Zooloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Zooloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Zooloji Vize]
İnsanlarda ve büyükbaş hayvanlarda görülen 'deli dana' hastalığı hangi türdür ?
2. 
[Zooloji Vize]
"Regnum" olarak da bilinen taksonomik kategori aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Zooloji Vize]
Genetik bilginin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
4. 
[Zooloji Vize]
Ekmek mayası gibi tek hücreliden ekmek küfü gibi ipliksi yapıdaki türlere kadar çok zengin, insanlar için yararlı ve zararlı pek çok türü içine alan funguslar aşağıdakilerden hangisidir?
5. 
[Zooloji Vize]
Sentrozomların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
6. 
[Zooloji Vize]
Aşağıda hücre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
7. 
[Zooloji Vize]
Prokaryot hücrelerin boyları ne kadardır?
8. 
[Zooloji Vize]
Temel taksonomik kategoriler incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir topluluğu ifade eder?
9. 
[Zooloji Vize]
Hem suda hem de karada yaşarlar. Derileri yumuşak ve kaygandır. Pul içermez. Yumurtlayarak ürerler. Yumurta gelişimi suda olur. Tanımı yapılan omurgalı hayvan sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
10. 
[Zooloji Vize]
Kofullar aşağıdaki organellerin hangisinden köken almaz?
11. 
[Zooloji Vize]
Çekirdek zarından geçemeyen moleküller aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hücre içine taşınır?
12. 
[Zooloji Vize]
Hücre zarında çözünmüş maddelerin yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine ne denir?
13. 
[Zooloji Vize]
Hücrede enzimler aracılığıyla başarılan yıkım reaksiyonlarına ne ad verilir?
14. 
[Zooloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bakterilere ait özelliklerden biridir?
15. 
[Zooloji Vize]
Hayvanlarda yapısal madde oluşlarının yanısıra, tüm canlılarda metabolizma aracı ve düzenleyici rolleri olan organik madde aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Zooloji Vize]
Türkçede "takım" anlamına gelen temel taksonomik kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?
17. 
[Zooloji Vize]
Mavi yeşil algler ve Arkea dahil Bakteriler hangi hücre yapısına sahiptir?
18. 
[Zooloji Vize]
Virüsün hücreyi parçalayarak dışarı dağılmasına ne denir ?
19. 
[Zooloji Vize]
Bakteri kromozomundan ayrı küçük DNA parçalarına ne ad verilir?
20. 
[Zooloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılması esnasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla başlıca yararlanılan bilim dallarından birisi değildir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.