Ekoloji Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Ekoloji Final -2]
Asit yağmurlarının uluslararası bir sorun olarak ilk ortaya çıkışı hangi zamana denk gelmektedir?
2. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?
3. 
[Ekoloji Final -2]
Seçeneklerden hangisi küresel çevre problemlerden biri olamaz?
4. 
[Ekoloji Final -2]
Manyas kuş cennetindeki kuş popülasyonunun yıllara bağlı olarak göç dinamikleri incelenmektedir. Buna göre amaca göre sınıflamak istersek hangi ekolojik sınıfta incelenebilir?
5. 
[Ekoloji Final -2]
Elektrik üretiminde kullanılan dünya enerji kaynaklarının paylarına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
6. 
[Ekoloji Final -2]
Organik tarımın ilk başladığı yöre olan, özellikle kuru incir ve üzüm gibi;kuru meyve ve sebzeler açısından organik üretim verimliliği yüksek olan bölgemiz hangisidir?
7. 
[Ekoloji Final -2]
“Bazı kirleticilerin hava, su ve toprakta düşük miktarlarda olsalar bile, besin zincirindeki tüketicilerde giderek artan derişimlerde bulunması durumuna _________ adı verilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
8. 
[Ekoloji Final -2]
Su ve atık su arıtım süreçleri ele alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı olarak sınıflandırılır?
9. 
[Ekoloji Final -2]
Meyillerine göre sınıflandırmada, ve daha üzeri eğimli arazilere ne ad verilir?
10. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi mevzuat uyarınca korunması gereken alanlar arasında yer alır?
11. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi tarım alanlarında erozyonun önlenmesi için yapılan kültürel işlemlerden biridir?
12. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi mera ıslah metotlarından biri değildir?
13. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri sayılan ve yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında oluşan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanan kavramdır?
14. 
[Ekoloji Final -2]
Bitkilerin gündüz ve gece uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarına ne ad verilir?
15. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konum olarak bulunduğu yeri göstermektedir?
16. 
[Ekoloji Final -2]
Kuş Cenneti ve Kaz Dağları milli parklarına sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
17. 
[Ekoloji Final -2]
ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler hakkında karar verme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
18. 
[Ekoloji Final -2]
Taiga ekosistemlerinde sınırlayıcı faktör hangisidir?
19. 
[Ekoloji Final -2]
Aşağıdakilerden hangisi çevresel problemlerin kontrol edil­mesindeki en önemli parametredir?
20. 
[Ekoloji Final -2]
Çevre sorunları ile uluslararası mücadele etmek için atılan ilk adım hangi seçenekte yer almaktadır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.