Botanik Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Botanik Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Botanik Vize]
Bitkilerde dişi organ topluluğunu oluşturan yapıya ne ad verilir?
2. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi angiosperm çiçeğinde bulunan bir bölümdür?
3. 
[Botanik Vize]
Bitki en dış tabakası olan epiderma dokusu hücreleri arasında yer alan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklara ne ad verilir?
4. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi Filum: Mollusca'nın alt sınıflarından biri değildir?
5. 
[Botanik Vize]
İki düğüm noktası arasında kalan ve herhangi bir organ taşımayan alanlara ne ad verilir?
6. 
[Botanik Vize]
Tohum ve tomurcuk dormansisini teşvik eden bitkisel hormon aşağıdakilerden hangisidir?
7. 
[Botanik Vize]
Aşağıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?
DNA’ nın kendi kopyasını yapmasına ......... adı verilir. DNA kendisinde bulunan bilgileri RNA molekülüne aktarması bu işlemine .........adı verilir ve protein sentezlenmesinde kullanılır. Bu RNA molekülüne çevrilen genetik şifrenin protein üretimi için kullanılmasına ......... adı verilir.Cevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Botanik Vize]
Aşağıdaki yapılardan hangisi çilek bitkisinin eşeysiz çoğalmasında görülmektedir?
9. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisinde bitki organlarıyla ilgili verilen bilgi doğrudur?
10. 
[Botanik Vize]
Yaprağın en üst tabakasını kaplayan, iç kısımdaki dokuları koruyan ve içerdiği stomalar aracılığı ile gaz alışerişini sağlayan dokuya ne ad verilir?
11. 
[Botanik Vize]
Linne’nin sınıflandırma bilimine en büyük katkılarından biri olan ve "her türün bir cins bir de tür adı olmak üzere iki isimden oluşan bir adı vardır" ilkesine dayanan kural aşağıdakilerden hangisidir?
12. 
[Botanik Vize]
Aşağıda ifade edilen fungus filum hangisidir?

"Yemeklik ya da zehirli şapkalı mantar türleri 30 000 civarında tür içeren bu bölümde yer alır. Ortak özellikleri bazidiospor adı verilen sporlarıdır."

Cevabın Seçimini Kaldır
13. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi, Liliopsida sınıfındaki kapalı tohumlu bitkilerin özelliklerinden biri değildir?
14. 
[Botanik Vize]
Aşağıda bitki hücresi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
15. 
[Botanik Vize]
Suyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
16. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangileri dişi organ (pistil)'e ait yapılardır?

I. stigma (tepecik)
II. stilüs (boyuncuk)
III. başçık (anter) 
IV. sapçık (filamment) 

Cevabın Seçimini Kaldır
17. 
[Botanik Vize]
Aşağıda açıklaması verilen parankima türü aşağıdakilerden hangisidir?

"Bitkinin gaz alışverişini sağlayan bir dokudur. Bu fonksiyonunu yerine getirebilmek için geniş hücrelerarası boşluklara sahiptirler. Hücrelerarası boşluklar, özellikle su ve bataklık bitkilerinde iyi gelişmiştir."

Cevabın Seçimini Kaldır
18. 
[Botanik Vize]
Yeşil bitkilerde havadaki karbondioksidin glikoza çevrilme sürecine ne ad verilir?
19. 
[Botanik Vize]
Çevremizde gördüğümüz bitkilerin çoğunun yer aldığı; odunsu, otsu, sekonder kalınlaşma gösteren; iletim sistemleri iyi gelişmiş, genellikle iki kotiledonlu, yaprakları ağsı damarlanan, çiçek halkaları genellikle beş parçalı bitkilerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Botanik Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunmaz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.