Ekoloji Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?Deselect Answer
2.
[ Ekoloji Final -2 ]
ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler hakkında karar verme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?Deselect Answer
3.
[ Ekoloji Final -2 ]
“Bazı kirleticilerin hava, su ve toprakta düşük miktarlarda olsalar bile, besin zincirindeki tüketicilerde giderek artan derişimlerde bulunması durumuna _________ adı verilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?Deselect Answer
4.
[ Ekoloji Final -2 ]
Kuş Cenneti ve Kaz Dağları milli parklarına sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5.
[ Ekoloji Final -2 ]
Taiga ekosistemlerinde sınırlayıcı faktör hangisidir?Deselect Answer
6.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi çevresel problemlerin kontrol edil­mesindeki en önemli parametredir?Deselect Answer
7.
[ Ekoloji Final -2 ]
Meyillerine göre sınıflandırmada, ve daha üzeri eğimli arazilere ne ad verilir?Deselect Answer
8.
[ Ekoloji Final -2 ]
Su ve atık su arıtım süreçleri ele alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı olarak sınıflandırılır?Deselect Answer
9.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri sayılan ve yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında oluşan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanan kavramdır?Deselect Answer
10.
[ Ekoloji Final -2 ]
Çevre sorunları ile uluslararası mücadele etmek için atılan ilk adım hangi seçenekte yer almaktadır?Deselect Answer
11.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konum olarak bulunduğu yeri göstermektedir?Deselect Answer
12.
[ Ekoloji Final -2 ]
Manyas kuş cennetindeki kuş popülasyonunun yıllara bağlı olarak göç dinamikleri incelenmektedir. Buna göre amaca göre sınıflamak istersek hangi ekolojik sınıfta incelenebilir?Deselect Answer
13.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi mevzuat uyarınca korunması gereken alanlar arasında yer alır?Deselect Answer
14.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi tarım alanlarında erozyonun önlenmesi için yapılan kültürel işlemlerden biridir?Deselect Answer
15.
[ Ekoloji Final -2 ]
Elektrik üretiminde kullanılan dünya enerji kaynaklarının paylarına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?Deselect Answer
16.
[ Ekoloji Final -2 ]
Asit yağmurlarının uluslararası bir sorun olarak ilk ortaya çıkışı hangi zamana denk gelmektedir?Deselect Answer
17.
[ Ekoloji Final -2 ]
Organik tarımın ilk başladığı yöre olan, özellikle kuru incir ve üzüm gibi;kuru meyve ve sebzeler açısından organik üretim verimliliği yüksek olan bölgemiz hangisidir?Deselect Answer
18.
[ Ekoloji Final -2 ]
Seçeneklerden hangisi küresel çevre problemlerden biri olamaz?Deselect Answer
19.
[ Ekoloji Final -2 ]
Aşağıdakilerden hangisi mera ıslah metotlarından biri değildir?Deselect Answer
20.
[ Ekoloji Final -2 ]
Bitkilerin gündüz ve gece uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarına ne ad verilir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.