Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Fitopatoloji Vize ]
Hastalığa neden olan organizmalara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
2.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bir genin RNA (mRNA)’ya dönüştürülmesi veya kopyalanmasına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
3.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitki organlarının tam olarak gelişememesi durumuna ne ad verilir?Deselect Answer
4.
[ Fitopatoloji Vize ]
Süberin nedir?Deselect Answer
5.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde patojenlere karşı engelleyici görev yüklenen yapısal antimikrobiyal maddelerden biri değildir?Deselect Answer
6.
[ Fitopatoloji Vize ]
Yaralanma sonucu veya kültür besi ortamında gelişen ince duvarlı farklılaşmamış hücre yığınlarına ne isim verilir?Deselect Answer
7.
[ Fitopatoloji Vize ]
Özellikle kireçli topraklarda eksikliği görülen ve eksikliğinde bitkilerde genel kloroza neden olan bitki besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8.
[ Fitopatoloji Vize ]
Hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Fitopatoloji Vize ]
Fungus ve protozoa’ların neden olduğu hastalıkları inceleyen bilim dalı hangisidir?Deselect Answer
10.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bir bölgede ortaya çıkan ve bir süre devam eden hastalığın bir başka bölgeye ve bir kıtadan başka bir kıtaya atlamasına ne ad verilir?Deselect Answer
11.
[ Fitopatoloji Vize ]
Yeterli ışıklanmanın olmadığı ortamda bulunan bitkilerde yaprakların normalden küçük, açık yeşil ve sararmış, gövdenin ise ince ve uzun olmasına ne ad verilir?Deselect Answer
12.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bazı funguslar, parazitik yüksek bitkiler ve nematodlar bitki yüzeyine mekanik basınç uygulayarak penetrasyon yaparlar. Bu basınçın miktarı aşağıda verilenlerden hangisi ile değişir?Deselect Answer
13.
[ Fitopatoloji Vize ]
Fungusun konukçu yüzeyine tutunmasında ve bitkiye penetrasyonunda görev yapan çim tüpü veya hifin ucunda oluşan şişkinliğe ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Fitopatoloji Vize ]
Mısır, pamuk, soya gibi birçok kültür bitkisinin köklerinde kuraklıktan dolayı aşağıdakilerden hangisinde artış olur ?Deselect Answer
15.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi bitki hastalıklarının yok edilebilmesi için alınan önlemlerden biridir?Deselect Answer
16.
[ Fitopatoloji Vize ]
Kendi başına serbest su içerisinde hareket edebilen kamçılı fungus sporu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17.
[ Fitopatoloji Vize ]
"............... hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörleridir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Deselect Answer
18.
[ Fitopatoloji Vize ]
İletim demetleri yapısının bakteri ve funguslar tarafından üretilen polisakkarit, enzim ve toksin gibi maddeler tarafından zarar görmesi sonuca aşağodakilerden hangisi oluşur?Deselect Answer
19.
[ Fitopatoloji Vize ]
Toksinin parçalanarak toksik olmayan başka bileşikler haline dönüşmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?Deselect Answer
20.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitkilerde boğum aralarının uzayamaması, boğumların birbirine yaklaşması sonucunda ortaya çıkan şekil bozukluğuna ne ad verilir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.