Botanik Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Botanik Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Botanik Vize ]
Aşağıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?DNA’ nın kendi kopyasını yapmasına ......... adı verilir. DNA kendisinde bulunan bilgileri RNA molekülüne aktarması bu işlemine .........adı verilir ve protein sentezlenmesinde kullanılır. Bu RNA molekülüne çevrilen genetik şifrenin protein üretimi için kullanılmasına ......... adı verilir.Deselect Answer
2.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangileri dişi organ (pistil)'e ait yapılardır?

I. stigma (tepecik)
II. stilüs (boyuncuk)
III. başçık (anter) 
IV. sapçık (filamment) 

Deselect Answer
3.
[ Botanik Vize ]
Bitkilerde dişi organ topluluğunu oluşturan yapıya ne ad verilir?Deselect Answer
4.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunmaz?Deselect Answer
5.
[ Botanik Vize ]
Suyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
6.
[ Botanik Vize ]
Yaprağın en üst tabakasını kaplayan, iç kısımdaki dokuları koruyan ve içerdiği stomalar aracılığı ile gaz alışerişini sağlayan dokuya ne ad verilir?Deselect Answer
7.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi angiosperm çiçeğinde bulunan bir bölümdür?Deselect Answer
8.
[ Botanik Vize ]
Tohum ve tomurcuk dormansisini teşvik eden bitkisel hormon aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi, Liliopsida sınıfındaki kapalı tohumlu bitkilerin özelliklerinden biri değildir?Deselect Answer
10.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi Filum: Mollusca'nın alt sınıflarından biri değildir?Deselect Answer
11.
[ Botanik Vize ]
Aşağıda bitki hücresi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
12.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdakilerden hangisinde bitki organlarıyla ilgili verilen bilgi doğrudur?Deselect Answer
13.
[ Botanik Vize ]
Yeşil bitkilerde havadaki karbondioksidin glikoza çevrilme sürecine ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Botanik Vize ]
Linne’nin sınıflandırma bilimine en büyük katkılarından biri olan ve "her türün bir cins bir de tür adı olmak üzere iki isimden oluşan bir adı vardır" ilkesine dayanan kural aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15.
[ Botanik Vize ]
İki düğüm noktası arasında kalan ve herhangi bir organ taşımayan alanlara ne ad verilir?Deselect Answer
16.
[ Botanik Vize ]
Çevremizde gördüğümüz bitkilerin çoğunun yer aldığı; odunsu, otsu, sekonder kalınlaşma gösteren; iletim sistemleri iyi gelişmiş, genellikle iki kotiledonlu, yaprakları ağsı damarlanan, çiçek halkaları genellikle beş parçalı bitkilerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17.
[ Botanik Vize ]
Aşağıda ifade edilen fungus filum hangisidir?

"Yemeklik ya da zehirli şapkalı mantar türleri 30 000 civarında tür içeren bu bölümde yer alır. Ortak özellikleri bazidiospor adı verilen sporlarıdır."

Deselect Answer
18.
[ Botanik Vize ]
Aşağıda açıklaması verilen parankima türü aşağıdakilerden hangisidir?

"Bitkinin gaz alışverişini sağlayan bir dokudur. Bu fonksiyonunu yerine getirebilmek için geniş hücrelerarası boşluklara sahiptirler. Hücrelerarası boşluklar, özellikle su ve bataklık bitkilerinde iyi gelişmiştir."

Deselect Answer
19.
[ Botanik Vize ]
Bitki en dış tabakası olan epiderma dokusu hücreleri arasında yer alan ve gaz alışverişini sağlayan açıklıklara ne ad verilir?Deselect Answer
20.
[ Botanik Vize ]
Aşağıdaki yapılardan hangisi çilek bitkisinin eşeysiz çoğalmasında görülmektedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.