Ekoloji Vize Çalışma Soruları -3

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -3 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Ekoloji Vize -3]
Kurak ve besin maddesi bakımından fakir topraklarda oluşan meralar hangisidir?
2. 
[Ekoloji Vize -3]
Genel olarak bitkinin topraktan aldığı suyun miktarını arttıran faktör nedir?
3. 
[Ekoloji Vize -3]
Elektromanyetik dalgalar bitki büyümesi açısından dokuz bölgeye ayrılmaktadır. Klorofil tarafından en yüksek absorpsiyonun gerçekleştiği, vejetatif büyüme ve fotosentez üzerinde çok büyük etkisi olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
4. 
[Ekoloji Vize -3]
Dağlık bölgelerde orman sınırlarının üzerinde gelişen meralara ne ad verilir?
5. 
[Ekoloji Vize -3]
Karbondioksit ve inorganik tuzları kullanarak kendi besinlerini kendileri sentezleyen yani inorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren canlılar hangileridir?
6. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi süksesyonun tanımıdır?
7. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi bitki örtüsü bozulmasının nedenlerinden birisi değildir?
8. 
[Ekoloji Vize -3]
Deniz dibi ile yakın ilişki içinde yaşayan türlere ne ad verilir?
9. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimde yetişen ürünlerdendir?
10. 
[Ekoloji Vize -3]
Bitkilerin sınıflandırılmasında, bölgelerin fiziksel ve ekolojik özelliklerini gözetmeksizin yayılış gösteren (belirli bir bölgede) bitki örtüsüne ne ad verilir?
11. 
[Ekoloji Vize -3]
Uzun gün bitkileri günde en az kaç saat ışınlanma süresine ihtiyaç duyarlar?
12. 
[Ekoloji Vize -3]
Suyun yetersiz olduğu durumlarda başlayan süksesyonların farklı gelişim safhalarına ne ad verilir?
13. 
[Ekoloji Vize -3]
Okyanus ve denizlerin tabanına ne ad verilmektedir?
14. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi kütiküla aracılığıyla epidermisten gerçekleşen transpirasyon türüdür?
15. 
[Ekoloji Vize -3]
Tarih boyunca toprak, uzun süre herhangi bir iyileştirme işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanlar tarafından toprağa yapılan ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Ekoloji Vize -3]
Üreticiler olarak da bilinen su, karbondioksit ve inorganik tuzları kullanarak kendi besinlerini kendileri sentezleyen yani inorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren canlılara ne denir?
17. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimine uygun ürünlerden biridir?
18. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıda ki bilim dallarından hangisi birden fazla tür topluğunun bir araya gelmesi, bunların birbirleri ve bulundukları çevre ile olan ilişkilerini inceler ?
19. 
[Ekoloji Vize -3]
Yapısal ve fonksiyonel özellikleri bakımından birbirine benzeyen, aynı fiziksel ve kimyasal etkenlere aynı şekilde yanıt veren, aynı kökenden oluşmuş ve birbirleriyle çiftleşerek döl verebilme yeteneğinde yeni nesiller oluşturabilen bireyler topluluğuna ne denir?
20. 
[Ekoloji Vize -3]
Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine yol açmaz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.