Tarım Ekonomisi Final Çalışma Soruları

default

ZiraatWeb Tarım Ekonomisi Final Çalışma Soruları Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğü girdikten sonra hava gibi kullanımı sınırlandırılmayan mallar ne olarak tanımlanmıştır?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada tarımsal desteklemelere ilişkin esaslardan değildir?Deselect Answer
3. Üretim hacmi başına düşen değişken masrafa ne ad verilir?Deselect Answer
4. Mal ve hizmet üretimini destekleyen veya üretim sürecinde kullanılan canlı ve cansız varlıkların tamamına ne ad verilir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmalarının gerekliliğinden değildir?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?Deselect Answer
7. Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerine ne ad verilir?Deselect Answer
8. Promosyon çalışmalarında kullanılacak yöntem yukarıdaki özelliklerden hangilerine göre belirlenir?I. Pazar yapısı
II.Ürün özellikleri
III. Maliyetler
IV. Üretim yapılan işletme özellikleriDeselect Answer
9. Çeşitli aracı ya da kurum-kuruluşların yer aldığı dağıtım kanalı yapısına ne ad verilir?Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi doğayla ilgili yanlış bir ifadedir?Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi ürünün bol olduğu hasat döneminde artan masraf türüdür?Deselect Answer
12. Aşağıdakilerden hangisi yaş meyve ve sebzenin tüketiciye aracı yoluyla pazarlama istemlerinden birisi değildir?Deselect Answer
13. Bir ürünün satın alma maliyeti 20 TL/kg ve maliyet üzerinden marj ise, perakende fiyatı kaç TL/kg’dır?Deselect Answer
14. Tarım sektöründe işletmelerin kredi kullanım kararları, yapılacak çeşitli analizlerle ortaya konulur. Yukarıdaki analizlerden hangileri doğrudur?I. Kredinin gerekliliği,
II. Kredinin miktarı ve gerek duyulan zamanı,
III. Kredinin ne için kullanılacağı,
IV. Kredi koşulları (faizi, ödemesi vb)Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sürdürülebilir tarım için öncelikli eylemlerdendir?I. Tarımın genetik kaynakları değiştirilmelidir.
II. Verimli topraklar tarımsal üretim için korunmalıdır.
III. Tarımda fiyat politikalarına ağırlık verilmelidir.
IV. Marjinal araziler üzerinde tarımın etkileri azaltılmalıdır.Deselect Answer
16. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangileri tarımsal faaliyet gösteren küçük tarım işletmelerinin özelliklerindendir?I. Profesyonel yönetim sistemi
II. Geleneksel iş bölümü
III. Kurumsallık
IV. Bütünleşik iş ve aile yaşantısıDeselect Answer
18. Tarımsal gelir tanımı aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklamaktadır?Deselect Answer
19. Topluluğun gereksinimlerini karşılamak üzere, toplumun kendi içinden ve kendi öz dinamiklerinin bir araya gelmesiyle oluşan işlevsel birimler aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi yaş meyve ve sebzenin tüketiciye aracılar yoluyla pazarlama sistemlerinde bulunmaz?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.