Asitler, Alkaliler ve TuzlarGıda Mühendisliği

Asit ve Bazların Özellikleri

Asit ve Bazların Özellikleri konusunda asit ve bazları ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Asitler ve bazlar kendilerine özgü özelliklere sahiptir. Bunun için öncellikle neye göre asit veya neye göre baz olduğunu bilmek gerekir. Asit veya baz oluşunu anlamak için bir kaç temel bilgiye ihtiyacımız vardır.

Asit ve Bazların Özellikleri

Bir maddenin asit mi veya baz mı olduğunu anlamanın en kolay yolu asit ve bazları birbirinden ayırmak için tatlarına bakmaktır. (Zehirli olup olmadığını bildiğimiz durumlarda) Bir madde acı ise baz, ekşi ise asit olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca sulu çözeltisindeki iyonlarına bakarak da madderi asit, baz olarak ayırabiliriz. Maddenin Sulu çözeltisinde H+ iyonu bulunuyorsa asit, OH- iyonu bulunuyorsa bazdır. Bir maddenin asit mi baz mı ayırabilmek için tadına bakmanın tehlikeli olması ve iyonların gözle görülmesi mümkün olmadığından turnusol kağıdını maddeye değdirmek gerekmektedir. Dokundurma işleminden sonra turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönüyorsa asit, maviye dönüyorsa bazdır. Asit ve bazların özellikleri incelenirken Asit ve Bazların Farkları olduğundan dolayı bu maddelerin genel özelliklerine ayrı ayrı bakılmaktadır.

Asit ve Bazların Özellikleri

Asitlerin ÖzellikleriBazların Bözellikleri
Asitlerin tatları ekşidir.Bazların tatları acıdır.
Asitler cildi tahriş eder.Bazlar cildi tahriş eder.
Sulu çözeltileri elektriği iletir.Sulu çözeltileri elektriği iletir.
Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.Turnusol kağıdını maviye çevirir.

Yukarıdaki tabloda görülebileceği gibi asitler ve bazların özellikleri birbirine zıtlık gösterirler.

Akademik Asit, Baz Tanımları

Arrhenius Tanımı: Sudaki çözeltisine hidrojen (H+) iyonu veren maddeler asit iken, bazlar hidroksil (OH-) iyonu veren maddeler olarak tanımlanmıştır. Susuz ortam tepkimelerini açıklamakta yetersiz kalır.

Brönsted-Lowry tanımı: Sulu çözeltilerine proton veren, bazları da sulu çözeltilerinden proton alan maddeler olarak tanımladılar. Hem asit hem de baz gibi davranan maddelere amfoter maddeler denir. Bir asit baz tepkimesinin gerçekleşebilmesi için en az iki tane konjuge(eşlenik) çifte ihtiyaç vardır. Bu tanım proton transferi olmadan gerçekleşen ve benzer özellikler gösteren tepkimeler dikkate alındığında yetersiz kalır.

Lewis asit baz tanımı: Elektron çifti alan (akseptör) maddeye Lewis asidi, elektron çifti veren(donor) maddeye Lewis bazı denir.

Kuvvetli ve zayıf asit bazlar: Suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit(HNO3,HCI,H2SO4 vb.), bazlara ise kuvvetli baz(NaOH,Ca(OH)2 vb.) denir.

Nötralleşme: Bir asit çözeltisine bir baz çözeltisi eklendiğinde ya da tersi yapıldığında çözeltilerin asitlik bazlık özelliklerinde azalma olur. Ürün olarak tuz ve su meydana gelir. Bu olaya nötralleşme denir.

Tampon çözeltiler: Bazı kimyasal deneylerde ortamın pH değerinin değişmemesi istenir. Bu tür deneylerde tampon çözeltiler kullanılır. Tampon çözelti, içine asit veya baz eklendiğinde pH değerini koruyan çözeltidir.

Hidroliz: Bir tuzun iyonlarından birinin suyla etkileşerek H+ ve OH iyonu oluşturmasına hidroliz (su ile ayrıştırma) denir.

Asit ve Bazlar ile İlgili Çok Arananlar:

  • Asit ve bazların genel özellikleri
  • Asit ve bazların özellikleri 8. sınıf
  • Asit ve bazların özellikleri 10. sınıf
  • Asit Özellikleri
  • Baz Özellikleri
  • 10. Sınıf Kimya Asit Baz

ZiraatWeb

Kaynak: Google

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.