Viroloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Viroloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi virüs morfolojileri arasında yer almaz?
2
[Viroloji Vize]
Süspansiyon halinde bulunan çok küçük moleküllerin virüsler, nükleik asit, mitokondri, hücre zarı, hücre çekirdeği gibi yapıların çöktürülerek ayrılmasını sağlayan santrifüj aşağıdakilerden hangisidir?
3
[Viroloji Vize]
DNA veya RNA yapısındaki nükleik asit iplikçiğinden yeni bir nükleik asit iplikçiği sentezlenmesi işlemine ne ad verilmiştir?
4
[Viroloji Vize]
Aşağdakilerden hangisi virus titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?
5
[Viroloji Vize]
Subkültür hazırlama işlemi sırasında kullanılacak bütün çözeltiler kaç dereceye kadar ısıtılmış olmalıdır?
6
[Viroloji Vize]
Vücut dışına saçılma şekli dışkıyla saçılım olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
7
[Viroloji Vize]
Organizmayı yeni enfeksiyonlara karşı dirençli hale getiren ve viral hastalıklara karşı korunmada kullanılan en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?
8
[Viroloji Vize]
Aşağıdaki subviral ajanlardan hangisinin temel özelliği çoğalabilmek ve enfeksiyon oluşturabilmek için mutlaka yardımcı bir virusa ihtiyaç duymasıdır?
9
[Viroloji Vize]
Postnatal yaşamın ilk birkaç haftasında oluşan enfeksiyonlara hangi isim verilir?
10
[Viroloji Vize]
Yapılan çalışmalar sırasında dış ortamdaki mikroorganizmaların çalışma ortamına ve çalışma yapılan materyale bulaşmasını engellemeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ne ad verilmektedir?
11
[Viroloji Vize]
“Bir virus türünün farklı serolojik özelliklere sahip olan tipleri …………… ; değişik biyolojik özelliklere sahip olan tipleri ise …………………. olarak adlandırılır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere gelebilecek en doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
12
[Viroloji Vize]
Bir virusun enfekte edebileceği konakçı canlı türlerinin tamamını ifade etmek için kullanılanterim aşağıdakilerden hangisidir?
13
[Viroloji Vize]
RNA genomlarında Timin (T) yerine hangi pirimidin bazı bulunur?
14
[Viroloji Vize]
Hücreleri laboratuvar ortamında üretebilmek için kullan›lan plastik türevi maddelerden imal edilmiş kültür şişelerine ne ad verilir?
15
[Viroloji Vize]
Virüsle kontamine olmuş barınaklar ve cansız vektörler aracılığı ile bulaşmayı ifade eden bulaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
16
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bir hücredeki virus çoğalma süreci arasında yer almaz?
17
[Viroloji Vize]
"Hücre üretme vasatlarına bakteri kontaminasyonlarına karşı ......................., mantar kontaminasyonlarına karşı ise .......................... ilave edilir." cümlesindeki boşluklara konulabilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
18
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin dondurulması sırasında koruyucu amaçla kullanılır?
19
[Viroloji Vize]
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Prionlar için doğrudur?
20
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi virüs titrasyonunun başlıca kullanım amaçlarından biri değildir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.