Ekoloji Vize Çalışma Soruları -3

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -3 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi süksesyonun tanımıdır?Deselect Answer
2. Okyanus ve denizlerin tabanına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi kütiküla aracılığıyla epidermisten gerçekleşen transpirasyon türüdür?Deselect Answer
4. Genel olarak bitkinin topraktan aldığı suyun miktarını arttıran faktör nedir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimde yetişen ürünlerdendir?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimine uygun ürünlerden biridir?Deselect Answer
7. Dağlık bölgelerde orman sınırlarının üzerinde gelişen meralara ne ad verilir?Deselect Answer
8. Üreticiler olarak da bilinen su, karbondioksit ve inorganik tuzları kullanarak kendi besinlerini kendileri sentezleyen yani inorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren canlılara ne denir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine yol açmaz?Deselect Answer
10. Uzun gün bitkileri günde en az kaç saat ışınlanma süresine ihtiyaç duyarlar?Deselect Answer
11. Aşağıda ki bilim dallarından hangisi birden fazla tür topluğunun bir araya gelmesi, bunların birbirleri ve bulundukları çevre ile olan ilişkilerini inceler ?Deselect Answer
12. Deniz dibi ile yakın ilişki içinde yaşayan türlere ne ad verilir?Deselect Answer
13. Yapısal ve fonksiyonel özellikleri bakımından birbirine benzeyen, aynı fiziksel ve kimyasal etkenlere aynı şekilde yanıt veren, aynı kökenden oluşmuş ve birbirleriyle çiftleşerek döl verebilme yeteneğinde yeni nesiller oluşturabilen bireyler topluluğuna ne denir?Deselect Answer
14. Bitkilerin sınıflandırılmasında, bölgelerin fiziksel ve ekolojik özelliklerini gözetmeksizin yayılış gösteren (belirli bir bölgede) bitki örtüsüne ne ad verilir?Deselect Answer
15. Suyun yetersiz olduğu durumlarda başlayan süksesyonların farklı gelişim safhalarına ne ad verilir?Deselect Answer
16. Kurak ve besin maddesi bakımından fakir topraklarda oluşan meralar hangisidir?Deselect Answer
17. Karbondioksit ve inorganik tuzları kullanarak kendi besinlerini kendileri sentezleyen yani inorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren canlılar hangileridir?Deselect Answer
18. Tarih boyunca toprak, uzun süre herhangi bir iyileştirme işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanlar tarafından toprağa yapılan ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi bitki örtüsü bozulmasının nedenlerinden birisi değildir?Deselect Answer
20. Elektromanyetik dalgalar bitki büyümesi açısından dokuz bölgeye ayrılmaktadır. Klorofil tarafından en yüksek absorpsiyonun gerçekleştiği, vejetatif büyüme ve fotosentez üzerinde çok büyük etkisi olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.