Ekoloji - Çevre Terimleri SözlüğüTarımsal Sözlük

Biyotop ve Habitat Nedir?

Biyotop ve Habitat: Biyotop ve habitat çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat “bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer” şeklinde, biyotop ise “canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir coğrafik bölge veya değişken hacimli bir ortam” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi habitat bir türe ait birey veya bireylerin yerleştiği alan, biyotop ise kommunitenin yerleştiği alan olarak kabul edilir.

Biyotop ve Habitat Nedir

Biyotop Nedir?

Biyotop, bitkilerin ve hayvanların belirli bir birleşimi için bir yaşam alanı sağlayan tek tip çevresel koşulların bir alanıdır. Biyotop, İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olarak kullanılan habitat terimi ile neredeyse eş anlamlıdır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde bu iki terim arasında bir fark işaret edilmektedir:

Habitat Nedir?

Habitat veya bir diğer adıyla yaşam alanı, bir canlının yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç da bir böceğin bağırsağı kadar küçük de olabilir. Bununla beraber, her zaman tanımlanabilen ve fiziksel olarak sınırlı bir bölgedir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta yaşayabilir. Develerin habitatı çöller, balıklarınki ise denizler ve tatlı su kaynaklarıdır.

Habitatın konusu popülasyon iken biyotopun konusu biyokoenosis veya biyolojik topluluktur.

ZiraatWeb

Kaynak: Google

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.