Entomoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Entomoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Entomoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi kökur nematodlarının etki ettiği bitkilerdendir?
2. 
[Entomoloji Final]
Böceklere karşı savaşta radyasyon yayıcı Cobalt ve Cesium’un gamma ışınlarının ir­radiyatör adı verilen cihazlar yardımıyla değişik dozlarda kullanılması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Entomoloji Final]
Nematodlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. 
[Entomoloji Final]
Böcekler için “Mikroklima” nasıl tanımlanmıştır?
5. 
[Entomoloji Final]
Ülkemizde tahmin ve erken uyarı çalışmaları ekonomik önemi olan hangi zararlılara karşı yapılmaktadır?
I-Salkım Güvesi
II-Elma Kurdu
III-Süne
IV-Akdeniz meyvesineğiCevabın Seçimini Kaldır
6. 
[Entomoloji Final]
Akdeniz meyvesineği veya zeytinlerde zeytin sineği’ne karşı ilaçlamalarda insektisit içine protein hidrolizat katılmasıyla hangi bioteknik yöntem kullanılmıştır?
7. 
[Entomoloji Final]
Akarların biyolojik özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8. 
[Entomoloji Final]
Çekirgeler hangi tip ağız grubuna girer ?
9. 
[Entomoloji Final]
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) beslenirken kestiği bir bitki parçası çürümeye yüz tutarken bundan çürükçül maddelerle beslenen Saprofag böceklerin de yararlanması durumuna ne ad verilir?
10. 
[Entomoloji Final]
Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine ne ad verilir?
11. 
[Entomoloji Final]
Tarihte en eski bilinen kimyasal savaş aşağıdakilerden hangisidir?
12. 
[Entomoloji Final]
İki türe ait popülasyonun aynı biyotopta birbirlerine dolaylı ya da doğrudan etkide bulunmaksızın birbirlerinden bağımsız yaşamalarına ne ad verilir?
13. 
[Entomoloji Final]
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri entegre zararlı yönetimin amaçlarındandır?

I. Yıllık ürün üretimini garanti altına almak
II. Zararlı popülasyonlarını en yüksek ekonomik kazanç sağlayacak seviyede tutmak
III. Pestisitlerin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki risklerini en aza indirmek

Cevabın Seçimini Kaldır
14. 
[Entomoloji Final]
Hem bitkisel hem de hayvansal beslenen böcek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Entomoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisinde zararlılrın EZE değeri diğerlerine göre farklıdır?
16. 
[Entomoloji Final]
Aşağıda verilen bir sineğin sindirim ve boşaltım sisteminin şematik görünümünde hangi sayı "rectum"u göstermektedir?
17. 
[Entomoloji Final]
Değişik yapıdaki birbirine benzemeyen larva dö­nemleri arasına bir de yalancı pupa döneminin karıştığı ve larva dönemle­rinin dış görünüm olarak birbirine benzemediği başkalaşım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
18. 
[Entomoloji Final]
“Heterodera spp.” hangi tip nematoddur?
19. 
[Entomoloji Final]
Entegre mücadele kavramı ilk defa kaç yılında ortaya atılmıştır?
20. 
[Entomoloji Final]
Aşağıdaki hangi seçenekte böceklerle savaşta temel ilkeler doğru olarak verilmektedir?

I-İnsan sağlığını göz önünde tutmak
II- Çevre sağlığını göz önünde tutmak
III-Doğal dengeyi bozmadan zararlı böcekleri zarar seviyesinin altında tutmak
IV- Tohum ilaçlaması yapmak

Cevabın Seçimini Kaldır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.