Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Makina Vize ]
Motorlar krank milinin devir sayısına göre nasıl sınıflandırılırlar?Deselect Answer
2.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi ekim makinası çeşitlerinden değildir?Deselect Answer
3.
[ Makina Vize ]
İlkel tarım, insan gücüne dayalı, ürün çeşidinin az olduğu ve makinalaşmanın olmadığı tarım şekline ne ad verilmektedir?Deselect Answer
4.
[ Makina Vize ]
Aşağıdaki birimlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?I-Newton bir kuvvet birimidir.
II-Bir maddenin yoğunluğu, onun kütlesinin hacmine oranıdır.
III-Bar bir hacim birimidir.
IV-Watt bir güç birimidir.Deselect Answer
5.
[ Makina Vize ]
Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?Deselect Answer
6.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi biyokütlenin olumsuz özelliklerinden biri değildir?Deselect Answer
7.
[ Makina Vize ]
Tanımlanmış termodinamik koşullarda, belli bir miktar enerjinin diğer bir enerji biçimine dönüştürülebilen en yüksek miktarına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
8.
[ Makina Vize ]
Teker çapı 2 metre, iş genişliği 5 metre olan ekim makinasının, tekerin 1 devrinde ekilecek alan kaç metrekaredir? (pi sayısını 3.14 alınız)Deselect Answer
9.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kulaklı pullukla sürüm şekline karar verilirken kullanılan ölçütlerdendir?I-Tarlanın şekli
II-Parsel boyutu
III-Arazi eğimi
IV-Toprak türüDeselect Answer
10.
[ Makina Vize ]
Enlem derecesi 39° 46' olan Eskişehir’de ürün kurutma amacıyla Temmuz ayında kurulacak düz yüzeyli kollektörün yatayla yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir? (Temmuz ayı manyetik deklinasyon derecesi +20° 26' dir)Deselect Answer
11.
[ Makina Vize ]
Ekim yöntemleri kaça ayrılır?Deselect Answer
12.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?Deselect Answer
13.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarlada ilerleyerek iş yapan makinalar için iş başarısı değerini belirleyen kavram olabilir?I-Birim zamanda işlenen alan (dekar/saat) olarak
II-Birim zamanda işlenen ürün miktarı (ton/saat) olarak
III-Birim zamanda belli uzaklığa taşıyabileceği ürün miktarıDeselect Answer
14.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi oda sıcaklığı (24 Derece) kaç Kelvindir?Deselect Answer
15.
[ Makina Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri çevresel koşulların makinalar üzerindeki olumsuz ektilerindendir?I-Toprak aşındırması
II-Ürünlerin depolanması esnasında kızışma sonucu gerçekleşen yangınlar
III-Kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların zararlı etkileriDeselect Answer
16.
[ Makina Vize ]
Yonga, briket ve peletlerden oluşan biyokütle hangi tür biyokütleye girmektedir?Deselect Answer
17.
[ Makina Vize ]
Bir pullukta, kulak ile birlikte pulluğun aktif yüzeyini meydana getiren kulaklı pulluk elemanı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18.
[ Makina Vize ]
Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?Deselect Answer
19.
[ Makina Vize ]
Sera toprağının güneş enerjisi ile dezenfeksiyonu işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
20.
[ Makina Vize ]
Ekim makinalarının en önemli elemanı nedir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.