Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi sıraya ekim yöntemlerinden biri değildir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi tarlaya ekilen tohumların bulunduğu yerin yüzeye olan uzaklığıdır?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri tohum makinesinin yapı elemanlarıdır?Deselect Answer
4. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimin mekanizasyon düzeyini açıklamaz?Deselect Answer
5. İçsel tarım kesiminin (hayvancılık işletmeleri ve seralar) mekanizasyon düzeyini açıklamada kullanılan en önemli kriter nedir?Deselect Answer
6. Benzinlerin vuruntuya karşı dayanımlarını belirleyen ölçü değerine ne ad verilmektedir?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi dört tekerleği muharrik traktörlerin sınıflandırma gruplarındandır?Deselect Answer
8. Arazisinde mısır yetiştiren bir çiftçi mısırı hasat etmek için bir tarım makinası almaya karar vermiştir. Yetiştireceği ürüne göre tarım makinası seçimi yapan bu çiftçi bu seçimi yaparken hangi koşulları göz önünde bulundurmuştur?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarım makinalarının yararlarındandır?I-Toprak koruma ve toprak ıslahı çalışmaları ancak büyük makinalarla yapılabilir.
II-Makinalaşma, daha çok verimi yüksek topraklardan yararlanma olanağı sağlamaktadır.
III-Endüstri için gerekli tarımsal hammaddelerin üretimi sağlanmaktadır.Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 2 zamanlı motorlarda gerçekleşir?I-Emme zamanı
II-Sıkıştırma zamanı
III-Yanma zamanı
IV-Egzoz zamanıDeselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi traktör seçimiyle ilgili işletme özelliklerinden hangisi doğrudur?Deselect Answer
12. Bitkisel üretimin devamlılığını sağlayan özel koşullarda ve dar alanlarda geliştirilmiş fide ya da fidanın uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa yerleştirilmesine ne ad verilir?Deselect Answer
13. 1 Newton’luk kuvvet, etki ettiği cisme kendi doğrultusunda 1 m yol aldırıyorsa, yapılan iş aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi traktörün kullanım süresine bağlı olarak toplam yakıt tüketimini hesaplarken kullanılır?Deselect Answer
15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
16. Sıralar arası uzaklık 80 cm olan ve gömücü ayak 12 olan ekim makinasının iş genişliği kaç metredir?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi değişken makine masraflarındandır?Deselect Answer
18. Aynı arazide her yıl aynı bitkilerin yetiştirilmeyip, örneğin 2-4 yılda farklı bir bitkinin yetiştirilmesine ne ad verilir?Deselect Answer
19. Ekim normu, ekim makinalarının hangi elemanı tarafından belirlenir?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi traktörün aktarma organlarından biri değildir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.