Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi bir kg havanın taşıdığı nemin miktarıdır?
2. 
[Meteoroloji Vize -1]
Yeryüzünden atmosfere çıkıldıkça yerçekimi ............., merkezkaç kuvveti ............... -- boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
3. 
[Meteoroloji Vize -1]
Ülkemizdeki kayıtlı en eski rasatlar İstanbul’da Saint-Benois ve Bebek’te bulunan yabancı okullarda ........................ yılları arasında yapılan rasatlardır. Bu rasatlarda sıcaklıklar ölçülmüştür.
4. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi "tarımsal meteorolojinin" amaçlarından biri değildir?
5. 
[Meteoroloji Vize -1]
Atmosfer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
6. 
[Meteoroloji Vize -1]
Bitkilerin ışığa doğru gelişmeleri sonucu, bitkide gözlenen ışığa karşı dönme - yönelme olayına ne ad verilir?
7. 
[Meteoroloji Vize -1]
Fotosentez olayında ana materyal olarak kullanılan ışın aşağıdakilerden hangisidir?
8. 
[Meteoroloji Vize -1]
Toprak yüzeyinde ısınmış nemli havanın konveksiyonla atmosfer içerisinde yükselmesine ne ad verilir?
9. 
[Meteoroloji Vize -1]
Işığın dalga boyunu değiştirmeksizin veya başka bir enerji şekline dönüşmeksizin yolunu değiştirmesine verilen ad nedir?
10. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Atmosferde sürekli bulunan ancak oranları zamana ve mekana göre değişen gazlar bulunmaktadır. Bunlar karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), ........... olup hava olayları ve iklim üzerine etkilidirler.Cevabın Seçimini Kaldır
11. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal sera gazlarından biri değildir?
12. 
[Meteoroloji Vize -1]
Uluslararası Meteoroloji Örgütü ne zaman kurulmuştur?
13. 
[Meteoroloji Vize -1]
Troposfer ile stratosfer tabakalarını birbirinden ayıran ve kalınlığı çok ince olan ara bölge bulunmaktadır. Bu bölgeye ne ad verilmektedir?
14. 
[Meteoroloji Vize -1]
Kokusuz renksiz ve tadı olmayan bir gazdır. Atmosferde serbest ve karışım olarak bulunabilir. Oksijenin yakma özelliğini hafifletir. Bazı özellikleri verilen bu gaz aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Meteoroloji Vize -1]
Atmosfer bileşimindeki su buharının deniz yüzeyinde ortalama bulunma oranı aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi su buharının faydalarından biri değildir?
17. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıda verilen günlük sıcaklık değişimiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
18. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmanın hızına etki eden faktörlerden biri değildir?
19. 
[Meteoroloji Vize -1]
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri buharlaşmada göz önüne alınmalıdır?

I. Toprak renginin koyu veya açık oluşu
II. Toprak içindeki hava miktarı,
III. Toprağın bünyesi 

Cevabın Seçimini Kaldır
20. 
[Meteoroloji Vize -1]
I. Meteoroloji istasyonları açmak. II. Kara, deniz ve hava ulaştırması için hava tahminleri yapmak. III. Tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak IV Yurt içinde elde ettiği meteorolojik bilgilerden gerekli olanları halkın kullanabileceği şekilde yayınlamak. V. Meteorolojiyi ilgilendiren konularda kanun çıkarmak. Yukarıda verilen belirtilen görevlerden hangisi ya da hangileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.