Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Tarla Vize]
Tarla tarımı içerisinde değişik bitkilerin birbirini takip edecek şekilde ve belirli bir sıra ile aynı tarlada yetiştirilmesine ne denir?
2. 
[Tarla Vize]
Arkeolojik çalışmalar sonucu mısır bitkisinin kökeninin neresi olduğu belirlenmiştir?
3. 
[Tarla Vize]
Mısır ülkemize ne zaman gelmiştir?
4. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi tarıma elverişli, sınırlı ve belirli bir toprak parçasını ifade eden terimdir?
5. 
[Tarla Vize]
Tahıl tanesi yerine kullanılan, meyve ve tohum kabuğunun birbirine yapışık (üst üste) olma durumunu anlatan terim aşağıdakilerden hngisidir?
6. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi yulaf hastalıklarından biri değildir?
7. 
[Tarla Vize]
Tahılların daha erken hasat olgunluğuna gelmelerini sağlayan besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
8. 
[Tarla Vize]
Tritikale Anadolunun iç bölgelerinde hangi ayda ekilmelidir?
9. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi tohumluklardan numune alınması ve laboratuar analizlerinde belli kuralların ortaya konulması amacıyla kurulmuştur?
10. 
[Tarla Vize]
Aşağıdaki türlerden hangisi için izolasyon mesafesi 3000 m olmalıdır?
11. 
[Tarla Vize]
Ülkemizde üretilen mısırın % kaçı hayvan beslenmesinde yem maddesi olarak kullanılmaktadır?
12. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi çimlenmeyi takiben bitki sapının toprak altındaki boğumlarından çıkanlardır?
13. 
[Tarla Vize]
2017 yılı verilerine göre Türkiye tohumluk ihracat değeri (Ton) aşağıdaki ürünlerden hangisinde en azdır?
14. 
[Tarla Vize]
Yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olmakla beraber, usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen, doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıflardaki tohumlukların kaynağını teşkil eden tohumluğa ne ad verilir?
15. 
[Tarla Vize]
Hasat ve harmanı birlikte yapan, iş gücü, zaman ve harman kayıplarını en alt düzeyde tutan hasat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Tarla Vize]
Türkiye'de buğdayın hasat zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
17. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden değildir?
18. 
[Tarla Vize]
Ülkemizde makarnalık buğday üretiminde aşağıdaki bölgeleden hangisi daha öndedir?
19. 
[Tarla Vize]
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tahılları saklama yerlerindendir ?

I. Ambar
II. Kuyu
III. Silo
IV. Açık Depo

Cevabın Seçimini Kaldır
20. 
[Tarla Vize]
Caryopsis nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.