Vize - Final Sınavları

Nematoloji Vize – Final Soruları

Bitki Nematolojisi, Nematoloji, Nematoloji Vize Sınavı, Nematoloji Final Sınavı, Bitki Nematolojisi Vize Final Sınavı, Nematoloji Soruları, Nematoloji Deneme, yarıyıl…

Bitki Nematolojisi dersi ile ilgili yarıyıl, final ve vize sorularını derleyip paylaştık. Sınavı tamamladıktan sonra yorumlar kısmından yorum yapmayı unutmayınız. Nematoloji Ders Notlarımızı inceleyebilirsiniz.

Vize Soruları

Doğru / Yanlış

 1. Nematodlarla ilgili, ilk zoolojik kayıt Dracunculus medinensisisimli bir parazite aittir
 2. (  )Entomopatojen nematod (EPN)’lar ilk kez 1931 yılında Popillia japónica  (Lepidoptera) üzerinde ABD’de bulunmuştur
 3. (   )BPN’ler nonotrophic parazitlerdir.
 4. (   )ASH nöronları, dieridlerde yer almaktadırlar.
 5. (   )BPN’larda 1. larva döneminden sonra cinsiyet ayrımını yapmak mümkün olabilmekte­dir.

Boşluk Doldurma

 1. Nematodlar,………………………………….altaleminde………………………………………………. alt kümesinde yer alan ………………………….. solucanlardır.
 2. Nematodlarda vücut formu ………………………..………… basınç tarafından korunmaktadır.
 3. Büyüklükleri çok değişken olan bu hayvanların en küçükleri ………. mm’yi aşmadığı halde en büyükleri ………..m’ye varır
 4. Nematodların vücudu iç içe geçmiş ……… tüp halindedir.
 5. Nemadolarda sinir hücrelerinden biri olan …………………. “kimyasal his organı” fonksiyonuna sahiptirler
 6. Nematod yumurtası, genellikle……………………..ve ……………………………..’dur.

Çoktan Seçmeli

1.……………………….. diğer nematodlardan farklı olarak neredeyse tamamen şeffaftır. Bu özelliği sayesinde genetik çalışmaların vazgeçilmez canlısı olmuştur” ifadesinde boşluğu hangi nematod doldurur.

a) Caenorhabditis elegans

b) Heterodera schachtii

c) Ascaria lumricoides

d) Ditylenchus dipsaci

2. “Bazı nematod türlerinin daha uzak mesafelerden konukçularını algıladığı ve yöneldiği rapor edilmiştir” cümlesi aşağıdakilerin hangisi ile eşleşir?

a) Ditylenchus dipsaci

b) Heterodera schachtii

c) Anguina tritici

d) Hemicycliophora paradoxa

3. Nematotların % kaçı omurgalı ve omurgasız hayvanlarda (insan dahil) parazittir?

a) 16

b) 15

c) 20

d) 17

4. Bu grup nematotlar toprak üstü aksamında,  bitki içerisinde bulunurlar”  tanımı aşağıdakilerin hangisi ile eşleşir?

a) Ektoparazit

b) Endoparazit

c) Semi-endoparazit

d) Foliar

5. Aşağıdakilerin hangisi nematotlarda kütikulanın tabakalarından biri değildir?

a) Kortikal

b) Hypodermis

c) Medial

d) Bazal tabaka

6. Nematotlarda somatik kasların kasılabilir ve kasılmayan bölümlerinin bulunma durumu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a) Nematot gruplarına

b) Gelişme dönemlerine

c) Nematotun büyüklüğüne

d) Mevsimlere

7.“Birçok böcek paraziti türlerde seksüel dimorfizm görülmektedir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)Allantonematinae

b) Criconematoidea

c) Calyptronema

d) Symplocostoma

8. “Denizlerde yaşayan bazı nematod gruplarında oldukça kalınlaşmış kütikula ile kaplanan ağız parçala­rına sahip dişilerin yanında, daha narin kütikula ile kaplı ağız kapsülleri olan erkeklere rastlanır” tanımı aşağıdakilerden hangisi ile eşleşir?

