Botanik Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Botanik Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Hücreler arası boşlukları dolduran elastik yapıdaki proteine ne denir?Deselect Answer
2. Sporların çimlenmesini döngünün başlangıcı olarak kabul edersek; sporofit bitkinin ürettiği sporlar, çimlenerek ipliksi bir yapı oluşturur. Bu yapıya ne denir?Deselect Answer
3. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde bulunan kök, Sömürücü kök faaliyeti gerçekleştirmektedir?Deselect Answer
4. Bitkisel sürekli dokular, görevlerine göre başlıca 5 başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar: •Koruyucu (örtü) doku • Parankima (temel) doku •Destek doku •İletim Dokusu •Salgı Dokusudur. Bu dokuya ait hücreler ince hücre çeperli olup çeper üzerinde basit geçitler taşımaktadır. Genellikle boyutları eşit olan bu hücreler bol protoplastlıdır. Hücre merkezlerinde büyükçe bir nukleus ve birkaç vakuol bulundurur. Bulundukları yerlere göre bazen levkoplast, bazen kloroplast ya da kromoplast içerebilmektedirler. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangileri gövdenin özellikleridir?Deselect Answer
6. Fotosentez ve hücre solunumu olaylarında kullanılan elektronların kay­nağı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi Kök, gövde, yaprak gibi organ farklılaşması göstermeyen ilkel bitkisel organizma yapısıdır?Deselect Answer
8. Aşağıdaki prokaryot hücre ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
9. Bitki hücrelerinde plazma zarının dışında bulunan selülozdan oluşmuş yapıya ne ad verilir?Deselect Answer
10. Aşağıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

"Bitkilerin üreme ve gelişmesinde hücrelerin bölünmesi en temel aşamadır. Bitkinin vücut (somatik) hücreleri .................................. ile çoğalırlar."

Deselect Answer
11. Bitkilerde gelişim, hücre bölünmesi, büyümesi ve farklılaşması aşamaları ile gerçekleşir. Bu olaylar hem hücre, hem doku hem de organlarda sürdürülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hücre farklılaşması aşamasıyla ilgili bir örnektir?Deselect Answer
12. Karayosunlarındaki yeşil ve küçük yapraklı yapı, hayat devresinin hangi aşamasını temsil eder?Deselect Answer
13. Kök, gövde, yaprak gibi organ farklılaşması göstermeyen ilkel bitkisel organizma yapısına ne ad verilir?Deselect Answer
14. Bitkiler aleminde hayat devresi olarak ifade edilen kavramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
15. Bireyler arasındaki karakter farklılıklarına ne ad verilir?Deselect Answer
16. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin aynı bireyde bulunması olarak tanımlanan eşeyli üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
17. Özelleşmiş eşey hücrelerine ne denir?Deselect Answer
18. İki ayrı hücrenin birleşmesiyle diploid yeni bir hücre (zigot)'nin oluşması protozoalardaki hangi üreme biçimine girmektedir?Deselect Answer
19. Mayoz bölünmenin en uzun evresi hangisidir?Deselect Answer
20. Aşağıdaki boşluğa gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

"......................, bir monohibrit çaprazlanmanın heterozigot F1 dölünde, her iki atasal özelliğin de eşit oranda gözlendiği bir kalıtım tipidir ve F2 dölünde 1:2:1 fenotip oranı gösterir."

Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.