Viroloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Viroloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi virüs morfolojileri arasında yer almaz?Deselect Answer
2. Aşağıdaki subviral ajanlardan hangisinin temel özelliği çoğalabilmek ve enfeksiyon oluşturabilmek için mutlaka yardımcı bir virusa ihtiyaç duymasıdır?Deselect Answer
3. DNA veya RNA yapısındaki nükleik asit iplikçiğinden yeni bir nükleik asit iplikçiği sentezlenmesi işlemine ne ad verilmiştir?Deselect Answer
4. Süspansiyon halinde bulunan çok küçük moleküllerin virüsler, nükleik asit, mitokondri, hücre zarı, hücre çekirdeği gibi yapıların çöktürülerek ayrılmasını sağlayan santrifüj aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Bir virusun enfekte edebileceği konakçı canlı türlerinin tamamını ifade etmek için kullanılanterim aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6. “Bir virus türünün farklı serolojik özelliklere sahip olan tipleri …………… ; değişik biyolojik özelliklere sahip olan tipleri ise …………………. olarak adlandırılır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere gelebilecek en doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi virüs titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?Deselect Answer
8. "Hücre üretme vasatlarına bakteri kontaminasyonlarına karşı ......................., mantar kontaminasyonlarına karşı ise .......................... ilave edilir." cümlesindeki boşluklara konulabilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9. Aşağdakilerden hangisi virus titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin dondurulması sırasında koruyucu amaçla kullanılır?Deselect Answer
11. Yapılan çalışmalar sırasında dış ortamdaki mikroorganizmaların çalışma ortamına ve çalışma yapılan materyale bulaşmasını engellemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Prionlar için doğrudur?Deselect Answer
13. Subkültür hazırlama işlemi sırasında kullanılacak bütün çözeltiler kaç dereceye kadar ısıtılmış olmalıdır?Deselect Answer
14. Postnatal yaşamın ilk birkaç haftasında oluşan enfeksiyonlara hangi isim verilir?Deselect Answer
15. Vücut dışına saçılma şekli dışkıyla saçılım olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
16. Virüsle kontamine olmuş barınaklar ve cansız vektörler aracılığı ile bulaşmayı ifade eden bulaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17. Organizmayı yeni enfeksiyonlara karşı dirençli hale getiren ve viral hastalıklara karşı korunmada kullanılan en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18. Hücreleri laboratuvar ortamında üretebilmek için kullan›lan plastik türevi maddelerden imal edilmiş kültür şişelerine ne ad verilir?Deselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi bir hücredeki virus çoğalma süreci arasında yer almaz?Deselect Answer
20. RNA genomlarında Timin (T) yerine hangi pirimidin bazı bulunur?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.