Zooloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Zooloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri dolaşım sistemini meydana getiren yapılardır?

I. Kalp
II. Atardamar
III. Toplardamar
IV. Kılcal damar
V. Lenf sistemi

Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangileri Spermin yapısında bulunur ?

I.Kuyruk
II.Mitokondri
III.Sentriol
IV.Nukleus
V.Akrazom

Deselect Answer
3. Özelleşmiş eşey hücrelerine ne denir?Deselect Answer
4. Golgi kompleksi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
5. Aşağıdaki canlılardan hangisi 'kalbi dört odacıklı olanlar'a örnek teşkil etmez?Deselect Answer
6. Hayvansal organizmada hücreler doğal olarak birbirini kimyasal maddelerle veya elektriksel olarak etkileyebilirler. Eğer bir hücre bu şekilde etkilenirse zardaki iyon kanalları aktivitesinin değişmesi sonucu zar (dinlenim) potansiyeli değişir. Buna ne denir?Deselect Answer
7. Omurgalılarda gastrula evresinde ilk gelişen organ taslaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8. Duyu organları ile alınan bilgiler beyne aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla iletilir?Deselect Answer
9. 20 çeşit amino asidin peptit bağı ile birbirine bağlanması sonucu elde edilen madde nedir?Deselect Answer
10. Aşağıdaki omurgasız hayvanların hangisinde sinir sistemine rastlanmaz?Deselect Answer
11. Fazla kullanılan bir organın daha etkin bir yapı kazanacağı, kullanılmayan organın köreleceği ve bu özelliklerin gelecek döllere geçeceği varsayımına ne ad verilir?Deselect Answer
12. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin aynı bireyde bulunmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?Deselect Answer
14. Omurgalı hayvanlarda görülen endokrin bezi ve salgıları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
15. Aşağıdaki canlılardan hangisi sudan karaya geçişi örneklemektedir?Deselect Answer
16. Mitoz bölünme gerçekleştirecek bir ana hücrenin kromozom sayısı 32 ise, bölünme sonucu meydana gelen yavru hücrelerin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi, sperm hücresinde yumurta zarını delmede görev alan enzimlerin üretildiği kısımdır?Deselect Answer
18. Bireyler arasındaki karakter farklılıklarına ne ad verilir?Deselect Answer
19. Aşağıdaki hangi sınıfın canlıları sıcakkanlı, vücutları kıllar ile kaplı ve yavrularını salgıladıkları süt ile besler?Deselect Answer
20. Tam başkalaşım gelişiminde hangi dönem beslenmeden geçen dönemdir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.