Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1.
[ Entomoloji Vize ]
Böceklerin boşaltım sistemindeki hangi organ, kanda bulunan birçok atık maddenin bağırsak yoluyla dışarı atımını sağlar?Deselect Answer
2.
[ Entomoloji Vize ]
Böceklerde vücutta gazların (O2 ve CO2) taşınmasından sorumlu sistemin adı nedir?Deselect Answer
3.
[ Entomoloji Vize ]
Böceklerdeki johnston organın görevi ve vücuttaki yeri neresidir?Deselect Answer
4.
[ Entomoloji Vize ]
Dar olan bir çift ön kanat (tegmina) ile büyük ve iyi gelişmiş bir çift zarımsı alt kanat bulunan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5.
[ Entomoloji Vize ]
Abdomen genellikle kaç segmentten oluşur ?Deselect Answer
6.
[ Entomoloji Vize ]
Aşağıda sinekler ile ilgili verilenlerden hangileri takımlarına spesifik özelliklerdir?I- Larvalarının bacaksız olması
II- Besinlerini sıvı olarak alımaları
III- Birkaç kanatsız türü hariç hepsinin bir çift kanat taşıması
IV-Her bir kanat birer denge organına dönüşmesi
V-Arka kanatlarının olmamasıDeselect Answer
7.
[ Entomoloji Vize ]
Halk arasında kulağakaçanlar olarak isimlendirilen takım aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
8.
[ Entomoloji Vize ]
Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana geldiği üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
9.
[ Entomoloji Vize ]
Besinlerini ısırıp çiğnemek suretiyle alan böceklerin ağız tipi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?Deselect Answer
10.
[ Entomoloji Vize ]
Aşağıdaki türlerden hangisinde, yumurtalar dişi böceğin kendi kabuğunun içine bırakılarak yavruların tüm dış etkenlerden en uygun şekilde korunması sağlanır?Deselect Answer
11.
[ Entomoloji Vize ]
Adını iki çift zar gibi kanada sahip olmasından alan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
12.
[ Entomoloji Vize ]
Sadece dişi böceklerde bulunan ve yumurtayı belli bir derinliğe bırakmaya yarayan organ hangisidir?Deselect Answer
13.
[ Entomoloji Vize ]
Neuroptera ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğer böcek takımlarından ayıran en önemli özelliğidir?Deselect Answer
14.
[ Entomoloji Vize ]
Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi Apterygota içinde yer almaz?Deselect Answer
15.
[ Entomoloji Vize ]
Böceklerin dişi üreme organlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
16.
[ Entomoloji Vize ]
Diğer böceklerden, derimsi, pullu, nadiren kıllarla donatılmış iki çift kanadının olmasıyla ayrılan böcek takımı seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
17.
[ Entomoloji Vize ]
Serbest pupa tipine sahip takım aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
18.
[ Entomoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirmeyen ilkel böceklerdendir?Deselect Answer
19.
[ Entomoloji Vize ]
Aşağıdakilerden hangisi böceklerin dolaşım sistemindeki aortun görevidir?Deselect Answer
20.
[ Entomoloji Vize ]
Bir böceğin başı kesilse bile vücudun birtakım fonksiyonlarını devam ettirebilmesinin nedeni seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.