Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi yemeklik baklagiller içinde toprağa en fazla azot bağlayandır?Deselect Answer
2.
[ Tarla Final ]
Mısır tanesi 4 kısımdan meydana gelir. Bunlar kabuk, endosperm, embriyo ve sapçıktır. Sapçık tüm tanenin 100'de kaçını oluşturur?Deselect Answer
3.
[ Tarla Final ]
Tüm baklagillerde olduğu gibi yemeklik baklagiller de bünyelerinde yüksek oranda protein bulundurdukları için beslenmede büyük önem taşırlar. Bu oranın miktarı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
4.
[ Tarla Final ]
Aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde birbirinin ardından yetiştirilmesine ne denir?Deselect Answer
5.
[ Tarla Final ]
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

In vitro kültür çalışmalarını başlatmak için kullanılan, bitki üzerinden kesilip alınan yapay besi ortamlarına aktarılarak geliştirilen bitkinin herhangi bir hücre, doku ve organına …………denir.

Deselect Answer
6.
[ Tarla Final ]
Yemeklik tane baklagillerle ilgili olarak verilen genel ifadelerden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
7.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde etkili olan maddelerden değildir?Deselect Answer
8.
[ Tarla Final ]
Ülkemizde çeltik tarımında bir yetiştirme dönemindeki bitki tüketimi için ne kadar suya ihtiyaç duyulmaktadır?Deselect Answer
9.
[ Tarla Final ]
Aşağıda özelliği verilen pirinç çeşidi hangisidir?

50 mm’den daha uzun taneliler; ekstra uzun taneli çeltiklerdir. Uzun ve ekstra uzun taneli çeşitlere ticarette “…………………….. adı verilir ve ticarette daha yüksek fiyatla satışları yapılır.

Deselect Answer
10.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimi artırmak için kullanılabilecek 4 temel faktör arasında yer almamaktadır?Deselect Answer
11.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi doku kültürleri yolu ile bitki gen kaynaklarının uzun süreli muhafazasının sağladığı avantajlardan biri değildir?Deselect Answer
12.
[ Tarla Final ]
Hücrenin istenilen bölmesine DNA’nın kılcal mikropipetler yardımıyla en kesin biçimde aktarılmasını sağlayan gen aktarım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13.
[ Tarla Final ]
2008 yılı Türkiye verilerine göre ithalat miktarı en fazla olan bakliyat hangisidir?Deselect Answer
14.
[ Tarla Final ]
2009 yılı dünya yemeklik baklagiller verim değerleri açısından, fasulyenin verim değeri ne kadardır?Deselect Answer
15.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi boğum arasını sararak sapın dik durmasını sağlar?Deselect Answer
16.
[ Tarla Final ]
Tohumluk üretim alanlarında, birbirini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins ve çeşitlerin üretimleri arasında bulunması gereken, tozlanmayı veya mekanik karışımı engelleyecek minimum uzaklık olarak tanımlanabilen izolasyon mesafesi sertifikalı hibrit ayçiçeğinde kaçtır?Deselect Answer
17.
[ Tarla Final ]
Yemeklik baklagil bitkileri ülkemiz tarım alanlarının yüzde kaçını kapsamaktadır?Deselect Answer
18.
[ Tarla Final ]
Değişik özelliklere sahip ana babanın, bir kombinasyon meydana getirmek üzere çaprazlanması işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
19.
[ Tarla Final ]
Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden biri değildir?Deselect Answer
20.
[ Tarla Final ]
Sorgum ekim alanı bakımından tahıllar içinde kaçıncı sırada yer alır?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.