Fitopatoloji Final Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Fitopatoloji Final Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Fitopatoloji Final ]
Bitkilerde inorganik maddelerin (su ve mineraller) aşağıdan yukarı doğru taşınmasını sağlayan cansız hücrelerden oluşan bir iletim dokusuna ne denir?Deselect Answer
2.
[ Fitopatoloji Final ]
Bir organizmanın çimlenme, gelişme, büyüme gibi fiziksel faaliyetlerinin belirli bir süre için durması durumu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
3.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi virüs ve viroid’den ari bitki üretiminde kullanılan bir yöntem de¤ildir?Deselect Answer
4.
[ Fitopatoloji Final ]
Tohum, yumru, soğan gibi çoğaltma organlarındaki hastalık etmenleri bu üretim materyallerinin sıcak su içerisinde belirli sürelerde tutulmasıyla öldürülebilir. Bu uygulama için su sıcaklığının kaç °C arasında tutulması uygundur?Deselect Answer
5.
[ Fitopatoloji Final ]
Klorofilsiz ve yapraksız, 1-3 mm kalınlığındaki ipliksi ve sarılıcı gövdesi genellikle sarı veya turuncu bazen de mor veya kırmızı renklerde olan bitki aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6.
[ Fitopatoloji Final ]
Tohum korunmasında kulanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisinde tohum fungisit solusyonu veya süspansiyonu içinde bir süre tutulur, daha sonra süzülür ve kurutulur?Deselect Answer
7.
[ Fitopatoloji Final ]
Çift partiküllü Geminivirus cinsi içerisinde yer alan ve tütün beyaz sineği ile persistent olarak taşınan virüs aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8.
[ Fitopatoloji Final ]
Bitkilerde inorganik maddelerin (su ve mineraller) aşağıdan yukarı doğru taşınmasını sağlayan cansız hücrelerden oluşan iletim dokusu aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Fitopatoloji Final ]
Tarlada bütün mücadele yöntemleri uygulanmasına rağmen canavar otunun yoğunluğu azalmıyorsa o sahada artık canavar otunun konukçusu olmayan bitkiler yetiştirilmesi aşağıdaki mücadele yöntemlerinin hangisidir?Deselect Answer
10.
[ Fitopatoloji Final ]
Hastalık etmenlerinin yayılmasında inokulum kaynağı oluşturan ve ertesi yıla geçişi için yataklık yapan yabancı otların ve kültür bitkilerinin yok edilmesi işlemine ne ad verilir?Deselect Answer
11.
[ Fitopatoloji Final ]
Virüslerin sahip oldukları protein kılıfa ne ad verilir?Deselect Answer
12.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin dış görünüş şekillerinden birisi değildir?Deselect Answer
13.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi ökse otunun botanik özelliklerinden biri değildir?Deselect Answer
14.
[ Fitopatoloji Final ]
Chytridiomycota ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Deselect Answer
15.
[ Fitopatoloji Final ]
Yaşam döngüsünde iki veya daha fazla farklı yapısal formda olmaya ne denir?Deselect Answer
16.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi Prokaryotlar ile ilgili söylenemez?Deselect Answer
17.
[ Fitopatoloji Final ]
Bağların korumasında sıklıkla kullanılan ilaçlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıdakilerden hangisi thallus tipleri arasında yer almaz?Deselect Answer
19.
[ Fitopatoloji Final ]
Kabakgillerde solgunluğa neden olan ve enterobacterieceae familyasında yer alan bakteri cinsi aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
20.
[ Fitopatoloji Final ]
Aşağıda virüslerin bitkileri enfekte ettiğinde görülen sistemik belirtilerden biri değildir ?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.