Viroloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Viroloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Viroloji Vize]
Saha örneklerinden hücre kültürü, embriyolu yumurta veya deney hayvanlarına yapılan ekimler sonucunda üretilerek elde edilen virüs suşuna ne ad verilir?
2. 
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi hücre kültüründe virus üremesi sırasında oluşan değişikliklerden biri değildir?
3. 
[Viroloji Vize]
Virüslerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
4. 
[Viroloji Vize]
Bir virusun değişik biyolojik özelliklere sahip olan tiplerine ne ad verilir?
5. 
[Viroloji Vize]
Süspansiyon halindeki bir sıvı santrifüj edildiğinde içerdiği katı faz (partiküller) çöker. Üstte kalan sıvı kısma ne adı verilir?
6. 
[Viroloji Vize]
Hücre kültüründe kullanılan izotonik bir çözelti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
7. 
[Viroloji Vize]
Virusun bir konakçıdan başka bir konakçıya nakledilmesini sağlarken aynı zamanda vücudunda çoğalmasına da olanak tanıyan canlı taşıyıcılara ne ad verilir?
8. 
[Viroloji Vize]
Virusların çevresel faktörlerden etkilendiğini gösteren en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
9. 
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sitopatojen olmayan viruslerin üremesinin tespit edilmesi için kullanılan testlerdendir?
I- Hemadsorbsiyon testi
II- İmmnunofloresan testi
III- İmmunoperoksidaz testiCevabın Seçimini Kaldır
10. 
[Viroloji Vize]
Virusla enfekte olan hücreler tarafından salgılanan protein yapısındaki biyolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?
11. 
[Viroloji Vize]
Bir virusun belirli bir hücre tipine, dokuya, organa veya organ sistemine olan ilgisini ifade etmek amacıyla kullanılan terime ne denir?
12. 
[Viroloji Vize]
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri virüslerin horizantal yolla bulaşmasına girer?
I-Direkt temasla bulaşma
II-Kontamine gıdalar
III-Artropodlarla bulaşma
IV-İatrojenik bulaşmaCevabın Seçimini Kaldır
13. 
[Viroloji Vize]
Virüslerin ebeveyn jenerasyondaki bireylerden yeni jenerasyona aktarılmasına ne ad verilir?
14. 
[Viroloji Vize]
'...... insan ve bazı hayvan türlerinde Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalığı’na (TSE, transmissible spongiform ensefalopati) neden olan ve yaklaşık 250 amino asitten oluflan protein yapısındaki hastalık etkenleridir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Viroloji Vize]
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yapılan çalışmalar sırasında dış ortamdaki mikroorganizmaların çalışma ortamına ve çalışma yapılan materyale bulaşmasını engellemeye yönelik tedbirlerin uygulanması için kullanılır?
16. 
[Viroloji Vize]
Bakterileri enfekte eden viruslara hangi ad verilir?
17. 
[Viroloji Vize]
Zarf veya kapsid taşımayan, herhangi bir protein kodlayamayan ve çoğalabilmek için konak hücrenin protein sentez mekanizmasını kullanmak zorunda olan subviral ajan aşağıdakilerden hangisidir?
18. 
[Viroloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi subviral ajanlardan değildir?
19. 
[Viroloji Vize]
Hücreleri laboratuvar ortamında üretebilmek için kullanılan plastik türevi maddelerden imal edilmiş kültür şişelerine ne ad verilir?
20. 
[Viroloji Vize]
Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) hangi bulaşma yöntemine göre bulaşmaktadır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.