Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Bir bölgede ortaya çıkan ve bir süre devam eden hastalığın bir başka bölgeye ve bir kıtadan başka bir kıtaya atlamasına ne ad verilir?Deselect Answer
2. Bir genin RNA (mRNA)’ya dönüştürülmesi veya kopyalanmasına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
3. İletim demetleri yapısının bakteri ve funguslar tarafından üretilen polisakkarit, enzim ve toksin gibi maddeler tarafından zarar görmesi sonuca aşağodakilerden hangisi oluşur?Deselect Answer
4. Özellikle kireçli topraklarda eksikliği görülen ve eksikliğinde bitkilerde genel kloroza neden olan bitki besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Bitki organlarının tam olarak gelişememesi durumuna ne ad verilir?Deselect Answer
6. Süberin nedir?Deselect Answer
7. "............... hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörleridir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde patojenlere karşı engelleyici görev yüklenen yapısal antimikrobiyal maddelerden biri değildir?Deselect Answer
9. Mısır, pamuk, soya gibi birçok kültür bitkisinin köklerinde kuraklıktan dolayı aşağıdakilerden hangisinde artış olur ?Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi bitki hastalıklarının yok edilebilmesi için alınan önlemlerden biridir?Deselect Answer
11. Hastalığa neden olan organizmalara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Fungusun konukçu yüzeyine tutunmasında ve bitkiye penetrasyonunda görev yapan çim tüpü veya hifin ucunda oluşan şişkinliğe ne ad verilir?Deselect Answer
13. Toksinin parçalanarak toksik olmayan başka bileşikler haline dönüşmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?Deselect Answer
14. Bazı funguslar, parazitik yüksek bitkiler ve nematodlar bitki yüzeyine mekanik basınç uygulayarak penetrasyon yaparlar. Bu basınçın miktarı aşağıda verilenlerden hangisi ile değişir?Deselect Answer
15. Yeterli ışıklanmanın olmadığı ortamda bulunan bitkilerde yaprakların normalden küçük, açık yeşil ve sararmış, gövdenin ise ince ve uzun olmasına ne ad verilir?Deselect Answer
16. Fungus ve protozoa’ların neden olduğu hastalıkları inceleyen bilim dalı hangisidir?Deselect Answer
17. Yaralanma sonucu veya kültür besi ortamında gelişen ince duvarlı farklılaşmamış hücre yığınlarına ne isim verilir?Deselect Answer
18. Bitkilerde boğum aralarının uzayamaması, boğumların birbirine yaklaşması sonucunda ortaya çıkan şekil bozukluğuna ne ad verilir?Deselect Answer
19. Kendi başına serbest su içerisinde hareket edebilen kamçılı fungus sporu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20. Hücre büyümesi ve farklılaşması için zorunlu olan büyüme faktörü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.