Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Bir pullukta, kulak ile birlikte pulluğun aktif yüzeyini meydana getiren kulaklı pulluk elemanı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri çevresel koşulların makinalar üzerindeki olumsuz ektilerindendir?I-Toprak aşındırması
II-Ürünlerin depolanması esnasında kızışma sonucu gerçekleşen yangınlar
III-Kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların zararlı etkileriDeselect Answer
3. Sera toprağının güneş enerjisi ile dezenfeksiyonu işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
4. Aşağıdakilerden hangisi oda sıcaklığı (24 Derece) kaç Kelvindir?Deselect Answer
5. Motorlar krank milinin devir sayısına göre nasıl sınıflandırılırlar?Deselect Answer
6. Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?Deselect Answer
7. İlkel tarım, insan gücüne dayalı, ürün çeşidinin az olduğu ve makinalaşmanın olmadığı tarım şekline ne ad verilmektedir?Deselect Answer
8. Yonga, briket ve peletlerden oluşan biyokütle hangi tür biyokütleye girmektedir?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarlada ilerleyerek iş yapan makinalar için iş başarısı değerini belirleyen kavram olabilir?I-Birim zamanda işlenen alan (dekar/saat) olarak
II-Birim zamanda işlenen ürün miktarı (ton/saat) olarak
III-Birim zamanda belli uzaklığa taşıyabileceği ürün miktarıDeselect Answer
10. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kulaklı pullukla sürüm şekline karar verilirken kullanılan ölçütlerdendir?I-Tarlanın şekli
II-Parsel boyutu
III-Arazi eğimi
IV-Toprak türüDeselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?Deselect Answer
12. Tanımlanmış termodinamik koşullarda, belli bir miktar enerjinin diğer bir enerji biçimine dönüştürülebilen en yüksek miktarına ne ad verilmektedir?Deselect Answer
13. Aşağıdaki birimlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?I-Newton bir kuvvet birimidir.
II-Bir maddenin yoğunluğu, onun kütlesinin hacmine oranıdır.
III-Bar bir hacim birimidir.
IV-Watt bir güç birimidir.Deselect Answer
14. Teker çapı 2 metre, iş genişliği 5 metre olan ekim makinasının, tekerin 1 devrinde ekilecek alan kaç metrekaredir? (pi sayısını 3.14 alınız)Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi biyokütlenin olumsuz özelliklerinden biri değildir?Deselect Answer
16. Ekim yöntemleri kaça ayrılır?Deselect Answer
17. Ekim makinalarının en önemli elemanı nedir?Deselect Answer
18. Aşağıdakilerden hangisi ekim makinası çeşitlerinden değildir?Deselect Answer
19. Enlem derecesi 39° 46' olan Eskişehir’de ürün kurutma amacıyla Temmuz ayında kurulacak düz yüzeyli kollektörün yatayla yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir? (Temmuz ayı manyetik deklinasyon derecesi +20° 26' dir)Deselect Answer
20. Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.