Viroloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Viroloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sitopatojen olmayan viruslerin üremesinin tespit edilmesi için kullanılan testlerdendir?I- Hemadsorbsiyon testi
II- İmmnunofloresan testi
III- İmmunoperoksidaz testiDeselect Answer
2. '...... insan ve bazı hayvan türlerinde Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalığı’na (TSE, transmissible spongiform ensefalopati) neden olan ve yaklaşık 250 amino asitten oluflan protein yapısındaki hastalık etkenleridir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi hücre kültüründe virus üremesi sırasında oluşan değişikliklerden biri değildir?Deselect Answer
4. Zarf veya kapsid taşımayan, herhangi bir protein kodlayamayan ve çoğalabilmek için konak hücrenin protein sentez mekanizmasını kullanmak zorunda olan subviral ajan aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri virüslerin horizantal yolla bulaşmasına girer?I-Direkt temasla bulaşma
II-Kontamine gıdalar
III-Artropodlarla bulaşma
IV-İatrojenik bulaşmaDeselect Answer
6. Saha örneklerinden hücre kültürü, embriyolu yumurta veya deney hayvanlarına yapılan ekimler sonucunda üretilerek elde edilen virüs suşuna ne ad verilir?Deselect Answer
7. Virüslerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
8. Bakterileri enfekte eden viruslara hangi ad verilir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi subviral ajanlardan değildir?Deselect Answer
10. Bir virusun değişik biyolojik özelliklere sahip olan tiplerine ne ad verilir?Deselect Answer
11. Virusla enfekte olan hücreler tarafından salgılanan protein yapısındaki biyolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Virusların çevresel faktörlerden etkilendiğini gösteren en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13. Virüslerin ebeveyn jenerasyondaki bireylerden yeni jenerasyona aktarılmasına ne ad verilir?Deselect Answer
14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yapılan çalışmalar sırasında dış ortamdaki mikroorganizmaların çalışma ortamına ve çalışma yapılan materyale bulaşmasını engellemeye yönelik tedbirlerin uygulanması için kullanılır?Deselect Answer
15. Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) hangi bulaşma yöntemine göre bulaşmaktadır?Deselect Answer
16. Süspansiyon halindeki bir sıvı santrifüj edildiğinde içerdiği katı faz (partiküller) çöker. Üstte kalan sıvı kısma ne adı verilir?Deselect Answer
17. Bir virusun belirli bir hücre tipine, dokuya, organa veya organ sistemine olan ilgisini ifade etmek amacıyla kullanılan terime ne denir?Deselect Answer
18. Virusun bir konakçıdan başka bir konakçıya nakledilmesini sağlarken aynı zamanda vücudunda çoğalmasına da olanak tanıyan canlı taşıyıcılara ne ad verilir?Deselect Answer
19. Hücreleri laboratuvar ortamında üretebilmek için kullanılan plastik türevi maddelerden imal edilmiş kültür şişelerine ne ad verilir?Deselect Answer
20. Hücre kültüründe kullanılan izotonik bir çözelti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.