Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıda güneş ışınlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
2.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
I. Tarımsal Meteoroloji II. Hidrometeoroloji III. Biyometeoroloji IV. Ekolojik Meteoroloji Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Meteorolojinin dalları arasında yer almaktadır?Deselect Answer
3.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atmosferde sürekli ve değişik oranlarda bulunan su buharının faydalarından biri değildir?Deselect Answer
4.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıdakileri seçeneklerden hangisi termoperiyodik bitkilerdendir?Deselect Answer
5.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi klimatolojinin yararlandığı bilim dallarından biri değildir?Deselect Answer
6.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Belli hızla gelen sıcak hava kütlesinin, soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşmasın sonucu ilk oluşacak bulut tipi hangisidir?Deselect Answer
7.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
I. Fosil bitki türleriII. Jeolojik katmanlardaki polen çeşit ve sayısı III. Yeraltı su kaynaklarının varlığıYukarıdakilerden hangisi/hangileri, bir bölgenin geçmişteki iklim koşulları ile ilgili olarak fikir verebilir?Deselect Answer
8.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıdakileri seçeneklerden hangisi belli başlı CO2 kaynaklarından biri değildir?Deselect Answer
9.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Bağıl nemin % 100’ün altında olduğu duruma ne ad verilir?Deselect Answer
10.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Işığın dalga boyunu değiştirmeksizin veya başka bir enerji şekline dönüşmeksizin yolunu değiştirmesine ne ad verilir?Deselect Answer
11.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Güneşten gelen radyant enerjinin atmosferik moleküllerden, toprak ve okyanus yüzeyinden uzaya geri yansıtıldıktan sonra geriye kalan ve yüzeyin ısınmasını sağlayan bölümü ne kadardır?Deselect Answer
12.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıda yer alan parametrelerden hangisi atmosfer basıncı ile ters orantılıdır?

I. Sıcaklık
II. Yükseklik
III. Yerçekimi

Deselect Answer
13.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
"Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Afyon illeri meteoroloji istasyonlarının eş zamanlı olarak yaptıkları ölçümlerle, bölgenin iklim tipinin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması" aşağıda verilen meteoroloji dallarının hangisinin çalışma konusu içerisinde yer alır?Deselect Answer
14.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Yeryüzünden buharlaşan gerçek su miktarı yıllık olarak aşağıdakilerden hangisi kadardır?Deselect Answer
15.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma hızına etki eden faktörlerden değildir?Deselect Answer
16.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Yeryüzünden atmosfere çıkıldıkça yerçekimi ............., merkezkaç kuvveti ............... -- boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?Deselect Answer
17.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Hangisi Yengeç (23°27' kuzey enlemi) ve Oğlak Dönenceleriyle (23°27' güney enlemi) kutup enlemleri (66°33' kuzey ve güney) arasında kalan bölgelere verilen isimdir?Deselect Answer
18.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Yer ile Güneş arasındaki enerji alışverişi sonucu, su moleküllerinin kazandıkları enerji etkisiyle, moleküller arası çekim kuvvetini yenmesi sonucunda ortaya çıkan olaya verilen isim nedir?Deselect Answer
19.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Atmosferde zaman ve yer olarak çok fazla değişmekte olan aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Meteoroloji Vize -1 ]
Bu tabakada düşey hava hareketleri tamamen ortadan kalktığı için burada homojen bir tabakalaşma meydana gelmiştir. Bu bölgede su buharı çok az olduğundan yoğunlaşma ve bulut oluşumu seyrek görülür. Sözü edilen atmosfer tabakası aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.