Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?Deselect Answer
2. Pulverizatörlerde basınç ve memeden çıkış hızının yüksek olması ne anlama gelir?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen birim güç veya üretilen enerji başına tüketilen yakıt miktarıdır?Deselect Answer
4. Üretici karışım içinde bulunan sap, saman, yaprak gibi hafif parçaların uçurularak ayrılmasını istiyorsa, hangi düzendeki makine tipini kullanmalıdır?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?I-Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
II-Petrol ürünleri ve kömür temiz olmayan enerjilerdendir.
III-Canlıların kas enerjisi sekonder (ikincil) enerji kaynağıdır.
IV-Petrol, fosil kaynaklıdır.Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi seralarda uygulanan sulama yöntemlerinden biri değildir?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi santrifüj pompalarda emme hattındaki basıncın çok fazla düşmesinden kaynaklanan kavitasyonun nedenleri arasında sayılamaz?Deselect Answer
8. Bahçe pülverizatörlerinde kullanılan fanlarda gereksinim duyulan hava debisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?Deselect Answer
9. Tarlada ilerleyerek iş yapan makinalarda alan iş başarısı, yukarıdaki faktörlerden hangisi / hangilerine bağlıdır?I-Makinanın ilerleme hızı
II-Makinanın iş genişliği
III-Zamandan yararlanma katsayısı
IV-Tarla ürün verimiDeselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi serpme ekimin sakıncalarından biri değildir?Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi hasat makinası sınıflarından değildir?Deselect Answer
12. Aşağıdaki formülü yazan bir kimse hangi değeri hesaplamak istiyordur?makina2Deselect Answer
13. Emme hattındaki kayıpları azaltıcı önlemlerin alınmasındaki amaç nedir?Deselect Answer
14. Böcek öldürücü, yabancı ot öldürücü, mantar öldürücü gibi kimyasalların genel adı nedir?Deselect Answer
15. Meyilli folluklarda yumurtaların yuvarlanırken kırılmaması için meyil derecesinin kaç aralığında olması doğru olur?Deselect Answer
16. Aşağıdakilerden hangisi uzun yıllar pullukta aynı derinlikte sürülmesinden dolayı toprak içinde belirli bir derinlikte oluşan sert yapıdır?Deselect Answer
17. Yerel atmosfer basıncı 1 atm olan bir yerde, mutlak basıncı 0.9 atm olan suyun manometrik basıncı kaç atm’dir?Deselect Answer
18. Aşağıdakilerden hangisinde hasat ürününün önce başı kesilir sonra yumru kısmı topraktan çıkartılır?Deselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun uygun yaşam koşullarından değildir?Deselect Answer
20. Tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan kümesler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu grup içinde yer almamaktadır?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.