Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi tarımda kullanılan iş makinalarından biridir?
2. 
[Makina Final]
Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemine ne ad verilir?
3. 
[Makina Final]
Tarımsal ürünlerden özellikle meyve ve sebzeler kurutulmadan önce bazı ön işlemlerden geçirilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biridir?
4. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi geniş ve engebeli arazilerin çok kısa sürede ilaçlanabilmesi faydasına karşılık, ilacın rüzgâr ile taşınması, bitkilerin ilaçla tamamen kaplanamaması, yüksek maliyet ve komşu tarlaları olumsuz etkileme gibi riskleri taşımaktadır?
5. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme belirtisidir?
6. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi genellikle herbisit uygulamalarında kullanılır?
7. 
[Makina Final]
Aşağıdaki özelliklerden hangileri bir santrifüj pompa parçası olan salmastra’ya aittir?
I-İçinde pamuk, keten, teflon, karbon, grafit gibi sızdırmazlık elemanlarının bulunduğu bir kutu şeklindedir.
II-Milin gövdeye girişinde bulunur.
III-Mil ile gövde arasındaki su ve hava sızdırmazlığını sağlar.
IV-Pompa ekseni emme su düzeyinin üstünde ise dışarıdan pompanın içine hava emilmesini, emme su düzeyinin altında ise pompanın içinden pompanın dışına su sızmasını önler.Cevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi hafif topraklar yapısında değildir?
9. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi "Ahırlarda yapılan ve mekanize edilmesi gereken" işlerin arasında yer almaktadır?
I-Gübre Taşıma
II-Harç hazırlama
III-Soğutma
IV-KarıştırmaCevabın Seçimini Kaldır
10. 
[Makina Final]
500 metre genişliğindeki tarlasını süren bir çiftçi traktörünü 5 km/h süratle kullanarak sürmüştür. Traktörün zamandan yararlanma katsayısı ise efektif alan iş başarısı nedir?
11. 
[Makina Final]
Aşağıdaki Hayvan cinsi / Kuluçka süresi (gün) eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
12. 
[Makina Final]
Üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin kısa olan kullanım ömürlerinin uzatılmasında hangisi diğerlerinden farklıdır?
13. 
[Makina Final]
Uluslararası sistemde iş, enerji ve aynı zamanda ısı birimi olarak kullanılır?
14. 
[Makina Final]
Aşağıda verilenlerden hangileri meyve ve sebzelerin sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerdendir?
I-Boyutlar
II-Ağırlık
III-Şeffaflık
IV-Düşük maliyetCevabın Seçimini Kaldır
15. 
[Makina Final]
Buğday ürünü hasat eden çifti, tarladan buğdayını deposuna getirmiştir. Bundan sonra depoya aktarmak için devirmeli tipte bir traktör kullanması gerekmektedir. Traktörün hidrolik sistemdeki akışın debisi 2000 L/s, sistemin basıncı 50 kPa ise traktörün kasayı kaldırılabilmesi için harcayacağı hidrolik güç ne kadar olacaktır?
16. 
[Makina Final]
Enerji kaynakları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I-Uzun zamandan beri kullanılagelen enerjilere konvansiyonel enerji denir.
II-Güneş, rüzgâr, hidrolik, biyokütle, jeotermal enerjiler yenilenemeyen enerjilerdir.
III-Enerji elde etme amacıyla kullanılan inorganik kökenli atıklara biyokütle denir.Cevabın Seçimini Kaldır
17. 
[Makina Final]
Bıçak eksantrik yarıçapı 80 cm, ve eksantrik devir sayısı 45 devir/dakika olan bir makinanın ortalama bıçak hızı kaçtır?
18. 
[Makina Final]
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19. 
[Makina Final]
Kesekleri parçalamak için en etkili toprak işleme makinası aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Makina Final]
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fizikomekanik özelliklerdendir?
I-Uzunluk
II-Genişlik
III-Kalınlık
IV-Küresellik
V-RenkCevabın Seçimini Kaldır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.