Botanik Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Botanik Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Botanik Vize]
Çiçeklere ve meyvelere sarı, kırmızı ve turuncu rengi veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
2. 
[Botanik Vize]
"Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Botanik Vize]
Yüksek (gelişmiş) bitkiler, birbirleriyle ilişki içerisinde olan, belirli bir düzen içerisinde birarada bulunan çok sayıda hücrelerden oluşmuş organizmalardır. Bu organizmaları oluşturan hücreler selüloz çeper, plastid, vakuol içerirler ve bu hücrelerde sentriol bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinin vakuol içerir özelliği ile ilgilidir?
4. 
[Botanik Vize]
Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre kaç başlık altında değerlendirilebilir?
5. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının görevlerinden değildir?
6. 
[Botanik Vize]
Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?
7. 
[Botanik Vize]
Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
8. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bitki en dış tabakası olan epiderma dokusu hücreleri arasında yer alan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklardır?
9. 
[Botanik Vize]
Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?
10. 
[Botanik Vize]
Işık enerjisinin klorofil içeren organizmalar tarafından biyolojik olarak kimyasal enerjiye dönüşümü olayına ne ad verilir?
11. 
[Botanik Vize]
Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin gaz alış verişini sağlar?
12. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi canlıda bulunan ve organik olan maddelerden biridir?
13. 
[Botanik Vize]
Bitkilerde gövdeye ait büyüme noktalarına ne ad verilir?
14. 
[Botanik Vize]
Bitki metabolizmasında önemli fonksiyonları olan parankima hücreleri, üstlendikleri görevler bakımından dört grup altında değerlendirilmektedir. Bunlar; •Assimileme parankiması •Aerankima (havalandırma) parankiması •İletim parankiması •Depo parankimasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Aerankima (havalandırma) parankimasının özelliklerinden biridir?
15. 
[Botanik Vize]
Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?
17. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi çiçeklerde bulunan erkek organa ait yapılardan biridir?
18. 
[Botanik Vize]
Daha çok kurak bölgelerde yayılış gösteren bitkilerde kalın olan ve esas fonksiyonu su depolamak olan koruyucuya ne ad verilir?
19. 
[Botanik Vize]
Bitki üzerinde değişik sayı ve türde oluşabilen bitki tüylerinin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
20. 
[Botanik Vize]
Arkadaşlarından birine ilkel ve karasal bir bitki hediye etmek isteyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini tercih ettiğinden hedefine ulaşmış olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.