Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Makina Final ]
Yerel atmosfer basıncı 1 atm olan bir yerde, mutlak basıncı 0.9 atm olan suyun manometrik basıncı kaç atm’dir?Deselect Answer
2.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi uzun yıllar pullukta aynı derinlikte sürülmesinden dolayı toprak içinde belirli bir derinlikte oluşan sert yapıdır?Deselect Answer
3.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisinde hasat ürününün önce başı kesilir sonra yumru kısmı topraktan çıkartılır?Deselect Answer
4.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun uygun yaşam koşullarından değildir?Deselect Answer
5.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?I-Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
II-Petrol ürünleri ve kömür temiz olmayan enerjilerdendir.
III-Canlıların kas enerjisi sekonder (ikincil) enerji kaynağıdır.
IV-Petrol, fosil kaynaklıdır.Deselect Answer
6.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi santrifüj pompalarda emme hattındaki basıncın çok fazla düşmesinden kaynaklanan kavitasyonun nedenleri arasında sayılamaz?Deselect Answer
7.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi hasat makinası sınıflarından değildir?Deselect Answer
8.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi serpme ekimin sakıncalarından biri değildir?Deselect Answer
9.
[ Makina Final ]
Tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan kümesler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu grup içinde yer almamaktadır?Deselect Answer
10.
[ Makina Final ]
Üretici karışım içinde bulunan sap, saman, yaprak gibi hafif parçaların uçurularak ayrılmasını istiyorsa, hangi düzendeki makine tipini kullanmalıdır?Deselect Answer
11.
[ Makina Final ]
Meyilli folluklarda yumurtaların yuvarlanırken kırılmaması için meyil derecesinin kaç aralığında olması doğru olur?Deselect Answer
12.
[ Makina Final ]
Pulverizatörlerde basınç ve memeden çıkış hızının yüksek olması ne anlama gelir?Deselect Answer
13.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?Deselect Answer
14.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi seralarda uygulanan sulama yöntemlerinden biri değildir?Deselect Answer
15.
[ Makina Final ]
Aşağıdaki formülü yazan bir kimse hangi değeri hesaplamak istiyordur?makina2Deselect Answer
16.
[ Makina Final ]
Emme hattındaki kayıpları azaltıcı önlemlerin alınmasındaki amaç nedir?Deselect Answer
17.
[ Makina Final ]
Bahçe pülverizatörlerinde kullanılan fanlarda gereksinim duyulan hava debisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?Deselect Answer
18.
[ Makina Final ]
Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen birim güç veya üretilen enerji başına tüketilen yakıt miktarıdır?Deselect Answer
19.
[ Makina Final ]
Tarlada ilerleyerek iş yapan makinalarda alan iş başarısı, yukarıdaki faktörlerden hangisi / hangilerine bağlıdır?I-Makinanın ilerleme hızı
II-Makinanın iş genişliği
III-Zamandan yararlanma katsayısı
IV-Tarla ürün verimiDeselect Answer
20.
[ Makina Final ]
Böcek öldürücü, yabancı ot öldürücü, mantar öldürücü gibi kimyasalların genel adı nedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.