Viroloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Viroloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Prionlar için doğrudur?Deselect Answer
2.
[ Viroloji Vize ]
Subkültür hazırlama işlemi sırasında kullanılacak bütün çözeltiler kaç dereceye kadar ısıtılmış olmalıdır?Deselect Answer
3.
[ Viroloji Vize ]
Postnatal yaşamın ilk birkaç haftasında oluşan enfeksiyonlara hangi isim verilir?Deselect Answer
4.
[ Viroloji Vize ]
Hücreleri laboratuvar ortamında üretebilmek için kullan›lan plastik türevi maddelerden imal edilmiş kültür şişelerine ne ad verilir?Deselect Answer
5.
[ Viroloji Vize ]
"Hücre üretme vasatlarına bakteri kontaminasyonlarına karşı ......................., mantar kontaminasyonlarına karşı ise .......................... ilave edilir." cümlesindeki boşluklara konulabilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıdaki subviral ajanlardan hangisinin temel özelliği çoğalabilmek ve enfeksiyon oluşturabilmek için mutlaka yardımcı bir virusa ihtiyaç duymasıdır?Deselect Answer
7.
[ Viroloji Vize ]
RNA genomlarında Timin (T) yerine hangi pirimidin bazı bulunur?Deselect Answer
8.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin dondurulması sırasında koruyucu amaçla kullanılır?Deselect Answer
9.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi virüs titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?Deselect Answer
10.
[ Viroloji Vize ]
Aşağdakilerden hangisi virus titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?Deselect Answer
11.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bir hücredeki virus çoğalma süreci arasında yer almaz?Deselect Answer
12.
[ Viroloji Vize ]
Bir virusun enfekte edebileceği konakçı canlı türlerinin tamamını ifade etmek için kullanılanterim aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13.
[ Viroloji Vize ]
Organizmayı yeni enfeksiyonlara karşı dirençli hale getiren ve viral hastalıklara karşı korunmada kullanılan en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
14.
[ Viroloji Vize ]
Süspansiyon halinde bulunan çok küçük moleküllerin virüsler, nükleik asit, mitokondri, hücre zarı, hücre çekirdeği gibi yapıların çöktürülerek ayrılmasını sağlayan santrifüj aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15.
[ Viroloji Vize ]
Yapılan çalışmalar sırasında dış ortamdaki mikroorganizmaların çalışma ortamına ve çalışma yapılan materyale bulaşmasını engellemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
16.
[ Viroloji Vize ]
Vücut dışına saçılma şekli dışkıyla saçılım olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17.
[ Viroloji Vize ]
DNA veya RNA yapısındaki nükleik asit iplikçiğinden yeni bir nükleik asit iplikçiği sentezlenmesi işlemine ne ad verilmiştir?Deselect Answer
18.
[ Viroloji Vize ]
“Bir virus türünün farklı serolojik özelliklere sahip olan tipleri …………… ; değişik biyolojik özelliklere sahip olan tipleri ise …………………. olarak adlandırılır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere gelebilecek en doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
19.
[ Viroloji Vize ]
Virüsle kontamine olmuş barınaklar ve cansız vektörler aracılığı ile bulaşmayı ifade eden bulaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Viroloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi virüs morfolojileri arasında yer almaz?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.