Entomoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Entomoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Entomoloji Final ]
Çekirgeler hangi tip ağız grubuna girer ?Deselect Answer
2.
[ Entomoloji Final ]
“Heterodera spp.” hangi tip nematoddur?Deselect Answer
3.
[ Entomoloji Final ]
Tarihte en eski bilinen kimyasal savaş aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
4.
[ Entomoloji Final ]
Değişik yapıdaki birbirine benzemeyen larva dö­nemleri arasına bir de yalancı pupa döneminin karıştığı ve larva dönemle­rinin dış görünüm olarak birbirine benzemediği başkalaşım şekli aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5.
[ Entomoloji Final ]
Hem bitkisel hem de hayvansal beslenen böcek grubu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6.
[ Entomoloji Final ]
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri entegre zararlı yönetimin amaçlarındandır?

I. Yıllık ürün üretimini garanti altına almak
II. Zararlı popülasyonlarını en yüksek ekonomik kazanç sağlayacak seviyede tutmak
III. Pestisitlerin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki risklerini en aza indirmek

Deselect Answer
7.
[ Entomoloji Final ]
Akarların biyolojik özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
8.
[ Entomoloji Final ]
Böcekler için “Mikroklima” nasıl tanımlanmıştır?Deselect Answer
9.
[ Entomoloji Final ]
İki türe ait popülasyonun aynı biyotopta birbirlerine dolaylı ya da doğrudan etkide bulunmaksızın birbirlerinden bağımsız yaşamalarına ne ad verilir?Deselect Answer
10.
[ Entomoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisinde zararlılrın EZE değeri diğerlerine göre farklıdır?Deselect Answer
11.
[ Entomoloji Final ]
Aşağıda verilen bir sineğin sindirim ve boşaltım sisteminin şematik görünümünde hangi sayı "rectum"u göstermektedir?entomolojisorusinekDeselect Answer
12.
[ Entomoloji Final ]
Akdeniz meyvesineği veya zeytinlerde zeytin sineği’ne karşı ilaçlamalarda insektisit içine protein hidrolizat katılmasıyla hangi bioteknik yöntem kullanılmıştır?Deselect Answer
13.
[ Entomoloji Final ]
Entegre mücadele kavramı ilk defa kaç yılında ortaya atılmıştır?Deselect Answer
14.
[ Entomoloji Final ]
Ülkemizde tahmin ve erken uyarı çalışmaları ekonomik önemi olan hangi zararlılara karşı yapılmaktadır?I-Salkım Güvesi
II-Elma Kurdu
III-Süne
IV-Akdeniz meyvesineğiDeselect Answer
15.
[ Entomoloji Final ]
Nematodlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
16.
[ Entomoloji Final ]
Yeni bireylerin oluşabilmesi için farklı bireylere ait hem erkek hem de dişi üreme hücrelerinin birleşmesi gereken üreme sistemine ne ad verilir?Deselect Answer
17.
[ Entomoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi kökur nematodlarının etki ettiği bitkilerdendir?Deselect Answer
18.
[ Entomoloji Final ]
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) beslenirken kestiği bir bitki parçası çürümeye yüz tutarken bundan çürükçül maddelerle beslenen Saprofag böceklerin de yararlanması durumuna ne ad verilir?Deselect Answer
19.
[ Entomoloji Final ]
Aşağıdaki hangi seçenekte böceklerle savaşta temel ilkeler doğru olarak verilmektedir?

I-İnsan sağlığını göz önünde tutmak
II- Çevre sağlığını göz önünde tutmak
III-Doğal dengeyi bozmadan zararlı böcekleri zarar seviyesinin altında tutmak
IV- Tohum ilaçlaması yapmak

Deselect Answer
20.
[ Entomoloji Final ]
Böceklere karşı savaşta radyasyon yayıcı Cobalt ve Cesium’un gamma ışınlarının ir­radiyatör adı verilen cihazlar yardımıyla değişik dozlarda kullanılması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.