a) Allantonematinae

b) Criconematoidea

c) Calyptronema

d) Philometridae

Final Soruları

Doğru / Yanlış

 1.  (   )Papillalar hafif bir deri çıkıntısı şeklindedir.
 2. (   ) BPN’larde üreme organları 2. larva döneminde gelişmeye başlar.
 3. (   )Aphelenchoides besseyi ‘nin, dişi ve erkeği iplik şeklindedir.
 4. (   )Sak soğan nematodu yapraklarda meydan getirdiği merdivenvari şekil bozukluğu ile tanınabilir.
 5. (   )Ditylenchus destructor, konukçularında nematod yumağı oluşturur.  

Boşluk Doldurma

 1. ………………………………………………..sınıfında salgı-boşaltım sistemi kütikulayla kaplıdır ve ventral açıklık bulunur.
 2. Meloidogyne javanica ülkemizin ………………………………ve ………………………………………..kıyı şeridinde, Meloidogyne hapla ise daha ……………… ve ……………………………….. kesimlerde bulunmaktadır
 3.  Adenophorea’da salgı-boşaltım sistemi, lateral  hipodermal kordonlarda içi………………………………… tüp şeklindeki kanallar olarak ortaya çıkar.
 4. Aphelenchoides besseyi’nin belirtileri ……………………………. ve ……………………………… noksanlığı ile karıştırılabilir.
 5. Kök-ur nematodlarına karşı biyolojik mücadelede ……………………………………………….adlı fungusdan yaralanılabilir.
 6. Kamalı nematodlardan …………………………………………iç karantinaya, …………………………….ve……………………………….. dış karantinaya tabi olan nematodlardır
 7. Salanum nigrum L.,……………………………………………………… nematodlarına konukçuluk yaparak bulaşık sahalarda enfeksiyon kaynağı oluştururlar.
 8. Ülkemizde iğne nematodlarından  ………………………………. ve ………………………………………….karantinaya tabi olan nematodlardır.

Çoktan Seçmeli

1. Endoparazit yaşam şekline sahip BPN’ların semptomu aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Beslendikleri hücreleri öldürürler

b) Kök dokularının içinde delikler açarlar

c) Yapraklara yumurta koyarlar

d) İkincil en­feksiyona yol açarlar

2. Genel olarak BPN’ler hangi toprak sıcaklığında normal hareket eder?

a) 20-30

b) 10-30

c) 10-20

d) 20-40

3. Hangi nematod türünde uzun styletiyle dokulara daha derin penetre olabilir?

a) Hemicycliophorca

b) Tylenchorhynchus

c) Rotylenchus

d) Heterodera

4. Adenophora şubesinde boşaltım kanalı vücudun hangi kısmında bulunur?

a) Özofagus bölgesinde

b) Vulvanın sağında

c) Hypodermisin gerisinde

d) Epidermisin üzerinde

5. Aşağıdakilerden cinslerden hangisi fungivor nematodlara örnektir?

a) Triphyla

b) Momystera

c) Odontopharynx

d) Aphelenchus

6. “Bitki dokusu içinde ve özellikle killi topraklarda, 4. dönem larva halinde uzun yıllar canlı olarak kalabilir” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Ditylenchus dipsaci

b) Anguina tritici

c) Ditylenchus destructor

d) Meloidogyne spp.

7. Zararın %60 ‘lara çıktığı nematod aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aphelenchoides besseyi

b) Aphelenchoides fragariae

c) Ditylenchus destructor

d) Anguina tritici

8. Çift yaprak, çift sülük, boğum aralarının kısalması ve yelpaze yapraklılık aşağıdaki hangi nematodun simptonlarındandır?

a) Longidorus spp.

b) Meloidogyne spp.

c) Xiphinema spp.

d) Anguina tritici

Eklememizi veya kaldırmamızı istediğiniz soruları bizlere iletisim@ziraatweb.com mail adresinden iletebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.