Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Entomoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi böceklerin dolaşım sistemindeki aortun görevidir?
2. 
[Entomoloji Vize]
Adını iki çift zar gibi kanada sahip olmasından alan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Entomoloji Vize]
Halk arasında kulağakaçanlar olarak isimlendirilen takım aşağıdakilerden hangisidir?
4. 
[Entomoloji Vize]
Besinlerini ısırıp çiğnemek suretiyle alan böceklerin ağız tipi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
5. 
[Entomoloji Vize]
Böceklerin dişi üreme organlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6. 
[Entomoloji Vize]
Diğer böceklerden, derimsi, pullu, nadiren kıllarla donatılmış iki çift kanadının olmasıyla ayrılan böcek takımı seçeneklerden hangisidir?
7. 
[Entomoloji Vize]
Abdomen genellikle kaç segmentten oluşur ?
8. 
[Entomoloji Vize]
Neuroptera ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğer böcek takımlarından ayıran en önemli özelliğidir?
9. 
[Entomoloji Vize]
Böceklerdeki johnston organın görevi ve vücuttaki yeri neresidir?
10. 
[Entomoloji Vize]
Serbest pupa tipine sahip takım aşağıdakilerden hangisidir?
11. 
[Entomoloji Vize]
Aşağıda sinekler ile ilgili verilenlerden hangileri takımlarına spesifik özelliklerdir?
I- Larvalarının bacaksız olması
II- Besinlerini sıvı olarak alımaları
III- Birkaç kanatsız türü hariç hepsinin bir çift kanat taşıması
IV-Her bir kanat birer denge organına dönüşmesi
V-Arka kanatlarının olmamasıCevabın Seçimini Kaldır
12. 
[Entomoloji Vize]
Dar olan bir çift ön kanat (tegmina) ile büyük ve iyi gelişmiş bir çift zarımsı alt kanat bulunan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?
13. 
[Entomoloji Vize]
Bir böceğin başı kesilse bile vücudun birtakım fonksiyonlarını devam ettirebilmesinin nedeni seçeneklerden hangisidir?
14. 
[Entomoloji Vize]
Aşağıdaki türlerden hangisinde, yumurtalar dişi böceğin kendi kabuğunun içine bırakılarak yavruların tüm dış etkenlerden en uygun şekilde korunması sağlanır?
15. 
[Entomoloji Vize]
Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirmeyen ilkel böceklerdendir?
16. 
[Entomoloji Vize]
Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi Apterygota içinde yer almaz?
17. 
[Entomoloji Vize]
Böceklerde vücutta gazların (O2 ve CO2) taşınmasından sorumlu sistemin adı nedir?
18. 
[Entomoloji Vize]
Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana geldiği üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
19. 
[Entomoloji Vize]
Böceklerin boşaltım sistemindeki hangi organ, kanda bulunan birçok atık maddenin bağırsak yoluyla dışarı atımını sağlar?
20. 
[Entomoloji Vize]
Sadece dişi böceklerde bulunan ve yumurtayı belli bir derinliğe bırakmaya yarayan organ hangisidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.