Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Tarım Alet ve Makinaları Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Makina Vize]
Tanımlanmış termodinamik koşullarda, belli bir miktar enerjinin diğer bir enerji biçimine dönüştürülebilen en yüksek miktarına ne ad verilmektedir?
2. 
[Makina Vize]
Motorlar krank milinin devir sayısına göre nasıl sınıflandırılırlar?
3. 
[Makina Vize]
Bir pullukta, kulak ile birlikte pulluğun aktif yüzeyini meydana getiren kulaklı pulluk elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
4. 
[Makina Vize]
Enlem derecesi 39° 46' olan Eskişehir’de ürün kurutma amacıyla Temmuz ayında kurulacak düz yüzeyli kollektörün yatayla yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir? (Temmuz ayı manyetik deklinasyon derecesi +20° 26' dir)
5. 
[Makina Vize]
Sera toprağının güneş enerjisi ile dezenfeksiyonu işlemine ne ad verilir?
6. 
[Makina Vize]
Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
7. 
[Makina Vize]
Ekim makinalarının en önemli elemanı nedir?
8. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarlada ilerleyerek iş yapan makinalar için iş başarısı değerini belirleyen kavram olabilir?
I-Birim zamanda işlenen alan (dekar/saat) olarak
II-Birim zamanda işlenen ürün miktarı (ton/saat) olarak
III-Birim zamanda belli uzaklığa taşıyabileceği ürün miktarıCevabın Seçimini Kaldır
9. 
[Makina Vize]
Aşağıdaki birimlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
I-Newton bir kuvvet birimidir.
II-Bir maddenin yoğunluğu, onun kütlesinin hacmine oranıdır.
III-Bar bir hacim birimidir.
IV-Watt bir güç birimidir.Cevabın Seçimini Kaldır
10. 
[Makina Vize]
Teker çapı 2 metre, iş genişliği 5 metre olan ekim makinasının, tekerin 1 devrinde ekilecek alan kaç metrekaredir? (pi sayısını 3.14 alınız)
11. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
12. 
[Makina Vize]
Ekim yöntemleri kaça ayrılır?
13. 
[Makina Vize]
İlkel tarım, insan gücüne dayalı, ürün çeşidinin az olduğu ve makinalaşmanın olmadığı tarım şekline ne ad verilmektedir?
14. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi oda sıcaklığı (24 Derece) kaç Kelvindir?
15. 
[Makina Vize]
Yonga, briket ve peletlerden oluşan biyokütle hangi tür biyokütleye girmektedir?
16. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi biyokütlenin olumsuz özelliklerinden biri değildir?
17. 
[Makina Vize]
Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışmaların dikkate alınmadığı sürenin gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
18. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi ekim makinası çeşitlerinden değildir?
19. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kulaklı pullukla sürüm şekline karar verilirken kullanılan ölçütlerdendir?
I-Tarlanın şekli
II-Parsel boyutu
III-Arazi eğimi
IV-Toprak türüCevabın Seçimini Kaldır
20. 
[Makina Vize]
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri çevresel koşulların makinalar üzerindeki olumsuz ektilerindendir?
I-Toprak aşındırması
II-Ürünlerin depolanması esnasında kızışma sonucu gerçekleşen yangınlar
III-Kullanılan kimyasal gübre ve ilaçların zararlı etkileriCevabın Seçimini Kaldır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.