Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Ürünlerin şeklini ya da bünyesini değiştirmek ürünlere nasıl bir fayda sağlar?Deselect Answer
2. Yeryüzündeki kara parçalarının yüzde kaçında tarım yapılabilmektedir?Deselect Answer
3. Tarım ekonomisinin Türkiye’deki ilk temelleri kimin tarafından atılmıştır?Deselect Answer
4. Aşağıdakilerden hangileri tarımsal üretim ekonomisinde girdi çıktı ilişkilerini göstermek için kullanılır?I-Geometrik
II-Cebirsel
III-ÇizelgeDeselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi müşterek maliyetlerin tanımıdır?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teoremdir?Deselect Answer
7. Saf hasılanın formülü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangileri fiziki kayıtlar içinde yer alır?I. Üretim kayıtları
II. Parasal kayıtlar
III. İşgücü kayıtları
IV. Çiftlik haritasıDeselect Answer
9. Türkiye’de Zirai Ekonomi Kürsüsü ilk kez nerede kurulmuştur?Deselect Answer
10. 1927 yılında toplam nüfusun yüzde kaçı kırsalda yaşardı?Deselect Answer
11. Tarımsal işletme ekonomisinde, hangi bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine veya üretim faaliyetleri bileşimlerine yer verilmesi gerektiği aşağıdaki sorulardan hangisiyle cevaplanır?Deselect Answer
12. 10 süt ineği bulunan bir tarım işletmesinde süt yemi, arpa kırması, saman kullanılmış ve toplam yem değeri 8000 TL olup bununla 12000 TL’lik süt üretilmiştir. Buna göre bu işletmede 100 Tl’lik yeme karşılık ne kadar kar vardır?Deselect Answer
13. Hangisi/leri çeşitlilik türüdür?

I- Genetik çeşitlilik
II- Tür çeşitliliği
III- Ekosistem çeşitliliği

Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisinde tarımsal işletme ekonomisinin cevap aradığı sorular eksiksiz olarak verilmiştir?I. Üretilecek ürün
II. Üretilecek zaman
III. Üretilecek yer
IV. Üretilecek fabrikaDeselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangileri tarımda makine kullanımının değişiklik göstermesinin sebeplerindendir?I. Mevsim
II. Arazi yapısı
III. İşletme büyüklüğü
IV. İş bölümüDeselect Answer
16. En az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?Deselect Answer
17. Yeryüzünün tarım yapılan kara parçası oranı seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
18. 2015/2016 piyasa döneminde tüm sebzeler için yurtiçi üretimin, yurtiçi talebi karşılama derecesi en yüksek sebze hangisidir?Deselect Answer
19. 2018 yılında işgücüne katılım oranı ve işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
20. Türkiye’de 2000 yılında göç veren bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.