Botanik Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Botanik Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Botanik Final]
Aşağıdaki prokaryot hücre ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
2. 
[Botanik Final]
Bireyler arasındaki karakter farklılıklarına ne ad verilir?
3. 
[Botanik Final]
Fotosentez ve hücre solunumu olaylarında kullanılan elektronların kay­nağı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
4. 
[Botanik Final]
Aşağıdaki bitkilerden hangisinde bulunan kök, Sömürücü kök faaliyeti gerçekleştirmektedir?
5. 
[Botanik Final]
Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre başlıca 5 başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar: •Koruyucu (örtü) doku • Parankima (temel) doku •Destek doku •İletim Dokusu •Salgı Dokusudur. Bu dokuya ait hücreler ince hücre çeperli olup çeper üzerinde basit geçitler taşımaktadır. Genellikle boyutları eşit olan bu hücreler bol protoplastlıdır. Hücre merkezlerinde büyükçe bir nukleus ve birkaç vakuol bulundurur. Bulundukları yerlere göre bazen levkoplast, bazen kloroplast ya da kromoplast içerebilmektedirler. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
6. 
[Botanik Final]
Aşağıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

"Bitkilerin üreme ve gelişmesinde hücrelerin bölünmesi en temel aşamadır. Bitkinin vücut (somatik) hücreleri .................................. ile çoğalırlar."

Cevabın Seçimini Kaldır
7. 
[Botanik Final]
Aşağıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

"......................, bir monohibrit çaprazlanmanın heterozigot F1 dölünde, her iki atasal özelliğin de eşit oranda gözlendiği bir kalıtım tipidir ve F2 dölünde 1:2:1 fenotip oranı gösterir."

Cevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Botanik Final]
İki ayrı hücrenin birleşmesiyle diploid yeni bir hücre (zigot)'nin oluşması protozoalardaki hangi üreme biçimine girmektedir?
9. 
[Botanik Final]
Sporların çimlenmesini döngünün başlangıcı olarak kabul edersek; sporofit bitkinin ürettiği sporlar, çimlenerek ipliksi bir yapı oluşturur. Bu yapıya ne denir?
10. 
[Botanik Final]
Bitkiler aleminde hayat devresi olarak ifade edilen kavramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
11. 
[Botanik Final]
Özelleşmiş eşey hücrelerine ne denir?
12. 
[Botanik Final]
Aşağıdakilerden hangileri gövdenin özellikleridir?
13. 
[Botanik Final]
Bitkilerde gelişim, hücre bölünmesi, büyümesi ve farklılaşması aşamaları ile gerçekleşir. Bu olaylar hem hücre, hem doku hem de organlarda sürdürülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hücre farklılaşması aşamasıyla ilgili bir örnektir?
14. 
[Botanik Final]
Mayoz bölünmenin en uzun evresi hangisidir?
15. 
[Botanik Final]
Karayosunlarındaki yeşil ve küçük yapraklı yapı, hayat devresinin hangi aşamasını temsil eder?
16. 
[Botanik Final]
Kök, gövde, yaprak gibi organ farklılaşması göstermeyen ilkel bitkisel organizma yapısına ne ad verilir?
17. 
[Botanik Final]
Erkek ve dişi üreme hücrelerinin aynı bireyde bulunması olarak tanımlanan eşeyli üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
18. 
[Botanik Final]
Aşağıdakilerden hangisi Kök, gövde, yaprak gibi organ farklılaşması göstermeyen ilkel bitkisel organizma yapısıdır?
19. 
[Botanik Final]
Hücreler arası boşlukları dolduran elastik yapıdaki proteine ne denir?
20. 
[Botanik Final]
Bitki hücrelerinde plazma zarının dışında bulunan selülozdan oluşmuş yapıya ne ad verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.