Ekoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Genellikle düz, taban suyu seviyesi yüksek, yılın bazı dönemlerinde su basan, sık ve uzun boylu kendine özgü bitki türleri bulunan ve biçilmeye uygun alanlara ne ad verilir?Deselect Answer
2. Derin ve nemli toprakların bulunduğu yaylalarda gelişen çayırlara ne ad verilir?Deselect Answer
3. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri sşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Toprakta bulunan, devamlı ayrışarak değişen, bitkisel, hayvansal ve toprak canlılarına ait dokularla onların sentez ürünlerini içeren ölü organik maddelerin tümüne .......... denir.

Deselect Answer
4. Güneşten elektromanyetik dalgalar halinde yeryüzüne ulaşan ışık demetine ne ad verilmektedir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi canlılar için biyotik faktörlerden değildir?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından biridir?Deselect Answer
7. Kuru toprakta kalan ve toprak havasında bulunan toprak suyu türüne ne ad verilir?Deselect Answer
8. Canlıların yaşamlarını sürdükleri, yaşamları boyunca etkilendikleri süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların tümüne ne ad verilir?Deselect Answer
9. Bir meranın aşırı otlatma sorunu yaşadığının söylenebilmesi için o meranın bir mevsimde ürettiği bitkinin yüzde kaçı tüketilmiş olmalıdır?Deselect Answer
10. Birinci bölge elektromanyetik dalgalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Deselect Answer
11. Sıcaklık ve basınç farklılıklarından oluşan yüksek basınç alanından alçak basınç alanına geçen hava hareketine nedir?Deselect Answer
12. Kurakçıl bitki gelişimi aşağıdaki safhalardan hangisi ile meydana gelmez?Deselect Answer
13. Organik artıkların mikroorganizmalar aracılıyla oluşturulan koyu renkli ligno – protein bileşimindeki maddelere ne denir?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir alan içerisindeki aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğu tanımlamaktadır?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin, temelini oluşturduğu bilim dallarından biri değildir ?Deselect Answer
16. Bitkilerin gündüz ve gece uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarına ne denir?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangileri Toprak-bitki ilişkilerinde bitki köklerinin görevlerindendir?

I. Bitkileri toprağa bağlamak.
II. Topraktan su ve mineral maddeleri almak.
III. Bitki hormonları ile diğer organik bileşikleri sentezlemek.

Deselect Answer
18. Nispi nem düşük olduğunda bitkilerde ne gibi tepkiler gözükür?Deselect Answer
19. Komensalizm türler arasında nasıl bir ilişkiyi tanımlamaktadır?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi çevre koşulları arasında yer alan iklim faktörleri kapsamında değerlendirilemez?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.