Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitkilerde bir hastalığın sonucu olarak gözlenen iç ve dış değişiklikler, belirti aşağıdakilerden hangidir?Deselect Answer
2.
[ Fitopatoloji Vize ]
Hücre duvarının ana materyalini oluşturan çözülmez polisakkarit hangi enzim grubuna yer almaktadır?Deselect Answer
3.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdaki elementlerden hangisi bitkilerde nükleik asitlerin ve fosfolipitlerin yapı maddesidir?Deselect Answer
4.
[ Fitopatoloji Vize ]
Büyüme düzenleyicilerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
5.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitkinin genelinde ortaya çıkan su kaybı aşağıdaki durumlardan hangisi ile sonuçlanır?Deselect Answer
6.
[ Fitopatoloji Vize ]
Kültür bitkilerinde zararlı olan parazitik bitkiler ve yabancı otları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
7.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangilerinin fazlalığı bitkilerde hastalık çeşidini ve bu hastalıkların etkisini artırır? I. Kuru tarım oranı, II. Aynı tarım alandan alınan ürün yoğunluğu, III. Bitki çeşitliliği.Deselect Answer
8.
[ Fitopatoloji Vize ]
Birçok kültür bitkisinde hangi etmenin etkisiyle toprak üstü organlarda antosiyan birikimi sonucunda kırmızımsı renk oluşumu görülür?Deselect Answer
9.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi iz elementlerdendir?Deselect Answer
10.
[ Fitopatoloji Vize ]
Fitopatoloji birçok bilim dalının temel bilgilerini kombine ederek kullanan bir bilim dalıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu bilim dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

I. Bakteriyoloji
II. Genetik mühendisliği
III. Meteoroloji
IV. Entomoloji
V. Fizyoloji

Deselect Answer
11.
[ Fitopatoloji Vize ]
Işık azlığı nedeniyle meydana gelen belirtileri gösteren bitkilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12.
[ Fitopatoloji Vize ]
Düşük konsantrasyonlarda herbisite maruz kalan bitkilerde görülen toksisite belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bulundukları ortamda oluşturdukları çeşitli metabolitlerle diğer organizmaların gelişimini olumsuz yönde etkileyen organizmaya ne ad verilir?Deselect Answer
14.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitkinin hangi kısmı enfekte olduğunda fotosentez engellenir?Deselect Answer
15.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bulundukları ortamda oluşturdukları çeşitli metabolitlerle diğer organizmaların gelişimini olumsuz yönde etkileyen organizmalara ne ad verilmektedir?Deselect Answer
16.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi, patojen açısından hastalık gelişimini etkileyen farktörler arasında yer almaz?Deselect Answer
17.
[ Fitopatoloji Vize ]
Bitkilerde fungus ve protozoa’ların neden olduğu hastalıkları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdaki belirtilerden hangisi hipoplastik simptomlar arasında değerlendirilmemektedir?Deselect Answer
19.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi cansız hastalık etmenlerinden biri olan çevre kirliliğinin alt ana başlıklarından biridir ?Deselect Answer
20.
[ Fitopatoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi fitopatolojinin alt dallarından biri değildir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.