Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Fitopatoloji Vize]
Hücre duvarının ana materyalini oluşturan çözülmez polisakkarit hangi enzim grubuna yer almaktadır?
2. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi iz elementlerdendir?
3. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi, patojen açısından hastalık gelişimini etkileyen farktörler arasında yer almaz?
4. 
[Fitopatoloji Vize]
Bulundukları ortamda oluşturdukları çeşitli metabolitlerle diğer organizmaların gelişimini olumsuz yönde etkileyen organizmaya ne ad verilir?
5. 
[Fitopatoloji Vize]
Fitopatoloji birçok bilim dalının temel bilgilerini kombine ederek kullanan bir bilim dalıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu bilim dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

I. Bakteriyoloji
II. Genetik mühendisliği
III. Meteoroloji
IV. Entomoloji
V. Fizyoloji

Cevabın Seçimini Kaldır
6. 
[Fitopatoloji Vize]
Işık azlığı nedeniyle meydana gelen belirtileri gösteren bitkilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
7. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitkinin hangi kısmı enfekte olduğunda fotosentez engellenir?
8. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitkinin genelinde ortaya çıkan su kaybı aşağıdaki durumlardan hangisi ile sonuçlanır?
9. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangilerinin fazlalığı bitkilerde hastalık çeşidini ve bu hastalıkların etkisini artırır? I. Kuru tarım oranı, II. Aynı tarım alandan alınan ürün yoğunluğu, III. Bitki çeşitliliği.
10. 
[Fitopatoloji Vize]
Düşük konsantrasyonlarda herbisite maruz kalan bitkilerde görülen toksisite belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
11. 
[Fitopatoloji Vize]
Bulundukları ortamda oluşturdukları çeşitli metabolitlerle diğer organizmaların gelişimini olumsuz yönde etkileyen organizmalara ne ad verilmektedir?
12. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitkilerde fungus ve protozoa’ların neden olduğu hastalıkları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
13. 
[Fitopatoloji Vize]
Bitkilerde bir hastalığın sonucu olarak gözlenen iç ve dış değişiklikler, belirti aşağıdakilerden hangidir?
14. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi fitopatolojinin alt dallarından biri değildir?
15. 
[Fitopatoloji Vize]
Büyüme düzenleyicilerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
16. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi cansız hastalık etmenlerinden biri olan çevre kirliliğinin alt ana başlıklarından biridir ?
17. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdaki elementlerden hangisi bitkilerde nükleik asitlerin ve fosfolipitlerin yapı maddesidir?
18. 
[Fitopatoloji Vize]
Aşağıdaki belirtilerden hangisi hipoplastik simptomlar arasında değerlendirilmemektedir?
19. 
[Fitopatoloji Vize]
Kültür bitkilerinde zararlı olan parazitik bitkiler ve yabancı otları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Fitopatoloji Vize]
Birçok kültür bitkisinde hangi etmenin etkisiyle toprak üstü organlarda antosiyan birikimi sonucunda kırmızımsı renk oluşumu görülür?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.