Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Tarım Ekonomisi]
Türkiye hayvansal üretim yapısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi hangisi yanlıştır?
2. 
[Tarım Ekonomisi]
Seçeneklerden hangisi/hangileri işgücüne etkili olan işletme ile ilgili faktörler arasında yer almaktadır?
I- İşletme binalarının yerleşme düzeni
II- Tarlaların şekil ve büyüklüğü
III- Üretim deseni
IV- Makinelerin üretim yeriCevabın Seçimini Kaldır
3. 
[Tarım Ekonomisi]
Amerika Birleşik Devletlerindeki iki agronomistin (W.M.Hays ve A.Bos) ilk defa tarımsal üretim maliyetleri ve gelirleri konusunda çalışmalar başlattıkları yıl seçeneklerden hangisidir?
4. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi işgücüne etkisi olan işletme ile ilgili faktörlerden birisi değildir?
5. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri genel olarak bir tarım işletmesinde tutulacak fiziki kayıtlardandır?
I. Çiftlik haritası
II. Üretim kayıtları
III. İşgücü kayıtlarıCevabın Seçimini Kaldır
6. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarımsal üretimde bitkisel ve hayvansal üretimin payları nelerdir?
7. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarımsal işletme ekonomisi hangi sorulara cevap arar.

I. Ne üretilecektir?
II. Nasıl üretilecektir?
III. Ne kadar üretilecektir?
IV. Nerede ve ne zaman üretilecektir?

Cevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarım ekonomisi tarım sektöründeki hangi sorunlarla başlıca uğraşır ?
9. 
[Tarım Ekonomisi]
2014 yılı süt üretiminde en az pay aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
10. 
[Tarım Ekonomisi]
Bir işletmede belirli bir dönemde elde edilen kârın, aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranına ne ad verilir?
11. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarımsal Ekonomi ismi ile ilk ders aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
12. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangileri işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için gerek duydukları yönetim fonksiyonlarındandır?
I-planlama
II-deneyim
III-kadrolama
IV-örgütleme
V-yönetmeCevabın Seçimini Kaldır
13. 
[Tarım Ekonomisi]
1927 yılında toplam nüfusun kaçta kaçı kırsalda, kaçta kaçı kentlerdedir?
14. 
[Tarım Ekonomisi]
"..................., tek bir olay üzerinde yapılan ve bu olayı tanımlayan ayrıntılı bir araştırma yöntemidir. Tek örnekten elde edilen sonuçlar, benzer olayların tümüne uygulanır. İncelenen örneğin temsil yeteneği olmalıdır." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
15. 
[Tarım Ekonomisi]
Türkiye’de 2000 yılında en yüksek göç veren bölge neresidir?
16. 
[Tarım Ekonomisi]
Seçeneklerden hangisi tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydaları arasında yer almaz?
17. 
[Tarım Ekonomisi]
Tarımda kullanılan arazinin en büyük bölümüne ne denir?
18. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi kültür çeşidine göre sınıflandırılan topraklardan tarla arazilerinden birisinde yetişen bitkilerden birisi değildir?
19. 
[Tarım Ekonomisi]
Belirli bir miktar girdi kullanıp, mümkün olan en fazla ürünü elde ederek, ekonomik anlamda etkinliği gerçekleştirmeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Tarım Ekonomisi]
Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin başlıca nedenlerinden değildir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.