Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Fitopatoloji Vize]
Kendi başına serbest su içerisinde hareket edebilen kamçılı fungus sporu aşağıdakilerden hangisidir?
2. 
[Fitopatoloji Vize]
Bir genin RNA (mRNA)’ya dönüştürülmesi veya kopyalanmasına ne ad verilmektedir?
3. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde patojenlere karşı engelleyici görev yüklenen yapısal antimikrobiyal maddelerden biri değildir?
4. 
[Fitopatoloji Vize]
Bir bölgede ortaya çıkan ve bir süre devam eden hastalığın bir başka bölgeye ve bir kıtadan başka bir kıtaya atlamasına ne ad verilir?
5. 
[Fitopatoloji Vize]
"............... hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörleridir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
6. 
[Fitopatoloji Vize]
Hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
7. 
[Fitopatoloji Vize]
Fungusun konukçu yüzeyine tutunmasında ve bitkiye penetrasyonunda görev yapan çim tüpü veya hifin ucunda oluşan şişkinliğe ne ad verilir?
8. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitki organlarının tam olarak gelişememesi durumuna ne ad verilir?
9. 
[Fitopatoloji Vize]
Mısır, pamuk, soya gibi birçok kültür bitkisinin köklerinde kuraklıktan dolayı aşağıdakilerden hangisinde artış olur ?
10. 
[Fitopatoloji Vize]
Bazı funguslar, parazitik yüksek bitkiler ve nematodlar bitki yüzeyine mekanik basınç uygulayarak penetrasyon yaparlar. Bu basınçın miktarı aşağıda verilenlerden hangisi ile değişir?
11. 
[Fitopatoloji Vize]
Fungus ve protozoa’ların neden olduğu hastalıkları inceleyen bilim dalı hangisidir?
12. 
[Fitopatoloji Vize]
Hastalığa neden olan organizmalara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
13. 
[Fitopatoloji Vize]
Yaralanma sonucu veya kültür besi ortamında gelişen ince duvarlı farklılaşmamış hücre yığınlarına ne isim verilir?
14. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi bitki hastalıklarının yok edilebilmesi için alınan önlemlerden biridir?
15. 
[Fitopatoloji Vize]
Özellikle kireçli topraklarda eksikliği görülen ve eksikliğinde bitkilerde genel kloroza neden olan bitki besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitkilerde boğum aralarının uzayamaması, boğumların birbirine yaklaşması sonucunda ortaya çıkan şekil bozukluğuna ne ad verilir?
17. 
[Fitopatoloji Vize]
Toksinin parçalanarak toksik olmayan başka bileşikler haline dönüşmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
18. 
[Fitopatoloji Vize]
Süberin nedir?
19. 
[Fitopatoloji Vize]
İletim demetleri yapısının bakteri ve funguslar tarafından üretilen polisakkarit, enzim ve toksin gibi maddeler tarafından zarar görmesi sonuca aşağodakilerden hangisi oluşur?
20. 
[Fitopatoloji Vize]
Yeterli ışıklanmanın olmadığı ortamda bulunan bitkilerde yaprakların normalden küçük, açık yeşil ve sararmış, gövdenin ise ince ve uzun olmasına ne ad verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.