Fitopatoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi virüs ve viroid’den ari bitki üretiminde kullanılan bir yöntem de¤ildir?
2. 
[Fitopatoloji Final]
Bağların korumasında sıklıkla kullanılan ilaçlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Fitopatoloji Final]
Bitkilerde inorganik maddelerin (su ve mineraller) aşağıdan yukarı doğru taşınmasını sağlayan cansız hücrelerden oluşan bir iletim dokusuna ne denir?
4. 
[Fitopatoloji Final]
Hastalık etmenlerinin yayılmasında inokulum kaynağı oluşturan ve ertesi yıla geçişi için yataklık yapan yabancı otların ve kültür bitkilerinin yok edilmesi işlemine ne ad verilir?
5. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi ökse otunun botanik özelliklerinden biri değildir?
6. 
[Fitopatoloji Final]
Kabakgillerde solgunluğa neden olan ve enterobacterieceae familyasında yer alan bakteri cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
7. 
[Fitopatoloji Final]
Bir organizmanın çimlenme, gelişme, büyüme gibi fiziksel faaliyetlerinin belirli bir süre için durması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
8. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi Prokaryotlar ile ilgili söylenemez?
9. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi thallus tipleri arasında yer almaz?
10. 
[Fitopatoloji Final]
Klorofilsiz ve yapraksız, 1-3 mm kalınlığındaki ipliksi ve sarılıcı gövdesi genellikle sarı veya turuncu bazen de mor veya kırmızı renklerde olan bitki aşağıdakilerden hangisidir?
11. 
[Fitopatoloji Final]
Tarlada bütün mücadele yöntemleri uygulanmasına rağmen canavar otunun yoğunluğu azalmıyorsa o sahada artık canavar otunun konukçusu olmayan bitkiler yetiştirilmesi aşağıdaki mücadele yöntemlerinin hangisidir?
12. 
[Fitopatoloji Final]
Virüslerin sahip oldukları protein kılıfa ne ad verilir?
13. 
[Fitopatoloji Final]
Chytridiomycota ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14. 
[Fitopatoloji Final]
Çift partiküllü Geminivirus cinsi içerisinde yer alan ve tütün beyaz sineği ile persistent olarak taşınan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
15. 
[Fitopatoloji Final]
Yaşam döngüsünde iki veya daha fazla farklı yapısal formda olmaya ne denir?
16. 
[Fitopatoloji Final]
Tohum, yumru, soğan gibi çoğaltma organlarındaki hastalık etmenleri bu üretim materyallerinin sıcak su içerisinde belirli sürelerde tutulmasıyla öldürülebilir. Bu uygulama için su sıcaklığının kaç °C arasında tutulması uygundur?
17. 
[Fitopatoloji Final]
Tohum korunmasında kulanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisinde tohum fungisit solusyonu veya süspansiyonu içinde bir süre tutulur, daha sonra süzülür ve kurutulur?
18. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin dış görünüş şekillerinden birisi değildir?
19. 
[Fitopatoloji Final]
Bitkilerde inorganik maddelerin (su ve mineraller) aşağıdan yukarı doğru taşınmasını sağlayan cansız hücrelerden oluşan iletim dokusu aşağıdakilerden hangisidir?
20. 
[Fitopatoloji Final]
Aşağıda virüslerin bitkileri enfekte ettiğinde görülen sistemik belirtilerden biri değildir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.