Botanik Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Botanik Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi çiçeklerde bulunan erkek organa ait yapılardan biridir?Deselect Answer
2. Bitki metabolizmasında önemli fonksiyonları olan parankima hücreleri, üstlendikleri görevler bakımından dört grup altında değerlendirilmektedir. Bunlar; •Assimileme parankiması •Aerankima (havalandırma) parankiması •İletim parankiması •Depo parankimasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Aerankima (havalandırma) parankimasının özelliklerinden biridir?Deselect Answer
3. Arkadaşlarından birine ilkel ve karasal bir bitki hediye etmek isteyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini tercih ettiğinden hedefine ulaşmış olur?Deselect Answer
4. Çiçeklere ve meyvelere sarı, kırmızı ve turuncu rengi veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının görevlerinden değildir?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi canlıda bulunan ve organik olan maddelerden biridir?Deselect Answer
7. Işık enerjisinin klorofil içeren organizmalar tarafından biyolojik olarak kimyasal enerjiye dönüşümü olayına ne ad verilir?Deselect Answer
8. Bitkilerde gövdeye ait büyüme noktalarına ne ad verilir?Deselect Answer
9. Yüksek (gelişmiş) bitkiler, birbirleriyle ilişki içerisinde olan, belirli bir düzen içerisinde birarada bulunan çok sayıda hücrelerden oluşmuş organizmalardır. Bu organizmaları oluşturan hücreler selüloz çeper, plastid, vakuol içerirler ve bu hücrelerde sentriol bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinin vakuol içerir özelliği ile ilgilidir?Deselect Answer
10. Bitki üzerinde değişik sayı ve türde oluşabilen bitki tüylerinin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?Deselect Answer
11. Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?Deselect Answer
12. Daha çok kurak bölgelerde yayılış gösteren bitkilerde kalın olan ve esas fonksiyonu su depolamak olan koruyucuya ne ad verilir?Deselect Answer
13. Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?Deselect Answer
14. Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi bitki en dış tabakası olan epiderma dokusu hücreleri arasında yer alan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklardır?Deselect Answer
17. Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre kaç başlık altında değerlendirilebilir?Deselect Answer
18. Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
19. Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin gaz alış verişini sağlar?Deselect Answer
20. "Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.