Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Mısır ülkemize ne zaman gelmiştir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi çimlenmeyi takiben bitki sapının toprak altındaki boğumlarından çıkanlardır?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden değildir?Deselect Answer
4. Aşağıdaki türlerden hangisi için izolasyon mesafesi 3000 m olmalıdır?Deselect Answer
5. 2017 yılı verilerine göre Türkiye tohumluk ihracat değeri (Ton) aşağıdaki ürünlerden hangisinde en azdır?Deselect Answer
6. Yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olmakla beraber, usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen, doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıflardaki tohumlukların kaynağını teşkil eden tohumluğa ne ad verilir?Deselect Answer
7. Tahıl tanesi yerine kullanılan, meyve ve tohum kabuğunun birbirine yapışık (üst üste) olma durumunu anlatan terim aşağıdakilerden hngisidir?Deselect Answer
8. Ülkemizde makarnalık buğday üretiminde aşağıdaki bölgeleden hangisi daha öndedir?Deselect Answer
9. Tarla tarımı içerisinde değişik bitkilerin birbirini takip edecek şekilde ve belirli bir sıra ile aynı tarlada yetiştirilmesine ne denir?Deselect Answer
10. Tritikale Anadolunun iç bölgelerinde hangi ayda ekilmelidir?Deselect Answer
11. Tahılların daha erken hasat olgunluğuna gelmelerini sağlayan besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Hasat ve harmanı birlikte yapan, iş gücü, zaman ve harman kayıplarını en alt düzeyde tutan hasat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13. Ülkemizde üretilen mısırın % kaçı hayvan beslenmesinde yem maddesi olarak kullanılmaktadır?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi tarıma elverişli, sınırlı ve belirli bir toprak parçasını ifade eden terimdir?Deselect Answer
15. Arkeolojik çalışmalar sonucu mısır bitkisinin kökeninin neresi olduğu belirlenmiştir?Deselect Answer
16. Türkiye'de buğdayın hasat zamanı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi tohumluklardan numune alınması ve laboratuar analizlerinde belli kuralların ortaya konulması amacıyla kurulmuştur?Deselect Answer
18. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tahılları saklama yerlerindendir ?

I. Ambar
II. Kuyu
III. Silo
IV. Açık Depo

Deselect Answer
19. Caryopsis nedir?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi yulaf hastalıklarından biri değildir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.