Ekoloji Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Bitkilerin gündüz ve gece uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarına ne ad verilir?Deselect Answer
2. Manyas kuş cennetindeki kuş popülasyonunun yıllara bağlı olarak göç dinamikleri incelenmektedir. Buna göre amaca göre sınıflamak istersek hangi ekolojik sınıfta incelenebilir?Deselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi çevresel problemlerin kontrol edil­mesindeki en önemli parametredir?Deselect Answer
4. Meyillerine göre sınıflandırmada, ve daha üzeri eğimli arazilere ne ad verilir?Deselect Answer
5. Taiga ekosistemlerinde sınırlayıcı faktör hangisidir?Deselect Answer
6. Seçeneklerden hangisi küresel çevre problemlerden biri olamaz?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi mera ıslah metotlarından biri değildir?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangisi tarım alanlarında erozyonun önlenmesi için yapılan kültürel işlemlerden biridir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konum olarak bulunduğu yeri göstermektedir?Deselect Answer
11. Kuş Cenneti ve Kaz Dağları milli parklarına sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12. Organik tarımın ilk başladığı yöre olan, özellikle kuru incir ve üzüm gibi;kuru meyve ve sebzeler açısından organik üretim verimliliği yüksek olan bölgemiz hangisidir?Deselect Answer
13. Aşağıdakilerden hangisi mevzuat uyarınca korunması gereken alanlar arasında yer alır?Deselect Answer
14. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri sayılan ve yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında oluşan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanan kavramdır?Deselect Answer
15. Su ve atık su arıtım süreçleri ele alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı olarak sınıflandırılır?Deselect Answer
16. “Bazı kirleticilerin hava, su ve toprakta düşük miktarlarda olsalar bile, besin zincirindeki tüketicilerde giderek artan derişimlerde bulunması durumuna _________ adı verilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?Deselect Answer
17. Elektrik üretiminde kullanılan dünya enerji kaynaklarının paylarına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?Deselect Answer
18. Çevre sorunları ile uluslararası mücadele etmek için atılan ilk adım hangi seçenekte yer almaktadır?Deselect Answer
19. ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler hakkında karar verme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?Deselect Answer
20. Asit yağmurlarının uluslararası bir sorun olarak ilk ortaya çıkışı hangi zamana denk gelmektedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.