Ekoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi toprak içi havasının oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı arttığında bitkilerde gözlenen fizyolojik değişimlerdendir?Deselect Answer
3. Seçeneklerden hangisi rüzgarın morfolojik etkisi sonucu bitkide meydana gelen olumsuzluklardan biridir?Deselect Answer
4. Çevre sorunlarını sosyal, ekonomik, kültürel konular ve problemlerle ilişkilendirerek küresel boyutta çözüm önerileri için yol gösteren ilk çalışma hangisidir?Deselect Answer
5. Su kirliliğinin kontrolüne yönelik ülkemizde yasal düzenlemeler kapsamında yapılan değişiklikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Toprak ve hava kirlenmesinin önlemesi,

II.Ülkenin dogal ve tarihsel kaynaklarının korunması.

III.Endüstriyel tesislerin bacalarının yükseltilmesi

Deselect Answer
6. Milli Parklar Kanunu’na göre bu kapsama alınan yerlerde aşağıdakilerden hangileri yapılamaz?I. Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz
II. Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz
III.Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamazDeselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi UNEP'in açılımıdır?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından Klorlu-Florlu Karbon Bileşikleri (CFC) nin emisyon kaynaklarından biridir?Deselect Answer
9. Endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan çeşitli katı ve çamur formundaki atıklara ne ad verilir?Deselect Answer
10. Yukarıdaki yargılardan hangileri erozyonun nedenleri arasında yer alır?

I.Arazilerin özellikleri dışında kullanılması
II.Ormanların çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi
III.Çok dik yerlerde tarımsal faaliyet yerine ağaçlandırma yapılması
IV.Meraların düzensiz ve aşırı kullanılması

Deselect Answer
11. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hava kirliliğinin kontrol tekniklerinin seçiminde rol oynayan parametreler arasında yer almaktadır?.Kirletici kaynağın sabit ya da hareketli oluşu
II.Kaynaktan atılan kirletici miktarı
III.Kirleticinin hangi fazda olduğu (katı, sıvı, gaz), fiziksel ve kimyasal özellikleri
IV.Kirleticinin içinde bulunduğu ortamdaki diğer maddelerin türü ve şekliDeselect Answer
12. Aşağıdaki enerji çeşitlerinden hangileri alternatif enerji kaynakları arasında yer alır?I.Nükleer Enerji
II.Güneş Enerjisi
III.Jeotermal enerji
IV.Biomas EnerjiDeselect Answer
13. Aşağıda verilen Türkiye’de bulunan bazı Tabiat Parkı ve il eşleşmelerinden hangileri doğrudur?

I. Abant Gölü - Bolu

II. Uzungöl - Sinop 

III. Meryemana - İstanbul

IV. Hamsilos -  Sinop

V. Gölcük - Kocaeli

Deselect Answer
14. Genellikle düz ve taban suyu yüksek olan taban arazilerde oluşmuş olan ve bu tür arazilerde toprak uzun süre nemli olduğundan vejetasyonda suyu seven bitkiler hâkim olduğu, bitki örtüsünün sık ve yüksek boylu olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15. Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri toprakta bulunan, humin olan maddelerin özelliklerindendir?I. Toprak organik maddesinin etkin kısmıdır.
II. İleri derecede değişime uğramıştır.
III. Koyu renklidir.
IV. Yapısı belli olmayan ve mikrobiyolojik ayrışmaya dirençlidir.Deselect Answer
16. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarında çözüm arayışları kapsamında yer alır?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi metan oluşumunda etkilidir?Deselect Answer
18. Aşağıda verilen bulgulardan hangisi ya da hangileri suyun kirlenmesine neden olan kirleticiler ve kaynaklarına örnektir?I.Ölü organik madde ve patojenler
II.Organik kimyasallar
III.Nutrientler
IV.Ağır metaller
V.AsitlerDeselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yerlerde aranacak özelliklerden biri değildir?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemleri arasında sayılmaz?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.