Zooloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Zooloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Zooloji Final]
Aşağıdaki hangi sınıfın canlıları sıcakkanlı, vücutları kıllar ile kaplı ve yavrularını salgıladıkları süt ile besler?
2. 
[Zooloji Final]
Özelleşmiş eşey hücrelerine ne denir?
3. 
[Zooloji Final]
Aşağıdakilerden hangileri Spermin yapısında bulunur ?

I.Kuyruk
II.Mitokondri
III.Sentriol
IV.Nukleus
V.Akrazom

Cevabın Seçimini Kaldır
4. 
[Zooloji Final]
Hayvansal organizmada hücreler doğal olarak birbirini kimyasal maddelerle veya elektriksel olarak etkileyebilirler. Eğer bir hücre bu şekilde etkilenirse zardaki iyon kanalları aktivitesinin değişmesi sonucu zar (dinlenim) potansiyeli değişir. Buna ne denir?
5. 
[Zooloji Final]
Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?
6. 
[Zooloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi, sperm hücresinde yumurta zarını delmede görev alan enzimlerin üretildiği kısımdır?
7. 
[Zooloji Final]
Erkek ve dişi üreme hücrelerinin aynı bireyde bulunmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
8. 
[Zooloji Final]
Aşağıdaki canlılardan hangisi sudan karaya geçişi örneklemektedir?
9. 
[Zooloji Final]
Aşağıdaki omurgasız hayvanların hangisinde sinir sistemine rastlanmaz?
10. 
[Zooloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri dolaşım sistemini meydana getiren yapılardır?

I. Kalp
II. Atardamar
III. Toplardamar
IV. Kılcal damar
V. Lenf sistemi

Cevabın Seçimini Kaldır
11. 
[Zooloji Final]
20 çeşit amino asidin peptit bağı ile birbirine bağlanması sonucu elde edilen madde nedir?
12. 
[Zooloji Final]
Tam başkalaşım gelişiminde hangi dönem beslenmeden geçen dönemdir?
13. 
[Zooloji Final]
Omurgalılarda gastrula evresinde ilk gelişen organ taslaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
14. 
[Zooloji Final]
Bireyler arasındaki karakter farklılıklarına ne ad verilir?
15. 
[Zooloji Final]
Aşağıdaki canlılardan hangisi 'kalbi dört odacıklı olanlar'a örnek teşkil etmez?
16. 
[Zooloji Final]
Fazla kullanılan bir organın daha etkin bir yapı kazanacağı, kullanılmayan organın köreleceği ve bu özelliklerin gelecek döllere geçeceği varsayımına ne ad verilir?
17. 
[Zooloji Final]
Duyu organları ile alınan bilgiler beyne aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla iletilir?
18. 
[Zooloji Final]
Golgi kompleksi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
19. 
[Zooloji Final]
Mitoz bölünme gerçekleştirecek bir ana hücrenin kromozom sayısı 32 ise, bölünme sonucu meydana gelen yavru hücrelerin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
20. 
[Zooloji Final]
Omurgalı hayvanlarda görülen endokrin bezi ve salgıları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.