Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1

default

ZiraatWeb Entomoloji Vize Çalışma Soruları -1 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. Aşağıdakilerden hangisi böceklerin dolaşım sistemindeki aortun görevidir?Deselect Answer
2. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirmeyen ilkel böceklerdendir?Deselect Answer
3. Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana geldiği üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
4. Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi Apterygota içinde yer almaz?Deselect Answer
5. Dar olan bir çift ön kanat (tegmina) ile büyük ve iyi gelişmiş bir çift zarımsı alt kanat bulunan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
6. Böceklerde vücutta gazların (O2 ve CO2) taşınmasından sorumlu sistemin adı nedir?Deselect Answer
7. Aşağıdaki türlerden hangisinde, yumurtalar dişi böceğin kendi kabuğunun içine bırakılarak yavruların tüm dış etkenlerden en uygun şekilde korunması sağlanır?Deselect Answer
8. Abdomen genellikle kaç segmentten oluşur ?Deselect Answer
9. Halk arasında kulağakaçanlar olarak isimlendirilen takım aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
10. Diğer böceklerden, derimsi, pullu, nadiren kıllarla donatılmış iki çift kanadının olmasıyla ayrılan böcek takımı seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
11. Böceklerin dişi üreme organlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
12. Aşağıda sinekler ile ilgili verilenlerden hangileri takımlarına spesifik özelliklerdir?I- Larvalarının bacaksız olması
II- Besinlerini sıvı olarak alımaları
III- Birkaç kanatsız türü hariç hepsinin bir çift kanat taşıması
IV-Her bir kanat birer denge organına dönüşmesi
V-Arka kanatlarının olmamasıDeselect Answer
13. Serbest pupa tipine sahip takım aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
14. Sadece dişi böceklerde bulunan ve yumurtayı belli bir derinliğe bırakmaya yarayan organ hangisidir?Deselect Answer
15. Bir böceğin başı kesilse bile vücudun birtakım fonksiyonlarını devam ettirebilmesinin nedeni seçeneklerden hangisidir?Deselect Answer
16. Böceklerin boşaltım sistemindeki hangi organ, kanda bulunan birçok atık maddenin bağırsak yoluyla dışarı atımını sağlar?Deselect Answer
17. Neuroptera ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğer böcek takımlarından ayıran en önemli özelliğidir?Deselect Answer
18. Adını iki çift zar gibi kanada sahip olmasından alan böcek takımı aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
19. Böceklerdeki johnston organın görevi ve vücuttaki yeri neresidir?Deselect Answer
20. Besinlerini ısırıp çiğnemek suretiyle alan böceklerin ağız tipi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?Deselect Answer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.