Zooloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Zooloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Hem suda hem de karada yaşarlar. Derileri yumuşak ve kaygandır. Pul içermez. Yumurtlayarak ürerler. Yumurta gelişimi suda olur. Tanımı yapılan omurgalı hayvan sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
2. Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
3. Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?Deselect Answer
4. Hayvanlarda yapısal madde oluşlarının yanısıra, tüm canlılarda metabolizma aracı ve düzenleyici rolleri olan organik madde aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Sentrozomların görevi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6. Bakteri kromozomundan ayrı küçük DNA parçalarına ne ad verilir?Deselect Answer
7. Ekmek mayası gibi tek hücreliden ekmek küfü gibi ipliksi yapıdaki türlere kadar çok zengin, insanlar için yararlı ve zararlı pek çok türü içine alan funguslar aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8. Prokaryot hücrelerin boyları ne kadardır?Deselect Answer
9. Aşağıda hücre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
10. Türkçede "takım" anlamına gelen temel taksonomik kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılması esnasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla başlıca yararlanılan bilim dallarından birisi değildir?Deselect Answer
12. İnsanlarda ve büyükbaş hayvanlarda görülen 'deli dana' hastalığı hangi türdür ?Deselect Answer
13. Çekirdek zarından geçemeyen moleküller aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hücre içine taşınır?Deselect Answer
14. Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?Deselect Answer
15. "Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
16. Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi bakterilere ait özelliklerden biridir?Deselect Answer
18. Virüsün hücreyi parçalayarak dışarı dağılmasına ne denir ?Deselect Answer
19. Mavi yeşil algler ve Arkea dahil Bakteriler hangi hücre yapısına sahiptir?Deselect Answer
20. Kofullar aşağıdaki organellerin hangisinden köken almaz?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.