Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdaki türlerden hangisi için izolasyon mesafesi 3000 m olmalıdır?Deselect Answer
2.
[ Tarla Vize ]
Mısır ülkemize ne zaman gelmiştir?Deselect Answer
3.
[ Tarla Vize ]
Arkeolojik çalışmalar sonucu mısır bitkisinin kökeninin neresi olduğu belirlenmiştir?Deselect Answer
4.
[ Tarla Vize ]
Tahıl tanesi yerine kullanılan, meyve ve tohum kabuğunun birbirine yapışık (üst üste) olma durumunu anlatan terim aşağıdakilerden hngisidir?Deselect Answer
5.
[ Tarla Vize ]
Ülkemizde üretilen mısırın % kaçı hayvan beslenmesinde yem maddesi olarak kullanılmaktadır?Deselect Answer
6.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi yulaf hastalıklarından biri değildir?Deselect Answer
7.
[ Tarla Vize ]
2017 yılı verilerine göre Türkiye tohumluk ihracat değeri (Ton) aşağıdaki ürünlerden hangisinde en azdır?Deselect Answer
8.
[ Tarla Vize ]
Hasat ve harmanı birlikte yapan, iş gücü, zaman ve harman kayıplarını en alt düzeyde tutan hasat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Tarla Vize ]
Tritikale Anadolunun iç bölgelerinde hangi ayda ekilmelidir?Deselect Answer
10.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi tohumluklardan numune alınması ve laboratuar analizlerinde belli kuralların ortaya konulması amacıyla kurulmuştur?Deselect Answer
11.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi tarıma elverişli, sınırlı ve belirli bir toprak parçasını ifade eden terimdir?Deselect Answer
12.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden değildir?Deselect Answer
13.
[ Tarla Vize ]
Yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olmakla beraber, usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen, doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıflardaki tohumlukların kaynağını teşkil eden tohumluğa ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi çimlenmeyi takiben bitki sapının toprak altındaki boğumlarından çıkanlardır?Deselect Answer
15.
[ Tarla Vize ]
Türkiye'de buğdayın hasat zamanı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
16.
[ Tarla Vize ]
Caryopsis nedir?Deselect Answer
17.
[ Tarla Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tahılları saklama yerlerindendir ?

I. Ambar
II. Kuyu
III. Silo
IV. Açık Depo

Deselect Answer
18.
[ Tarla Vize ]
Tarla tarımı içerisinde değişik bitkilerin birbirini takip edecek şekilde ve belirli bir sıra ile aynı tarlada yetiştirilmesine ne denir?Deselect Answer
19.
[ Tarla Vize ]
Tahılların daha erken hasat olgunluğuna gelmelerini sağlayan besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Tarla Vize ]
Ülkemizde makarnalık buğday üretiminde aşağıdaki bölgeleden hangisi daha öndedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.