Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atmosferde sürekli ve değişik oranlarda bulunan su buharının faydalarından biri değildir?
2. 
[Meteoroloji Vize -1]
Yeryüzünden buharlaşan gerçek su miktarı yıllık olarak aşağıdakilerden hangisi kadardır?
3. 
[Meteoroloji Vize -1]
Hangisi Yengeç (23°27' kuzey enlemi) ve Oğlak Dönenceleriyle (23°27' güney enlemi) kutup enlemleri (66°33' kuzey ve güney) arasında kalan bölgelere verilen isimdir?
4. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakileri seçeneklerden hangisi belli başlı CO2 kaynaklarından biri değildir?
5. 
[Meteoroloji Vize -1]
Bağıl nemin % 100’ün altında olduğu duruma ne ad verilir?
6. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıda güneş ışınlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
7. 
[Meteoroloji Vize -1]
I. Tarımsal Meteoroloji II. Hidrometeoroloji III. Biyometeoroloji IV. Ekolojik Meteoroloji Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Meteorolojinin dalları arasında yer almaktadır?
8. 
[Meteoroloji Vize -1]
"Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Afyon illeri meteoroloji istasyonlarının eş zamanlı olarak yaptıkları ölçümlerle, bölgenin iklim tipinin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması" aşağıda verilen meteoroloji dallarının hangisinin çalışma konusu içerisinde yer alır?
9. 
[Meteoroloji Vize -1]
Belli hızla gelen sıcak hava kütlesinin, soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşmasın sonucu ilk oluşacak bulut tipi hangisidir?
10. 
[Meteoroloji Vize -1]
I. Fosil bitki türleriII. Jeolojik katmanlardaki polen çeşit ve sayısı III. Yeraltı su kaynaklarının varlığıYukarıdakilerden hangisi/hangileri, bir bölgenin geçmişteki iklim koşulları ile ilgili olarak fikir verebilir?
11. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakileri seçeneklerden hangisi termoperiyodik bitkilerdendir?
12. 
[Meteoroloji Vize -1]
Yer ile Güneş arasındaki enerji alışverişi sonucu, su moleküllerinin kazandıkları enerji etkisiyle, moleküller arası çekim kuvvetini yenmesi sonucunda ortaya çıkan olaya verilen isim nedir?
13. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma hızına etki eden faktörlerden değildir?
14. 
[Meteoroloji Vize -1]
Atmosferde zaman ve yer olarak çok fazla değişmekte olan aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Meteoroloji Vize -1]
Işığın dalga boyunu değiştirmeksizin veya başka bir enerji şekline dönüşmeksizin yolunu değiştirmesine ne ad verilir?
16. 
[Meteoroloji Vize -1]
Yeryüzünden atmosfere çıkıldıkça yerçekimi ............., merkezkaç kuvveti ............... -- boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
17. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi klimatolojinin yararlandığı bilim dallarından biri değildir?
18. 
[Meteoroloji Vize -1]
Bu tabakada düşey hava hareketleri tamamen ortadan kalktığı için burada homojen bir tabakalaşma meydana gelmiştir. Bu bölgede su buharı çok az olduğundan yoğunlaşma ve bulut oluşumu seyrek görülür. Sözü edilen atmosfer tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
19. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıda yer alan parametrelerden hangisi atmosfer basıncı ile ters orantılıdır?

I. Sıcaklık
II. Yükseklik
III. Yerçekimi

Cevabın Seçimini Kaldır
20. 
[Meteoroloji Vize -1]
Güneşten gelen radyant enerjinin atmosferik moleküllerden, toprak ve okyanus yüzeyinden uzaya geri yansıtıldıktan sonra geriye kalan ve yüzeyin ısınmasını sağlayan bölümü ne kadardır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.