Bahçe Bitkileri Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Bahçe Bitkileri Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. ".............: Tarımsal üretimde yüksek verimin hedeflendiği ve bitki koruma ve bitki besleme kimyasal girdilerinin bilinçsiz şekilde kullanıldığı üretim dönemidir." Boşluğa hangisi gelebilir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde kimyasal seyreltici olarak kullanılan oksindir?Deselect Answer
3. Tohumlarda dinlenme olayının devamını (uyku hali) sağlayan hormon hangisidir?Deselect Answer
4. Yedek besin maddelerinin depolanması ile irileşmiş olan toprak altı gövdesinin uç kısmı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Doğal alanlardan ürün toplayacak olan müteşebbisin ilk yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6. Toprak altında veya toprak yüzeyinde toprağa paralel olarak büyüyen az çok silindirik zengin besin maddelerini depolamış olan yatay gövde aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde bugüne kadar belirlenmiş büyüme düzenleyiciler arasında yer almaz?Deselect Answer
8. Aşağıdakilerden hangisi organik tarımla ilgilenen kişi ve kurumlarca tartışılarak 2005 yılında IFOAM’ın Avustralya’da düzenlediği genel kurulda anlaşmaya varılan 4 temel ilkeden biri değildir?Deselect Answer
9. Özellikle stres altında bulunan bitkilerde aşağıdakilerden hangisi yüksek miktarlarda üretilmektedir?Deselect Answer
10. Tohumun içinde bulunan embriyonun büyümeye başlaması, endospermdeki besin maddelerinin embriyonun büyümesinde kullanılması sonucunda, embriyonun tohum kabuğundan dışarı çıkması olayına ne ad verilir?Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi böcekler, yabancı otlar, patojenler ve bitki rekabetinin neden olduğu stres olarak adlandırılır?Deselect Answer
12. Aşağıdakilerden hangisi tohuma ait özelliklerden değildir?Deselect Answer
13. Bahçe bitkileri tarımında toprak işleme hangi nedenlerle yapılmaz ?Deselect Answer
14. Gövdeyle 45-60°’lik açı yapan genellikle 3 ana daldan oluşan ve çoğunlukla nemli bölgelerde uygulanan, orta kısmı açık, üstten görünümü vazoya benzeyen terbiye şekli aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi etilenin bitkilerdeki etkilerinden biri değildir?Deselect Answer
16. Yeni bir tesiste meyve ağacı ve omcalara verilecek aralık ve mesafelerin belirlenmesinde aşağıdaki hangi unsur etkili değildir ?Deselect Answer
17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda geçerliliği olan tarım standartlarından değildir?Deselect Answer
18. Kimyasal yapısı 2-kloroetilfosfonik asit olan ve uygulandığında bitkilerdeki etilen üretimini artıran yapay kimyasal madde” aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
19. Aşağıdaki kavramlardan hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?I. Soğuk Zincir: Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve ürün kalitesini korumak amacıyla ürünün hasat sonrası tüm aşamalarda düşük sıcaklıklarda işlem görmesidir.
II. Hasat: Ağaç ve bitki üzerinde gelişmelerini tamamlayan veya olgunluk aşamasına erişen meyve ve sebzelerin bitkiden koparılması yada topraktan sökülme işlemidir.
III. Solunum: Meyve ve sebzelerin hasat öncesi ve hasat sonrası aşamalarda enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bünyelerinde bulunan karbonhidratları ortamda bulunan oksijen ile yakması ve bunun sonucunda karbondioksit, su ve enerji açığa çıkmasıdır.Deselect Answer
20. Hangisi açık tohumlu çok yıllık süs bitkilerine örnektir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.