda bulunan ve organik olan maddelerden biridir?Deselect Answer
16.
[ Botanik Vize ]
Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?Deselect Answer
17.
[ Botanik Vize ]
Arkadaşlarından birine ilkel ve karasal bir bitki hediye etmek isteyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini tercih ettiğinden hedefine ulaşmış olur?Deselect Answer
18.
[ Botanik Vize ]
"Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bitki en dış tabakası olan epiderma dokusu hücreleri arasında yer alan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklardır?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.