Ekoloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Toprak içi havasının oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı arttığında bitkilerde aşağıda verilen morfolojik değişmelerden hangileri görülmektedir?

I. Kök hücre zarlarının geçirgenliği azalır.
II. Bitkide transpirasyon hızı azalır.
III. Bitkilerin yaprak gibi toprak üstü yüzeyleri ve sayıları azalır.
IV. Köklerde dallanma azalır.

Deselect Answer
2. Suda çözünmeyen, asılı hâlde duran taş, toprak parçacıkları ve organik maddelerin su zemininde oluşturduğu yığın aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
3. Hava sıcaklığı günün saatlerine göre değişiklik gösterir. Bu şekilde günlük sıcaklık değişmelerine ne ad verilir?Deselect Answer
4. Aşağıdakilerden hangisi abiyotik maddelere örnek olarak gösterilemez?Deselect Answer
5. Engebeli, meyilli, taban suyu derinde, otsu veya çalımsı bitki türlerinden meydana gelen vejetasyon ile kaplı, evcil ve yabani hayvanlar için doğal otlatma alanlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?Deselect Answer
6. Su Güneş ışığı Azot Klorofil Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri fotosentezin gerçekleşmesi için gereklidir?Deselect Answer
7. Bitkilerin çöl ortamı gibi çok kurak ortamlar dışında faydalanamadığı su türleri aşağıdakilerden hangileridir?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangisi, suya doymuş toprakta fazla suyun akmasından sonra toprakta kalan su miktarını ifade eder?Deselect Answer
9. Bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynaklara zarar vermeden en fazla hayvansal ürünü elde etme amaçlı otlatma alanlarının kullanımının planlamasına ve planların uygulanmasına ne denmektedir?Deselect Answer
10. Toprak yüzeyine kuvvetli bir şekilde gelip yerçekimi ile aşağıya doğru süzülen suların toprak tabanında geçirimsiz bir tabakaya (kil tabaka veya ana kaya) rast gelmesi ve dolayısıyla daha fazla ilerleyemeyerek burada birikmesi sonucu oluşan sulara ne ad verilir?Deselect Answer
11. Mantarlar ile alglerin birleşerek bir bütün halinde meydana getirdikleri simbiyotik birlikler aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre doğal çayır çeşitlerinden birisi değildir?Deselect Answer
13. Aşağıdakilerden hangisi meraları tehtit eden faktörlerden biri değildir?Deselect Answer
14. Yağışın etkinliği, hızı ve süresi yanında ortaya çıktığı zamana da bağlıdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yağış daha yararlı olmaktadır?Deselect Answer
15. Doymuş halde bulunan topraktaki su bir yandan evaporasyonla toprak yüzünden kaybolurken bir kısmı da bitkilerin transpirasyonu ile uçup gitmektedir. Bu kayıp zamanla arttığında bitki kökleri topraktan suyu alamaz duruma gelir ve bitkinin turgor basıncı düşer. Toprağın bu haldeki durumuna ne ad verilir?Deselect Answer
16. Yağışlarla veya sulama ile iyice ıslanan toprağın nem tutma kapasitesine ne ad verilir?Deselect Answer
17. I.İklim II.Topoğrafya III.Ekosistemi tehdit eden farklı antropolojik faktörler IV.Toprak özellikleri yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri çayır ve meraların bölgelere göre farklılık göstermesinin nedenlerindendir?Deselect Answer
18. Meraların bilimsel ve teknik dayanağı olmadan gelişigüzel ve ekonomik olmayan bir şekilde otlatılması durumu aşağıdakilerden hangi tanıma karşılık gelmektedir?Deselect Answer
19. Farklı bitki türlerinden oluşan, belirli bir bölgede yaşayan, birbirleri ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde olan bitki topluluğuna ne ad verilir?Deselect Answer
20. Genel olarak bitkinin topraktan aldığı suyun miktarını arttıran faktör nedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.