Ekoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Ekoloji Final -1 ]
Seçeneklerden hangisi rüzgarın morfolojik etkisi sonucu bitkide meydana gelen olumsuzluklardan biridir?Deselect Answer
2.
[ Ekoloji Final -1 ]
Milli Parklar Kanunu’na göre bu kapsama alınan yerlerde aşağıdakilerden hangileri yapılamaz?I. Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz
II. Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz
III.Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamazDeselect Answer
3.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdaki enerji çeşitlerinden hangileri alternatif enerji kaynakları arasında yer alır?I.Nükleer Enerji
II.Güneş Enerjisi
III.Jeotermal enerji
IV.Biomas EnerjiDeselect Answer
4.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıda verilen Türkiye’de bulunan bazı Tabiat Parkı ve il eşleşmelerinden hangileri doğrudur?

I. Abant Gölü - Bolu

II. Uzungöl - Sinop 

III. Meryemana - İstanbul

IV. Hamsilos -  Sinop

V. Gölcük - Kocaeli

Deselect Answer
5.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi UNEP'in açılımıdır?Deselect Answer
6.
[ Ekoloji Final -1 ]
Çevre sorunlarını sosyal, ekonomik, kültürel konular ve problemlerle ilişkilendirerek küresel boyutta çözüm önerileri için yol gösteren ilk çalışma hangisidir?Deselect Answer
7.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından Klorlu-Florlu Karbon Bileşikleri (CFC) nin emisyon kaynaklarından biridir?Deselect Answer
8.
[ Ekoloji Final -1 ]
Genellikle düz ve taban suyu yüksek olan taban arazilerde oluşmuş olan ve bu tür arazilerde toprak uzun süre nemli olduğundan vejetasyonda suyu seven bitkiler hâkim olduğu, bitki örtüsünün sık ve yüksek boylu olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi metan oluşumunda etkilidir?Deselect Answer
10.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hava kirliliğinin kontrol tekniklerinin seçiminde rol oynayan parametreler arasında yer almaktadır?.Kirletici kaynağın sabit ya da hareketli oluşu
II.Kaynaktan atılan kirletici miktarı
III.Kirleticinin hangi fazda olduğu (katı, sıvı, gaz), fiziksel ve kimyasal özellikleri
IV.Kirleticinin içinde bulunduğu ortamdaki diğer maddelerin türü ve şekliDeselect Answer
11.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri toprakta bulunan, humin olan maddelerin özelliklerindendir?I. Toprak organik maddesinin etkin kısmıdır.
II. İleri derecede değişime uğramıştır.
III. Koyu renklidir.
IV. Yapısı belli olmayan ve mikrobiyolojik ayrışmaya dirençlidir.Deselect Answer
12.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıda verilen bulgulardan hangisi ya da hangileri suyun kirlenmesine neden olan kirleticiler ve kaynaklarına örnektir?I.Ölü organik madde ve patojenler
II.Organik kimyasallar
III.Nutrientler
IV.Ağır metaller
V.AsitlerDeselect Answer
13.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
14.
[ Ekoloji Final -1 ]
Yukarıdaki yargılardan hangileri erozyonun nedenleri arasında yer alır?

I.Arazilerin özellikleri dışında kullanılması
II.Ormanların çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi
III.Çok dik yerlerde tarımsal faaliyet yerine ağaçlandırma yapılması
IV.Meraların düzensiz ve aşırı kullanılması

Deselect Answer
15.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarında çözüm arayışları kapsamında yer alır?Deselect Answer
16.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yerlerde aranacak özelliklerden biri değildir?Deselect Answer
17.
[ Ekoloji Final -1 ]
Endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan çeşitli katı ve çamur formundaki atıklara ne ad verilir?Deselect Answer
18.
[ Ekoloji Final -1 ]
Su kirliliğinin kontrolüne yönelik ülkemizde yasal düzenlemeler kapsamında yapılan değişiklikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Toprak ve hava kirlenmesinin önlemesi,

II.Ülkenin dogal ve tarihsel kaynaklarının korunması.

III.Endüstriyel tesislerin bacalarının yükseltilmesi

Deselect Answer
19.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemleri arasında sayılmaz?Deselect Answer
20.
[ Ekoloji Final -1 ]
Aşağıdakilerden hangisi toprak içi havasının oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı arttığında bitkilerde gözlenen fizyolojik değişimlerdendir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.