Ekoloji Final Çalışma Soruları -3

default

ZiraatWeb Ekoloji Final Çalışma Soruları -3 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan milli parklardan biridir?
2. 
[Ekoloji Final -3]
Akarsularda, göllerde ve diğer su ortamlarında su kalitesinin ana belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
3. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu-1 ikliminin özelliklerinden biri değildir?
4. 
[Ekoloji Final -3]
Kserofit bitki türleri hangi ortamlarda yaşamlarını sürdürürler?
5. 
[Ekoloji Final -3]
Genellikle nükleer atıkların depolanması kaynaklı oluşan kirliliğe ne ad verilir?
6. 
[Ekoloji Final -3]
Dünya mirasları aşağıdaki hangi kuruluş tarafından seçilmektedir?
7. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıda verilenlerden hangileri korunan alanların faydaları arasında yer almaktadır?
I-Ekosistem işleyişinin sürdürülmesi
II-Türlerin sayısının azalması 
III-Genetik çeşitliliğin korunması
IV-Bölgedeki insanlar için gelir kaynağı oluşturması
V-Turizm ve rekreasyon olanaklarının arttırılmasıCevabın Seçimini Kaldır
8. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangileri su ve atık su arıtma süreçlerindendir?
I. Fiziksel ve Kimyasal Arıtma
II. Biyolojik Arıtma
III. İleri Arıtma yöntemleriCevabın Seçimini Kaldır
9. 
[Ekoloji Final -3]
Enerji üretimi ve tüketiminin çevresel problemlere neden olmasının başlıca sebebi nedir?
10. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdaki yargılardan hangileri artan ultraviyole ışınlarının ve küresel ısınmanın çevre ve canlı sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer alır?

I. Cilt kanseri vakalarında artış
II. Katarakt vakalarında artış

III. Canlıların bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkisi
IV. Ürün veriminin artması

Cevabın Seçimini Kaldır
11. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi partikül maddenin etkilerinden birisi değildir?
12. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün büyümesini ve gelişmesini etkileyen toprak etmenlerinden biri değildir?
13. 
[Ekoloji Final -3]
Hangi yağış türüne uzun sureli az yağışlar adı verilir?
14. 
[Ekoloji Final -3]
Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik hangisidir?
15. 
[Ekoloji Final -3]
“Oda koşullarında buhar basınçları yüksek olan ve bu nedenle kolayca buharlaşabilen ve suda çözünürlükleri az olan bileşiklerdir. Sahip oldukları toksik ve kanserojenik özelliklerinden dolayı oldukça önemlidirler. Örneğin bu grup bileşik içinde yer alan ve kentsel ortamlarda kaynakları bulunan benzene molekülü IARC tarafından Grup 1 kanserojen ilan edilmiştir.” Yukarıda ifade edilen kirletici madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
[Ekoloji Final -3]
Canlıların tür veya birey sayıları, tür kombinasyonu sayısı, canlıların genetik karakteristikleri, gelişim dereceleri ve yasam şekillerini ifade eden kavrama ne ad verilir?
17. 
[Ekoloji Final -3]
1994 yılında yürürlüğe giren Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi’ne Türkiye hangi yıl taraf olmuştur?
18. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangisi çayırların özelliklerinden biri değildir ?
19. 
[Ekoloji Final -3]
Türkiye’de çevre kirliliğine yönelik planlamalar aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
20. 
[Ekoloji Final -3]
Aşağıdakilerden hangileri Artan ultraviyole ışınlarının ve küresel ısınmanın çevre ve canlı sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
I- Canlıların bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkisi
II-Yazların daha sıcak olması
III-Kuraklıklar ve su taşkınlarının yaygınlaşmasıCevabın Seçimini Kaldır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.