Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Meteoroloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri buharlaşmada göz önüne alınmalıdır?

I. Toprak renginin koyu veya açık oluşu
II. Toprak içindeki hava miktarı,
III. Toprağın bünyesi 

Deselect Answer
2. Yeryüzünden atmosfere çıkıldıkça yerçekimi ............., merkezkaç kuvveti ............... -- boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?Deselect Answer
3. Aşağıda verilen günlük sıcaklık değişimiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
4. Bitkilerin ışığa doğru gelişmeleri sonucu, bitkide gözlenen ışığa karşı dönme - yönelme olayına ne ad verilir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmanın hızına etki eden faktörlerden biri değildir?Deselect Answer
6. Ülkemizdeki kayıtlı en eski rasatlar İstanbul’da Saint-Benois ve Bebek’te bulunan yabancı okullarda ........................ yılları arasında yapılan rasatlardır. Bu rasatlarda sıcaklıklar ölçülmüştür.Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi bir kg havanın taşıdığı nemin miktarıdır?Deselect Answer
8. Aşağıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Atmosferde sürekli bulunan ancak oranları zamana ve mekana göre değişen gazlar bulunmaktadır. Bunlar karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), ........... olup hava olayları ve iklim üzerine etkilidirler.Deselect Answer
9. Fotosentez olayında ana materyal olarak kullanılan ışın aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
10. Kokusuz renksiz ve tadı olmayan bir gazdır. Atmosferde serbest ve karışım olarak bulunabilir. Oksijenin yakma özelliğini hafifletir. Bazı özellikleri verilen bu gaz aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
11. Toprak yüzeyinde ısınmış nemli havanın konveksiyonla atmosfer içerisinde yükselmesine ne ad verilir?Deselect Answer
12. Işığın dalga boyunu değiştirmeksizin veya başka bir enerji şekline dönüşmeksizin yolunu değiştirmesine verilen ad nedir?Deselect Answer
13. Atmosfer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?Deselect Answer
14. Atmosfer bileşimindeki su buharının deniz yüzeyinde ortalama bulunma oranı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi su buharının faydalarından biri değildir?Deselect Answer
16. Aşağıdakilerden hangisi "tarımsal meteorolojinin" amaçlarından biri değildir?Deselect Answer
17. Troposfer ile stratosfer tabakalarını birbirinden ayıran ve kalınlığı çok ince olan ara bölge bulunmaktadır. Bu bölgeye ne ad verilmektedir?Deselect Answer
18. I. Meteoroloji istasyonları açmak. II. Kara, deniz ve hava ulaştırması için hava tahminleri yapmak. III. Tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak IV Yurt içinde elde ettiği meteorolojik bilgilerden gerekli olanları halkın kullanabileceği şekilde yayınlamak. V. Meteorolojiyi ilgilendiren konularda kanun çıkarmak. Yukarıda verilen belirtilen görevlerden hangisi ya da hangileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır?Deselect Answer
19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal sera gazlarından biri değildir?Deselect Answer
20. Uluslararası Meteoroloji Örgütü ne zaman kurulmuştur?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.