Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Börülce köklerinin üzerinde yumrucuk oluşturan bakteri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
2. Hibritlerde hangi kuşaktan itibaren açılmalar gözlenir?Deselect Answer
3. Baklagillerin ekim nöbetinde kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
4. Sorgum bitkisinin tanelerinin öğütülmesi ile I) Kabuk II) Embriyo III) Endosperm gibi kısımlar ayrılır. Bunlardan hangisi yem sanayinde kullanılır?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerin hangisi büyük taneli bakla gruplarının toplandığı yerlerden biri değildir?Deselect Answer
6. Kendi çiçek tozu ile gerçekleşen döllenme tipi “Kendine Döllenme”, yabancı çiçek tozu ile gerçekleşen döllenme tipi ise “Yabancı Döllenme” olarak isimlendirilir. Buna göre aşağıdakiler hangisi sadece yabancı dölleme ile döllenmektedir?Deselect Answer
7. 100 kg çeltik prince işlenince kaç kg sağlam pirinç elde edilir?Deselect Answer
8. Kombinasyon ıslah yöntemlerinden olan Bulk yönteminde ilk verim denemelerine hangi kuşakta başlanır?Deselect Answer
9. Fasulye tohumunun çimlenmesi için optimum sıcaklık kaç derecedir?Deselect Answer
10. Soğuk havaların biraz ısınmasıyla sapa kalkan bitkinin , tekrar soğuyan havada zarar görmemesi için ne yapılmalıdır ?Deselect Answer
11. Orta Doğu ve Uzak Doğu’da geniş ölçüde kullanılan en eski yemeklik baklagil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Bakla bitkisinin bakımı sırasında sularken toprağın kaç cm derinliğe kadar ıslatılması verimi en üst düzeye çıkarmaktadır?Deselect Answer
13. Yemeklik baklagil bitkileri ülkemiz tarım alanlarının % kaçını kapsamaktadır?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi bitki ıslah yöntemlerinden biri değildir?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi in vitro gen kaynaklarının muhafazasının sağladığı avantajlardan biridir?Deselect Answer
16. Kültür bitkilerine istenilen özelliklerin kazandırılmasında kalıtsal yapıda ani değiş- meler yapacak yöntemler kullanılmasıyla yeni varyasyonlar ortaya konabilmesi hangi tür ıslah yöntemine girer?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi sıraya ekim yöntemlerinden birisi değildir?Deselect Answer
18. Aşağıda verilen mercimek türlerinden hangisi kültürlenmiş olarak tarımı yapılan türdür?Deselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi embriyo kültürünün kullanım alanları için yanlıştır?Deselect Answer
20. Esas olarak üreticiye dağıtımı yapılan tohumluk grubu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.