Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Sorgum ekim alanı bakımından tahıllar içinde kaçıncı sırada yer alır?Deselect Answer
2. Yemeklik tane baklagillerle ilgili olarak verilen genel ifadelerden hangisi doğru değildir?Deselect Answer
3. 2009 yılı dünya yemeklik baklagiller verim değerleri açısından, fasulyenin verim değeri ne kadardır?Deselect Answer
4. Aşağıda özelliği verilen pirinç çeşidi hangisidir?

50 mm’den daha uzun taneliler; ekstra uzun taneli çeltiklerdir. Uzun ve ekstra uzun taneli çeşitlere ticarette “…………………….. adı verilir ve ticarette daha yüksek fiyatla satışları yapılır.

Deselect Answer
5. Aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde birbirinin ardından yetiştirilmesine ne denir?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangisi doku kültürleri yolu ile bitki gen kaynaklarının uzun süreli muhafazasının sağladığı avantajlardan biri değildir?Deselect Answer
7. Değişik özelliklere sahip ana babanın, bir kombinasyon meydana getirmek üzere çaprazlanması işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
8. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

In vitro kültür çalışmalarını başlatmak için kullanılan, bitki üzerinden kesilip alınan yapay besi ortamlarına aktarılarak geliştirilen bitkinin herhangi bir hücre, doku ve organına …………denir.

Deselect Answer
9. Ülkemizde çeltik tarımında bir yetiştirme dönemindeki bitki tüketimi için ne kadar suya ihtiyaç duyulmaktadır?Deselect Answer
10. 2008 yılı Türkiye verilerine göre ithalat miktarı en fazla olan bakliyat hangisidir?Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde etkili olan maddelerden değildir?Deselect Answer
12. Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden biri değildir?Deselect Answer
13. Tohumluk üretim alanlarında, birbirini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins ve çeşitlerin üretimleri arasında bulunması gereken, tozlanmayı veya mekanik karışımı engelleyecek minimum uzaklık olarak tanımlanabilen izolasyon mesafesi sertifikalı hibrit ayçiçeğinde kaçtır?Deselect Answer
14. Mısır tanesi 4 kısımdan meydana gelir. Bunlar kabuk, endosperm, embriyo ve sapçıktır. Sapçık tüm tanenin 100'de kaçını oluşturur?Deselect Answer
15. Yemeklik baklagil bitkileri ülkemiz tarım alanlarının yüzde kaçını kapsamaktadır?Deselect Answer
16. Aşağıdakilerden hangisi boğum arasını sararak sapın dik durmasını sağlar?Deselect Answer
17. Tüm baklagillerde olduğu gibi yemeklik baklagiller de bünyelerinde yüksek oranda protein bulundurdukları için beslenmede büyük önem taşırlar. Bu oranın miktarı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimi artırmak için kullanılabilecek 4 temel faktör arasında yer almamaktadır?Deselect Answer
19. Aşağıdakilerden hangisi yemeklik baklagiller içinde toprağa en fazla azot bağlayandır?Deselect Answer
20. Hücrenin istenilen bölmesine DNA’nın kılcal mikropipetler yardımıyla en kesin biçimde aktarılmasını sağlayan gen aktarım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.