Tarım Ekonomisi Final Çalışma Soruları

default

ZiraatWeb Tarım Ekonomisi Final Çalışma Soruları Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi ürünün bol olduğu hasat döneminde artan masraf türüdür?
2. 
[Tarım Ekonomisi]
Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerine ne ad verilir?
3. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
4. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi doğayla ilgili yanlış bir ifadedir?
5. 
[Tarım Ekonomisi]
Topluluğun gereksinimlerini karşılamak üzere, toplumun kendi içinden ve kendi öz dinamiklerinin bir araya gelmesiyle oluşan işlevsel birimler aşağıdakilerden hangisidir?
6. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarım sektöründe işletmelerin kredi kullanım kararları, yapılacak çeşitli analizlerle ortaya konulur. Yukarıdaki analizlerden hangileri doğrudur?
I. Kredinin gerekliliği,
II. Kredinin miktarı ve gerek duyulan zamanı,
III. Kredinin ne için kullanılacağı,
IV. Kredi koşulları (faizi, ödemesi vb)Cevabın Seçimini Kaldır
7. 
[Tarım Ekonomisi]
Promosyon çalışmalarında kullanılacak yöntem yukarıdaki özelliklerden hangilerine göre belirlenir?
I. Pazar yapısı
II.Ürün özellikleri
III. Maliyetler
IV. Üretim yapılan işletme özellikleriCevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi uygulamada tarımsal desteklemelere ilişkin esaslardan değildir?
9. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi yaş meyve ve sebzenin tüketiciye aracılar yoluyla pazarlama sistemlerinde bulunmaz?
10. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi yaş meyve ve sebzenin tüketiciye aracı yoluyla pazarlama istemlerinden birisi değildir?
11. 
[Tarım Ekonomisi]
Üretim hacmi başına düşen değişken masrafa ne ad verilir?
12. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmalarının gerekliliğinden değildir?
13. 
[Tarım Ekonomisi]
Bir ürünün satın alma maliyeti 20 TL/kg ve maliyet üzerinden marj ise, perakende fiyatı kaç TL/kg’dır?
14. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangileri tarımsal faaliyet gösteren küçük tarım işletmelerinin özelliklerindendir?
I. Profesyonel yönetim sistemi
II. Geleneksel iş bölümü
III. Kurumsallık
IV. Bütünleşik iş ve aile yaşantısıCevabın Seçimini Kaldır
15. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarımsal gelir tanımı aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklamaktadır?
16. 
[Tarım Ekonomisi]
Mal ve hizmet üretimini destekleyen veya üretim sürecinde kullanılan canlı ve cansız varlıkların tamamına ne ad verilir?
17. 
[Tarım Ekonomisi]
2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğü girdikten sonra hava gibi kullanımı sınırlandırılmayan mallar ne olarak tanımlanmıştır?
18. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?
19. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sürdürülebilir tarım için öncelikli eylemlerdendir?
I. Tarımın genetik kaynakları değiştirilmelidir.
II. Verimli topraklar tarımsal üretim için korunmalıdır.
III. Tarımda fiyat politikalarına ağırlık verilmelidir.
IV. Marjinal araziler üzerinde tarımın etkileri azaltılmalıdır.Cevabın Seçimini Kaldır
20. 
[Tarım Ekonomisi]
Çeşitli aracı ya da kurum-kuruluşların yer aldığı dağıtım kanalı yapısına ne ad verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.