Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Ekonomisi Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Türkiye’de 2000 yılında en yüksek göç veren bölge neresidir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi işgücüne etkisi olan işletme ile ilgili faktörlerden birisi değildir?Deselect Answer
3. Tarımsal Ekonomi ismi ile ilk ders aşağıdakilerden hangisi vermiştir?Deselect Answer
4. "..................., tek bir olay üzerinde yapılan ve bu olayı tanımlayan ayrıntılı bir araştırma yöntemidir. Tek örnekten elde edilen sonuçlar, benzer olayların tümüne uygulanır. İncelenen örneğin temsil yeteneği olmalıdır." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Deselect Answer
5. Aşağıdakilerden hangisi kültür çeşidine göre sınıflandırılan topraklardan tarla arazilerinden birisinde yetişen bitkilerden birisi değildir?Deselect Answer
6. Türkiye hayvansal üretim yapısı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi hangisi yanlıştır?Deselect Answer
7. Amerika Birleşik Devletlerindeki iki agronomistin (W.M.Hays ve A.Bos) ilk defa tarımsal üretim maliyetleri ve gelirleri konusunda çalışmalar başlattıkları yıl seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
8. Tarımda kullanılan arazinin en büyük bölümüne ne denir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin başlıca nedenlerinden değildir?Deselect Answer
10. Seçeneklerden hangisi tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydaları arasında yer almaz?Deselect Answer
11. 1927 yılında toplam nüfusun kaçta kaçı kırsalda, kaçta kaçı kentlerdedir?Deselect Answer
12. Belirli bir miktar girdi kullanıp, mümkün olan en fazla ürünü elde ederek, ekonomik anlamda etkinliği gerçekleştirmeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
13. Aşağıdakilerden hangileri işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için gerek duydukları yönetim fonksiyonlarındandır?I-planlama
II-deneyim
III-kadrolama
IV-örgütleme
V-yönetmeDeselect Answer
14. Tarımsal üretimde bitkisel ve hayvansal üretimin payları nelerdir?Deselect Answer
15. 2014 yılı süt üretiminde en az pay aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?Deselect Answer
16. Bir işletmede belirli bir dönemde elde edilen kârın, aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranına ne ad verilir?Deselect Answer
17. Seçeneklerden hangisi/hangileri işgücüne etkili olan işletme ile ilgili faktörler arasında yer almaktadır?I- İşletme binalarının yerleşme düzeni
II- Tarlaların şekil ve büyüklüğü
III- Üretim deseni
IV- Makinelerin üretim yeriDeselect Answer
18. Tarımsal işletme ekonomisi hangi sorulara cevap arar.

I. Ne üretilecektir?
II. Nasıl üretilecektir?
III. Ne kadar üretilecektir?
IV. Nerede ve ne zaman üretilecektir?

Deselect Answer
19. Tarım ekonomisi tarım sektöründeki hangi sorunlarla başlıca uğraşır ?Deselect Answer
20. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri genel olarak bir tarım işletmesinde tutulacak fiziki kayıtlardandır?I. Çiftlik haritası
II. Üretim kayıtları
III. İşgücü kayıtlarıDeselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.