Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Tarla Bitkileri Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Tarla Final]
2008 yılı Türkiye verilerine göre ithalat miktarı en fazla olan bakliyat hangisidir?
2. 
[Tarla Final]
Tüm baklagillerde olduğu gibi yemeklik baklagiller de bünyelerinde yüksek oranda protein bulundurdukları için beslenmede büyük önem taşırlar. Bu oranın miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde etkili olan maddelerden değildir?
4. 
[Tarla Final]
Değişik özelliklere sahip ana babanın, bir kombinasyon meydana getirmek üzere çaprazlanması işlemine ne ad verilir?
5. 
[Tarla Final]
Aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde birbirinin ardından yetiştirilmesine ne denir?
6. 
[Tarla Final]
Tohumluk üretim alanlarında, birbirini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins ve çeşitlerin üretimleri arasında bulunması gereken, tozlanmayı veya mekanik karışımı engelleyecek minimum uzaklık olarak tanımlanabilen izolasyon mesafesi sertifikalı hibrit ayçiçeğinde kaçtır?
7. 
[Tarla Final]
Ülkemizde çeltik tarımında bir yetiştirme dönemindeki bitki tüketimi için ne kadar suya ihtiyaç duyulmaktadır?
8. 
[Tarla Final]
Hücrenin istenilen bölmesine DNA’nın kılcal mikropipetler yardımıyla en kesin biçimde aktarılmasını sağlayan gen aktarım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
9. 
[Tarla Final]
Yemeklik tane baklagillerle ilgili olarak verilen genel ifadelerden hangisi doğru değildir?
10. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi mısır çeşitlerinden biri değildir?
11. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi doku kültürleri yolu ile bitki gen kaynaklarının uzun süreli muhafazasının sağladığı avantajlardan biri değildir?
12. 
[Tarla Final]
Yemeklik baklagil bitkileri ülkemiz tarım alanlarının yüzde kaçını kapsamaktadır?
13. 
[Tarla Final]
Sorgum ekim alanı bakımından tahıllar içinde kaçıncı sırada yer alır?
14. 
[Tarla Final]
Aşağıda özelliği verilen pirinç çeşidi hangisidir?

50 mm’den daha uzun taneliler; ekstra uzun taneli çeltiklerdir. Uzun ve ekstra uzun taneli çeşitlere ticarette “…………………….. adı verilir ve ticarette daha yüksek fiyatla satışları yapılır.

Cevabın Seçimini Kaldır
15. 
[Tarla Final]
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

In vitro kültür çalışmalarını başlatmak için kullanılan, bitki üzerinden kesilip alınan yapay besi ortamlarına aktarılarak geliştirilen bitkinin herhangi bir hücre, doku ve organına …………denir.

Cevabın Seçimini Kaldır
16. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi boğum arasını sararak sapın dik durmasını sağlar?
17. 
[Tarla Final]
2009 yılı dünya yemeklik baklagiller verim değerleri açısından, fasulyenin verim değeri ne kadardır?
18. 
[Tarla Final]
Mısır tanesi 4 kısımdan meydana gelir. Bunlar kabuk, endosperm, embriyo ve sapçıktır. Sapçık tüm tanenin 100'de kaçını oluşturur?
19. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi yemeklik baklagiller içinde toprağa en fazla azot bağlayandır?
20. 
[Tarla Final]
Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimi artırmak için kullanılabilecek 4 temel faktör arasında yer almamaktadır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.