Ekoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Derin ve nemli toprakların bulunduğu yaylalarda gelişen çayırlara ne ad verilir?Deselect Answer
2.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Sıcaklık ve basınç farklılıklarından oluşan yüksek basınç alanından alçak basınç alanına geçen hava hareketine nedir?Deselect Answer
3.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir alan içerisindeki aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğu tanımlamaktadır?Deselect Answer
4.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Güneşten elektromanyetik dalgalar halinde yeryüzüne ulaşan ışık demetine ne ad verilmektedir?Deselect Answer
5.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Kuru toprakta kalan ve toprak havasında bulunan toprak suyu türüne ne ad verilir?Deselect Answer
6.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından biridir?Deselect Answer
7.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Genellikle düz, taban suyu seviyesi yüksek, yılın bazı dönemlerinde su basan, sık ve uzun boylu kendine özgü bitki türleri bulunan ve biçilmeye uygun alanlara ne ad verilir?Deselect Answer
8.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Organik artıkların mikroorganizmalar aracılıyla oluşturulan koyu renkli ligno – protein bileşimindeki maddelere ne denir?Deselect Answer
9.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Birinci bölge elektromanyetik dalgalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Deselect Answer
10.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Komensalizm türler arasında nasıl bir ilişkiyi tanımlamaktadır?Deselect Answer
11.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Bir meranın aşırı otlatma sorunu yaşadığının söylenebilmesi için o meranın bir mevsimde ürettiği bitkinin yüzde kaçı tüketilmiş olmalıdır?Deselect Answer
12.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri sşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Toprakta bulunan, devamlı ayrışarak değişen, bitkisel, hayvansal ve toprak canlılarına ait dokularla onların sentez ürünlerini içeren ölü organik maddelerin tümüne .......... denir.

Deselect Answer
13.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi çevre koşulları arasında yer alan iklim faktörleri kapsamında değerlendirilemez?Deselect Answer
14.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Nispi nem düşük olduğunda bitkilerde ne gibi tepkiler gözükür?Deselect Answer
15.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Kurakçıl bitki gelişimi aşağıdaki safhalardan hangisi ile meydana gelmez?Deselect Answer
16.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangileri Toprak-bitki ilişkilerinde bitki köklerinin görevlerindendir?

I. Bitkileri toprağa bağlamak.
II. Topraktan su ve mineral maddeleri almak.
III. Bitki hormonları ile diğer organik bileşikleri sentezlemek.

Deselect Answer
17.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Canlıların yaşamlarını sürdükleri, yaşamları boyunca etkilendikleri süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların tümüne ne ad verilir?Deselect Answer
18.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi canlılar için biyotik faktörlerden değildir?Deselect Answer
19.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin, temelini oluşturduğu bilim dallarından biri değildir ?Deselect Answer
20.
[ Ekoloji Vize -1 ]
Bitkilerin gündüz ve gece uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarına ne denir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.