Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi geniş ve engebeli arazilerin çok kısa sürede ilaçlanabilmesi faydasına karşılık, ilacın rüzgâr ile taşınması, bitkilerin ilaçla tamamen kaplanamaması, yüksek maliyet ve komşu tarlaları olumsuz etkileme gibi riskleri taşımaktadır?Deselect Answer
2. Tarımsal ürünlerden özellikle meyve ve sebzeler kurutulmadan önce bazı ön işlemlerden geçirilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biridir?Deselect Answer
3. Aşağıda verilenlerden hangileri meyve ve sebzelerin sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerdendir?I-Boyutlar
II-Ağırlık
III-Şeffaflık
IV-Düşük maliyetDeselect Answer
4. Enerji kaynakları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I-Uzun zamandan beri kullanılagelen enerjilere konvansiyonel enerji denir.
II-Güneş, rüzgâr, hidrolik, biyokütle, jeotermal enerjiler yenilenemeyen enerjilerdir.
III-Enerji elde etme amacıyla kullanılan inorganik kökenli atıklara biyokütle denir.Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi "Ahırlarda yapılan ve mekanize edilmesi gereken" işlerin arasında yer almaktadır?I-Gübre Taşıma
II-Harç hazırlama
III-Soğutma
IV-KarıştırmaDeselect Answer
6. Uluslararası sistemde iş, enerji ve aynı zamanda ısı birimi olarak kullanılır?Deselect Answer
7. Bıçak eksantrik yarıçapı 80 cm, ve eksantrik devir sayısı 45 devir/dakika olan bir makinanın ortalama bıçak hızı kaçtır?Deselect Answer
8. Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi tarımda kullanılan iş makinalarından biridir?Deselect Answer
10. Kesekleri parçalamak için en etkili toprak işleme makinası aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
11. Buğday ürünü hasat eden çifti, tarladan buğdayını deposuna getirmiştir. Bundan sonra depoya aktarmak için devirmeli tipte bir traktör kullanması gerekmektedir. Traktörün hidrolik sistemdeki akışın debisi 2000 L/s, sistemin basıncı 50 kPa ise traktörün kasayı kaldırılabilmesi için harcayacağı hidrolik güç ne kadar olacaktır?Deselect Answer
12. Üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin kısa olan kullanım ömürlerinin uzatılmasında hangisi diğerlerinden farklıdır?Deselect Answer
13. Aşağıdaki Hayvan cinsi / Kuluçka süresi (gün) eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi hafif topraklar yapısında değildir?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fizikomekanik özelliklerdendir?I-Uzunluk
II-Genişlik
III-Kalınlık
IV-Küresellik
V-RenkDeselect Answer
16. Aşağıdaki özelliklerden hangileri bir santrifüj pompa parçası olan salmastra’ya aittir?I-İçinde pamuk, keten, teflon, karbon, grafit gibi sızdırmazlık elemanlarının bulunduğu bir kutu şeklindedir.
II-Milin gövdeye girişinde bulunur.
III-Mil ile gövde arasındaki su ve hava sızdırmazlığını sağlar.
IV-Pompa ekseni emme su düzeyinin üstünde ise dışarıdan pompanın içine hava emilmesini, emme su düzeyinin altında ise pompanın içinden pompanın dışına su sızmasını önler.Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi genellikle herbisit uygulamalarında kullanılır?Deselect Answer
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Deselect Answer
19. 500 metre genişliğindeki tarlasını süren bir çiftçi traktörünü 5 km/h süratle kullanarak sürmüştür. Traktörün zamandan yararlanma katsayısı ise efektif alan iş başarısı nedir?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme belirtisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.