Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi tarımda kullanılan iş makinalarından biridir?
2
[Makina Final]
Kesekleri parçalamak için en etkili toprak işleme makinası aşağıdakilerden hangisidir?
3
[Makina Final]
500 metre genişliğindeki tarlasını süren bir çiftçi traktörünü 5 km/h süratle kullanarak sürmüştür. Traktörün zamandan yararlanma katsayısı ise efektif alan iş başarısı nedir?
4
[Makina Final]
Uluslararası sistemde iş, enerji ve aynı zamanda ısı birimi olarak kullanılır?
5
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme belirtisidir?
6
[Makina Final]
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi geniş ve engebeli arazilerin çok kısa sürede ilaçlanabilmesi faydasına karşılık, ilacın rüzgâr ile taşınması, bitkilerin ilaçla tamamen kaplanamaması, yüksek maliyet ve komşu tarlaları olumsuz etkileme gibi riskleri taşımaktadır?
8
[Makina Final]
Üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin kısa olan kullanım ömürlerinin uzatılmasında hangisi diğerlerinden farklıdır?
9
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fizikomekanik özelliklerdendir?
I-Uzunluk
II-Genişlik
III-Kalınlık
IV-Küresellik
V-RenkDeselect Answer
10
[Makina Final]
Bıçak eksantrik yarıçapı 80 cm, ve eksantrik devir sayısı 45 devir/dakika olan bir makinanın ortalama bıçak hızı kaçtır?
11
[Makina Final]
Tarımsal ürünlerden özellikle meyve ve sebzeler kurutulmadan önce bazı ön işlemlerden geçirilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biridir?
12
[Makina Final]
Aşağıdaki Hayvan cinsi / Kuluçka süresi (gün) eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
13
[Makina Final]
Buğday ürünü hasat eden çifti, tarladan buğdayını deposuna getirmiştir. Bundan sonra depoya aktarmak için devirmeli tipte bir traktör kullanması gerekmektedir. Traktörün hidrolik sistemdeki akışın debisi 2000 L/s, sistemin basıncı 50 kPa ise traktörün kasayı kaldırılabilmesi için harcayacağı hidrolik güç ne kadar olacaktır?
14
[Makina Final]
Aşağıdaki özelliklerden hangileri bir santrifüj pompa parçası olan salmastra’ya aittir?
I-İçinde pamuk, keten, teflon, karbon, grafit gibi sızdırmazlık elemanlarının bulunduğu bir kutu şeklindedir.
II-Milin gövdeye girişinde bulunur.
III-Mil ile gövde arasındaki su ve hava sızdırmazlığını sağlar.
IV-Pompa ekseni emme su düzeyinin üstünde ise dışarıdan pompanın içine hava emilmesini, emme su düzeyinin altında ise pompanın içinden pompanın dışına su sızmasını önler.Deselect Answer
15
[Makina Final]
Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemine ne ad verilir?
16
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi genellikle herbisit uygulamalarında kullanılır?
17
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi hafif topraklar yapısında değildir?
18
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi "Ahırlarda yapılan ve mekanize edilmesi gereken" işlerin arasında yer almaktadır?
I-Gübre Taşıma
II-Harç hazırlama
III-Soğutma
IV-KarıştırmaDeselect Answer
19
[Makina Final]
Aşağıda verilenlerden hangileri meyve ve sebzelerin sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerdendir?
I-Boyutlar
II-Ağırlık
III-Şeffaflık
IV-Düşük maliyetDeselect Answer
20
[Makina Final]
Enerji kaynakları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I-Uzun zamandan beri kullanılagelen enerjilere konvansiyonel enerji denir.
II-Güneş, rüzgâr, hidrolik, biyokütle, jeotermal enerjiler yenilenemeyen enerjilerdir.
III-Enerji elde etme amacıyla kullanılan inorganik kökenli atıklara biyokütle denir.Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.