Ekoloji Final Çalışma Soruları -3

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -3 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1
[Ekoloji Final -3]
Akarsularda, göllerde ve diğer su ortamlarında su kalitesinin ana belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
2
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi partikül maddenin etkilerinden birisi değildir?
3
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdaki yargılardan hangileri artan ultraviyole ışınlarının ve küresel ısınmanın çevre ve canlı sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer alır?

I. Cilt kanseri vakalarında artış
II. Katarakt vakalarında artış

III. Canlıların bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkisi
IV. Ürün veriminin artması

Deselect Answer
4
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi çayırların özelliklerinden biri değildir ?
5
[Ekoloji Final -3]
Genellikle nükleer atıkların depolanması kaynaklı oluşan kirliliğe ne ad verilir?
6
[Ekoloji Final -3]
Dünya mirasları aşağıdaki hangi kuruluş tarafından seçilmektedir?
7
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan milli parklardan biridir?
8
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu-1 ikliminin özelliklerinden biri değildir?
9
[Ekoloji Final -3]
Enerji üretimi ve tüketiminin çevresel problemlere neden olmasının başlıca sebebi nedir?
10
[Ekoloji Final -3]
1994 yılında yürürlüğe giren Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi’ne Türkiye hangi yıl taraf olmuştur?
11
[Ekoloji Final -3]
“Oda koşullarında buhar basınçları yüksek olan ve bu nedenle kolayca buharlaşabilen ve suda çözünürlükleri az olan bileşiklerdir. Sahip oldukları toksik ve kanserojenik özelliklerinden dolayı oldukça önemlidirler. Örneğin bu grup bileşik içinde yer alan ve kentsel ortamlarda kaynakları bulunan benzene molekülü IARC tarafından Grup 1 kanserojen ilan edilmiştir.” Yukarıda ifade edilen kirletici madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
12
[Ekoloji Final -3]
Türkiye’de çevre kirliliğine yönelik planlamalar aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
13
[Ekoloji Final -3]
Canlıların tür veya birey sayıları, tür kombinasyonu sayısı, canlıların genetik karakteristikleri, gelişim dereceleri ve yasam şekillerini ifade eden kavrama ne ad verilir?
14
[Ekoloji Final -3]
Kserofit bitki türleri hangi ortamlarda yaşamlarını sürdürürler?
15
[Ekoloji Final -3]
Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik hangisidir?
16
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün büyümesini ve gelişmesini etkileyen toprak etmenlerinden biri değildir?
17
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangileri su ve atık su arıtma süreçlerindendir?
I. Fiziksel ve Kimyasal Arıtma
II. Biyolojik Arıtma
III. İleri Arıtma yöntemleriDeselect Answer
18
[Ekoloji Final -3]
Aşağıda verilenlerden hangileri korunan alanların faydaları arasında yer almaktadır?
I-Ekosistem işleyişinin sürdürülmesi
II-Türlerin sayısının azalması 
III-Genetik çeşitliliğin korunması
IV-Bölgedeki insanlar için gelir kaynağı oluşturması
V-Turizm ve rekreasyon olanaklarının arttırılmasıDeselect Answer
19
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangileri Artan ultraviyole ışınlarının ve küresel ısınmanın çevre ve canlı sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
I- Canlıların bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkisi
II-Yazların daha sıcak olması
III-Kuraklıklar ve su taşkınlarının yaygınlaşmasıDeselect Answer
20
[Ekoloji Final -3]
Hangi yağış türüne uzun sureli az yağışlar adı verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.