Zooloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Zooloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Zooloji Vize ]
Virüsün hücreyi parçalayarak dışarı dağılmasına ne denir ?Deselect Answer
2.
[ Zooloji Vize ]
Kofullar aşağıdaki organellerin hangisinden köken almaz?Deselect Answer
3.
[ Zooloji Vize ]
Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?Deselect Answer
4.
[ Zooloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılması esnasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla başlıca yararlanılan bilim dallarından birisi değildir?Deselect Answer
5.
[ Zooloji Vize ]
"Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6.
[ Zooloji Vize ]
Sentrozomların görevi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
7.
[ Zooloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bakterilere ait özelliklerden biridir?Deselect Answer
8.
[ Zooloji Vize ]
Çekirdek zarından geçemeyen moleküller aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hücre içine taşınır?Deselect Answer
9.
[ Zooloji Vize ]
Türkçede "takım" anlamına gelen temel taksonomik kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
10.
[ Zooloji Vize ]
Hayvanlarda yapısal madde oluşlarının yanısıra, tüm canlılarda metabolizma aracı ve düzenleyici rolleri olan organik madde aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
11.
[ Zooloji Vize ]
Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?Deselect Answer
12.
[ Zooloji Vize ]
İnsanlarda ve büyükbaş hayvanlarda görülen 'deli dana' hastalığı hangi türdür ?Deselect Answer
13.
[ Zooloji Vize ]
Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Zooloji Vize ]
Ekmek mayası gibi tek hücreliden ekmek küfü gibi ipliksi yapıdaki türlere kadar çok zengin, insanlar için yararlı ve zararlı pek çok türü içine alan funguslar aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15.
[ Zooloji Vize ]
Prokaryot hücrelerin boyları ne kadardır?Deselect Answer
16.
[ Zooloji Vize ]
Hem suda hem de karada yaşarlar. Derileri yumuşak ve kaygandır. Pul içermez. Yumurtlayarak ürerler. Yumurta gelişimi suda olur. Tanımı yapılan omurgalı hayvan sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17.
[ Zooloji Vize ]
Mavi yeşil algler ve Arkea dahil Bakteriler hangi hücre yapısına sahiptir?Deselect Answer
18.
[ Zooloji Vize ]
Aşağıda hücre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
19.
[ Zooloji Vize ]
Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Zooloji Vize ]
Bakteri kromozomundan ayrı küçük DNA parçalarına ne ad verilir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.