Meteoroloji Final Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Meteoroloji Final Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Meteoroloji Final]
Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi ekseni etrafında dönen rüzgârların en küçüğüne ne ad verilir?
2. 
[Meteoroloji Final]
Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan tatlı suların (göl, akarsu vb.), Haziran ayı içerisinde diğerlerine göre daha fazla çözünmüş O2 (oksijen) miktarına sahip olması beklenir?
3. 
[Meteoroloji Final]
Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına hareket eden yatay yönlü hava hareketlerine ne ad verilir?
4. 
[Meteoroloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi killi koyu toprak için verilen minimum ve maksimum sıcaklık değerleridir?
5. 
[Meteoroloji Final]
Adiyabatik sıcaklık değişimi ne demektir?
6. 
[Meteoroloji Final]
Anemometro adı verilen aletle ölçülen birim aşağıdakilerden hangisidir?
7. 
[Meteoroloji Final]
Kuzey kutbunda gece uzunluğu kaç gün sürmektedir?
8. 
[Meteoroloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi atmosferde zaman ve mekana göre değişmeyen ve sürekli bulunan gazlardan biridir?
9. 
[Meteoroloji Final]
Ülkemizde görülen ve soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 3,7°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 29,8°C, yıllık ortalama sıcaklık 16,4°C olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
10. 
[Meteoroloji Final]
Bir tarafa doğru esen nemli hava kütlelerinin bir dağ dizisine çarparak yükselmesi ve dağın arka tarafına akması ile oluşan rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir?
11. 
[Meteoroloji Final]
Yağışların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaz?
12. 
[Meteoroloji Final]
Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi hava uydularının kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır?

I. Sinoptik, klimatolojik, hidrolojik amaçlı konular gibi konularda kullanılması.
II. Cephe sistemleri, fırtınalar ve kasırgalar anında saptanabilmesi.
III. Isının yayılması, türbülans teorileri, konveksiyon, radyasyon, yoğunlaşma teorileri geliştirilmesi.

Cevabın Seçimini Kaldır
13. 
[Meteoroloji Final]
0,5 mm/h şiddetinde ve en az 6 saat süren, tane çapları 0,7 mm’den küçük ve düşüm hızları 3 m/s nin altında olan 
 yağmur olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14. 
[Meteoroloji Final]
Atmosferdeki doymuş hava kütlesi içindeki su buharının yeryüzünde toprak ve bitki gibi cisimler üzerinde donması ile oluşan yağış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Meteoroloji Final]
Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesi hangisidir?
16. 
[Meteoroloji Final]
Ülkemizin matematik konumu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
17. 
[Meteoroloji Final]
Kuzey afrikadan gelen hava kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
18. 
[Meteoroloji Final]
Oluş zamanına göre bitkilerin gelişmelerini tamamlamadan sıcaklığın zamansız ve ani düşmesi sonucu oluşan duruma ne ad verilir?
19. 
[Meteoroloji Final]
Ortalama yıllık toplam yağışın 413,8 mm ve yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payının % 14,7 olduğu iklim aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Meteoroloji Final]
Atmosferde oranla varolan gaz aşağıdakilerden hangisidir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.